Egzamin zawodowy 2020

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Styczeń 2020

Czerwiec 2020

3TA

MG.18

3TB

MG.18

3TC

MG.20

4TA

M.42

4TB

M.42

4TC

M.44 / A.28

3BA

 

MG.18 

3BE

MG.24 / MG.12

Uwaga:

 1. Tabela dotyczy uczniów zdających egzaminy po raz pierwszy.
 2. Uczeń lub absolwent, który chce przystąpić  kolejny raz do jednego lub kilku egzaminów z kwalifikacji, może to zrobić po otrzymaniu na piśmie informacji o niekorzystnym wyniku egzaminów. Należy złożyć kolejną deklarację w macierzystej szkole na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Trzeci egzamin z tej samej kwalifikacji jest płatny .

Zestawienie terminów egzaminów (szczegóły poniżej)

Egzamin  polega na zdawaniu tzw. kwalifikacji przypisanych do zawodu.

W bieżącym roku szkolnym zdają go klasy:

3TA – kwalifikacja MG.18 (w czerwcu).

3TB – kwalifikacja MG.18 (w czerwcu).

3TC – kwalifikacja MG.20 (w czerwcu) – zawód technik mechanik (technik spedytor – jedna kwalifikacja zdawana w klasie 4)

4TA – technik pojazdów samochodowych zdaje tylko w styczniu – kwalifikacja M.42
4TB – technik pojazdów samochodowych zdaje tylko w styczniu – kwalifikacja M.42
4TC – technik mechanik – M.44 / technik spedytor – A.28 (styczeń 2020)

3BA – MG.18 (w czerwcu) dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

3BE – MG.12 (w czerwcu) dla zawodu  elektromechanik pojazdów samochodowych / MG.24 blacharz samochodowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracja do dyrektora szkoły na 4 miesiące przed planowanym terminem egzaminu (w bieżącym roku do 9 września oraz do 22 lutego na sesję letnią).

 • Egzamin zdawany jest w macierzystej szkole zdającego (chyba, że ze względów organizacyjnych OKE skieruje zdającego na część praktyczną do innego ośrodka).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru, trwającego 60 minut, zawierającego 40 pytań z zakresu zawodu. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (50%).
  W naszej szkole egzamin pisemny odbywa się w postaci elektronicznej.
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, kandydaci na techników pojazdów samochodowych i technikum mechanicznego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku, a kandydaci na techników spedytorów opracowują projekt w postaci dokumentacji. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi do 120 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji i pomyślne ukończenie szkoły. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu) w kolejnych sesjach. Trzeci ponowny egzamin z danej kwalifikacji jest płatny.

Na każdą sesję należy złożyć oddzielną deklarację przystąpienia do egzaminu.

Terminy obowiązujące w roku szkolnym 2019/20:

Sesja styczeń / luty

 • do 9 września 2019 r. – termin składania deklaracji przez ucznia do dyrektora szkoły na sesję styczeń/ luty,
 • 10 stycznia 2020 r.  etap pisemny (4TA, 4TB, 4 TC) oraz poprawki,
 • od dnia 9 stycznia 2020 r.  – etap praktyczny  (4TA, 4TB, 4 TC) wg oddzielnego harmonogramu
 • 20 marca 2020 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (osoba, która nie zdała części egzaminu może w ciągu tygodnia złożyć deklarację poprawy w czerwcu 2020 r.)

Sesja czerwiec / lipiec

 • do 22 lutego 2020 r. – termin składania deklaracji  na sesję czerwiec/lipiec
 • 23 czerwca 2020 r.  etap pisemny (3TA, 3TB, 3TC, 3BA, 3BE),
 • od 22 czerwca  2020 r.  – etap praktyczny  (3TA, 3TB, 3TC, 3BA, 3BE) wg oddzielnego harmonogramu
 • 31 sierpnia 2020 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przydatne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Technik mechanik
• Informator egzaminacyjny dla zawodu technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik spedytor

Zasadnicza szkoła zawodowa
Informator egzaminacyjny dla zawodu blacharz samochodowy
Informator egzaminacyjny dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Przewiń do góry