Kalendarz imprez

W związku z pandemią wiele zadań prowadzonych jest w formie online lub zawieszonych.

Archiwum z roku szkolnego 2019/20:

wrzesień 2019 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Kiermasz podręczników (09-20.09.2019 r.)
Uczestnictwo w festiwalu „Integracja: Ty i Ja”
Udział wolontariuszy szkolnych w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja: Ty i Ja”
Spływ kajakowy Drawa (21-22.09.2019 r.)
Zbiórki żywności przeprowadzane przez wolontariuszy na rzecz „Banku Żywności”
Szkolny konkurs fotograficzno-językowy – „My great holidays memories”
Europejski Dzień Języków (26.09.2019 r.)
Sprzątanie świata (23.09 – 11.10.2019 r.)
Ogólnopolski Tydzień Kariery – Chłopska gra.
Wycieczka do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. (26.09.2019 r.)
Rajd rowerowy „Okolice Koszalina” (25.09.2019 r.)
październik 2019 r.
Przystąpienie do XVII edycji programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” – sadzenie drzew na terenie szkoły (10.10.2019 r.)
„Dzień Edukacji Narodowej” (11.10.2019 r.)
Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap szkolny
Obchody święta zmarłych  – przygotowanie zniczy dla zmarłych nauczycieli i uczniów.
Udział wolontariuszy szkolnych w akcji „Pola Nadziei”
Prelekcja na temat wolontariatu oraz hospicyjnego wolontariatu
Realizacja Programu Profilaktycznego III Elementarz
Mistrzostwa Techniki Samochodowej
Ślubowanie klas pierwszych
Rajd Górski – „Karkonosze i Góry Izerskie” (16 -20.10.2019 r.)
Rajd rowerowy – „Szlak nadmorski” (29.10.2019 r.)
listopad 2019 r.
Konkurs patriotyczny – „Mazurek Dąbrowskiego”
Tydzień pisania listów
Konkurs informatyczny „Bóbr”
Cykl spotkań z funkcjonariuszami policji – wydział prewencji na temat „Konsekwencje ryzykownych zachowań np. sięgania po środki psychoaktywne w tym dopalacze”.
Dzień przedsiębiorczości (05.11.2019 r.)
Obchody Dnia Niepodległości
Konkurs z j. angielskiego dla klas technikum
Konkurs krajoznawczy z j. niemieckiego dla klas technikum
Dzień bez papierosa 21.11.2019 r.
Zbiórka karmy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska „Zielony zakątek”
(listopad 2019 r. – styczeń 2020 r.)
Olimpiada Teologii Katolickiej – (etap szkolny 20.11.2019 r.)
Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – etap I (szkolny).
„Transport i spedycja” – szkolny konkurs wiedzy spedycyjnej
Konkurs Wiedzy Logistycznej
Szkolny Konkurs Fizyki i Elektrotechniki
Udział wolontariatu w akcji „Dar serca”
Edukacja rodziców – „Rozwijanie umiejętności wychowawczych” – spotkania przed zebraniami rodziców z wychowawcami.
grudzień 2019 r.
Rajd rowerowy – „Okolice Koszalina” – zakończenie sezonu (02.12.2019 r.)
Konkurs wiedzy o HIV i AIDS
Światowy Dzień Zdrowia – Olimpiada wiedzy o zdrowym stylu życia.
Dzień Życzliwości  i Mikołajki
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Szczecinie – etap I
Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowa
Symbole Bożego Narodzenia
Tydzień tradycji świątecznych
Wspólne kolędowanie
styczeń  2020 r.
Konkurs fotograficzny dla uczniów klas technikum i szkoły zasadniczej.
Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap wojewódzki
Konkurs o Patronie Szkoły dla klas pierwszych
XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda słowem malowana”
„Dzień Bezpiecznego Internetu”
luty 2020 r.
Przeprowadzenie konkursu „Migawki koszalińskiej motoryzacji”
Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – etap II (regionalny).
Konkurs krajoznawczy  – „Moja okolica”
Międzyszkolny konkurs j. angielskiego „Be Professional”
marzec  2020 r.
„Dzień Kobiet”(08.03.2020 r.)
„Pierwszy Dzień Wiosny” – turniej klas pierwszych (21.03.2020 r.)
Dzień wiosny na wesoło – „Strong Man”
