facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Kalendarz imprez

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Planowany termin Nazwa (rodzaj imprezy)
wrzesień

2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Kiermasz podręczników (10-21.09.2018 r.)
Uczestnictwo w festiwalu „Integracja: Ty i Ja”
Udział wolontariuszy szkolnych w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja: Ty i Ja”
Spływ kajakowy Brdą (15 – 16.09.2018 r.)
Zbiórki żywności przeprowadzane przez wolontariuszy na rzecz „Banku Żywności”  (29 – 30.09.2018 r.)
Europejski Dzień Języków ( 26.09.2018 r.)
październik

2018 r.

Sprzątanie świata (19.09 – 05.10.2018 r.)
Ogólnopolski Tydzień Kariery – Chłopska gra (18.09.2018 r.)
Wycieczka do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. (26.09.2018 r.)
Rajd rowerowy „Dookoła Koszalina – 100-lecie odzyskania niepodległości” (26.09.2018 r.)
Targi Motoryzacyjne Koszalin
Przystąpienie do XIV edycji programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” – sadzenie drzew na terenie szkoły (10.10.2018 r.)
„Dzień Edukacji Narodowej” (12.10.2018 r.)
Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap szkolny
Udział wolontariuszy szkolnych w akcji „Pola Nadziei”
Prelekcja na temat wolontariatu oraz hospicyjnego wolontariatu
Realizacja Programu Profilaktycznego III Elementarz
Mistrzostwa Techniki Samochodowej
Ślubowanie klas pierwszych
Rajd Górski – „Tatry” (11-15.10.2018 r.)
listopad 2018 r.

 

Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości –  „Dzień Niepodległości”
Szkolny konkurs „Młoda Niepodległa”
Konkurs informatyczny „Bóbr”
Cykl spotkań z funkcjonariuszami policji – wydział prewencji na temat „Konsekwencje ryzykownych zachowań np sięgania po środki psychoaktywne w tym dopalacze”
Dzień przedsiębiorczości (05.11.2018 r.)
Konkurs z j. angielskiego dla klas technikum
Konkurs krajoznawczy z j. niemieckiego dla klas technikum
Szkolne czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego
Zbiórka karmy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska „Zielony zakątek”  (19.11 – 21.12.2018 r.)
Dzień Życzliwości (22.11.2018 r.)
XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej – (etap szkolny 15.11.2018 r.)
Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – etap I (szkolny).
„Transport i spedycja” – szkolny konkurs wiedzy spedycyjnej
Konkurs Wiedzy Logistycznej
Szkolny Konkurs Fizyki i Elektrotechniki
Udział wolontariatu w akcji „Dar serca”
 

 

 

 

grudzień

2018 r.

 

 

 

Edukacja rodziców – „Rozwijanie umiejętności wychowawczych” – spotkania przed zebraniami rodziców z wychowawcami.
Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Szczecinie – etap I
Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowa
Tydzień tradycji świątecznych
styczeń 2019 r. VI Międzyszkolny Konkurs j. angielskiego „Be Professional”
Konkurs fotograficzny dla uczniów klas technikum i szkoły zasadniczej.
Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap eojewódzki
Konkurs o Patronie Szkoły dla klas pierwszych
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda słowem malowana”
luty 2019 r.

 

„Dzień Bezpiecznego Internetu”
Przeprowadzenie konkursu „Migawki koszalińskiej motoryzacji”
Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – etap II (regionalny).
Konkurs krajoznawczy  – „Moja okolica”
marzec 2019 r.

 

„Dzień Bałtyku” – konkurs ekologiczny dla młodzieży z kl. pierwszych
„Dzień Kobiet”(08.03.2019 r.)
„Pierwszy Dzień Wiosny” – turniej klas pierwszych (21.03.2019 r.)
Rajd rowerowy „Powitanie Wiosny” (21.03.2019 r.)
Międzyklasowy turniej z wiedzy o lekturach obowiązkowych „Sześć na 6”
Dzień wiosny na wesoło – „Strong Man”
Konkurs o Koszalinie dla uczniów kl. I
Przygotowanie wystawki pt. „Żołnierze Wyklęci”
Udział  uczniów klas I technikum w Międzynarodowym Konkursie” Kangur Matematyczny” w kategorii Junior oraz klas II i III w kategorii Student .
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (13.03.2019 r.)
IV Targi Edukacji i Pracy – spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, policealnych, przedstawicielami zakładów pracy i instytucji rynku pracy.
 

 

 

 

 

 

kwiecień 2019 r.

 

Światowy Dzień Zdrowia (07.04.2019 r.) – Olimpiada wiedzy o zdrowym stylu życia.
Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – etap III (centralny).
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej –„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę  (11 – 12.04.2019 r.)
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Szczecinie – etap II
Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap ogólnopolski
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej
Olimpiada Techniki Samochodowej – Warszawa
Mistrzostwa Młodych Mechaników
„Akcja Żonkil” – udział wolontariuszy szkolnych w kweście na rzecz koszalińskiego hospicjum.
Konferencja szkół samochodowych i rynku motoryzacyjnego,

Piknik Motoryzacyjny,   (12 – 13.04.2019 r.)

„Zajedziemy dalEKO” – konkurs ekologiczny dla gimnazjalistów (Dzień otwartej szkoły)
Konkurs językowy – konkurs dla gimnazjalistów (Dzień otwartej szkoły)
„Sprawny jak mechanik” – Piknik Motoryzacyjny konkurencje sportowe.
Spotkania z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy
Pożegnanie uczniów klas maturalnych
Udział uczniów klas IV technikum w Dniach Otwartych  Politechniki Koszalińskiej
Rajd Górski – „Babia Góra” (16 – 19.05.2019 r.)
 

 

maj

2019 r.

 

Dzień bez tytoniu  (31.05.2019 r.)
Spływ kajakowy Dobrzyca – Gwda (01 – 02.06 2019 r.)
 

czerwiec 2019 r.

Mistrzostwa Świata 2019 – międzyszkolny turniej piłki nożnej
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
Spływ po Wdzie (22 – 29.06.2019 r.)
Promowanie szkoły w gimnazjach.
Wycieczka Samorządu Uczniowskiego
 

 

 

 

I  i II semestr

 

Szkolne rozgrywki sportowe – międzyklasowe (p. nożna, p. siatkowa,  p. koszykowa, tenis stołowy)
Zajęcia grupowe  dla uczniów kl. IV technikum i III ZSZ w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.
Realizacja szkolnego programu profilaktyki uzależnień – wg potrzeb
Przygotowanie uczniów do konkursów literackich, recytatorskich, przedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
Struktura i zadania UE. Spotkania z przedstawicielem Centrum Informacji Europejskiej dla maturzystów.
Realizacja autorskiego programu socjoterapeutycznego przeciwdziałającego przemocy w szkole „Mediator”
Wystawki na korytarzach szkoły – upamiętnianie ważnych rocznic historycznych.
Realizacja zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów – warsztaty Twórczej Profilaktyki Teatru STOP.
 

cały rok

Wyjścia do kina, teatru.
Zajęcia Koła Młodego Matematyka
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
Wyjścia uczniów do Archiwum Państwowego
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów
Koncerty umuzykalniające.
Projekty realizowane w szkole Realizacja projektu staży zagranicznych w ramach Erasmusa+
Realizacja projektu: „Moja perspektywą – ZAWÓD” i „Czas na zawodowca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20014 – 2020