Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 15 kwietnia zdalna nauka przenosi się do systemu Microsoft Teams. Każdy uczeń dostanie login i hasło przez iDziennik.


Praktyczna nauka zawodu

W związku z brakiem możliwości realizacji zajęć praktycznych w dotychczasowej formie, zaliczenia poszczególnych pracowni przeprowadzamy w odmienny sposób – sprawdź zasady.


Administracja szkoły działa zgodnie z godzinami pracy. Zalecany kontakt telefoniczny i elektroniczny.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w Zespole Szkół nr 10 zostają zawieszone 
od 12 do 25 marca 2020 r.

Dyżury osób na stanowiskach kierowniczych
w dniach 26 marca – 10 kwietnia 2020 r.

– Dyrektor od 9.00 do 13.00
– Wicedyrektor od 10.00 do 14.00
– Kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego – dyżur telefoniczny (kontakt przez sekretariat)
– Kierownik Internatu – dyżur telefoniczny (511 483 941)
– Kierownik SSM – dyżur telefoniczny (kontakt przez sekretariat)

Kontakt telefoniczny – sekretariat 94 342 28 61

Uczniowie mieszkający w internacie opuszczają jego teren w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi. Rekomendowany termin opuszczenia internatu to 12 marca 2020 r. Szczegółowych informacji udzieli Kierownik Internatu.

W wymienionych dniach:

  • nie odbywają się zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia dodatkowe;
  • uczniowie nie przebywają w internacie,
  • nauczyciele mogą – komunikując się np. przez komunikator lub umieszczając informację na stronie szkoły – wskazać formy samodzielnej pracy ucznia, zalecane materiały dydaktyczne i ich  źródła,
  • zaleca się uczniom pozostawanie w  domu, unikanie dużych skupisk ludzkich i miejsc publicznych,
  • proszę śledzić informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz odbierać wiadomości w komunikatorze.

Dyrektor szkoły i wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w dniach 12 – 13 marca 2020 r. przebywają na terenie placówki w godzinach 800 – 1200.

Kolejne komunikaty będą pojawiać się w miarę potrzeb.

Tomasz Lampkowski

Przewiń do góry
Skip to content