Rajd rowerowy „Powitanie Wiosny” (21.03.2020 r.)
Konkurs o Koszalinie dla uczniów kl. I
Przygotowanie wystawki pt. „Żołnierze Wyklęci”
Konkurs matematyczny dla klas pierwszych szkoły branżowej
Motor Show – Poznań (wycieczka uczniów na targi 27.03.2020 r.)
Udział  uczniów klas I technikum w Międzynarodowym Konkursie” Kangur Matematyczny” w kategorii Junior oraz klas II i III w kategorii Student .
Konkurs krajoznawczy z j. niemieckiego dla kl. technikum
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (12.03.2020 r.)
V Targi Edukacji i Pracy – spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, policealnych, przedstawicielami zakładów pracy i instytucji rynku pracy.
kwiecień 2020 r.
„Spring Time” – konkurs dla szkoły branżowej
Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – etap III (centralny).
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej –„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Konkurs Wiedzy o Książce
Konkurs na recenzję – „Warto przeczytać”
Konkurs literacki – „Ciekawa historia”
Konkurs wiedzy o zwyczajach wielkanocnych
Konkurs fotograficzny – „My passions”, „Spring in Koszalin”
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę  (04.2020 r.)
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Szczecinie – etap II
Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap ogólnopolski
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej
Olimpiada Techniki Samochodowej – Warszawa
Mistrzostwa Młodych Mechaników
„Akcja Żonkil” – udział wolontariuszy szkolnych w kweście na rzecz koszalińskiego hospicjum.
Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły   (04.04.2020 r.)
Konkursy z okazji – „Dnia Ziemi”
Konkurs językowy – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
(Dzień Otwartej Szkoły)
„Sprawny jak mechanik” – Piknik Motoryzacyjny konkurencje sportowe.
Spotkania z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.
Pożegnanie uczniów klas maturalnych
Udział uczniów klas IV technikum w Dniach Otwartych  Politechniki Koszalińskiej
Rajd Górski – „Góry Sowie” (23-27.04.2020 r.)
maj 2020 r.
Spływ kajakowy rz. Brda  (23-24.05 2020 r.)
Dzień bez tytoniu  (31.05.2019 r.)
Międzyszkolny turniej piłki nożnej
czerwiec 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Spływ po Wdzie (22-29.06.2019 r.)
Promowanie szkoły w szkołach podstawowych.
Wycieczka Samorządu Uczniowskiego
Szkolne rozgrywki sportowe – międzyklasowe (p. nożna, p. siatkowa,
p. koszykowa, tenis stołowy)
I  i II semestr
Zajęcia grupowe  dla uczniów kl. IV technikum i III branżowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.
Realizacja szkolnego programu profilaktyki uzależnień – wg potrzeb
Przygotowanie uczniów do konkursów literackich, recytatorskich, przedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
Struktura i zadania UE. Spotkania z przedstawicielem Centrum Informacji Europejskiej dla maturzystów.
Realizacja autorskiego programu socjoterapeutycznego przeciwdziałającego przemocy w szkole „Mediator”
Wystawki na korytarzach szkoły – upamiętnianie ważnych rocznic historycznych.
Realizacja zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów – warsztaty Twórczej Profilaktyki Teatru STOP.
Wyjścia do kina, teatru.
cały rok
Zajęcia Koła Młodego Matematyka
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
Wyjścia uczniów do Archiwum Państwowego
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów
Koncerty umuzykalniające.
Projekty realizowane w szkole
Realizacja projektu: „Moja perspektywą – ZAWÓD” i „Czas na zawodowca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Realizacja projektu staży zagranicznych w ramach Erasmusa+
Przewiń do góry
Skip to content