bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Zapraszamy do nauki w Samochodówce

Od drugiego semestru w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, do którego mogą  mieć dostęp także rodzice i uczniowie. Aby to było możliwe, należy złożyć deklarację w sekretariacie szkoły. Do korzystania z dziennika niezbędny  jest numer PESEL oraz adres poczty elektronicznej  rodzica (ucznia). Instrukcja dostępu -  Rozpoczęcie pracy z e-dziennikiem – rodzice i uczniowie


Najlepszy w zawodzie – harmonogramy dodatkowych zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w II semestrze:

Technikum Samochodowe II semestr

Technikum mechaniczne II semestr

ZSZ II semestr


 

Ważne daty:

02.II.2015 Pierwszy dzień po feriach  – nowy plan lekcji
19.II.2015 Spotkanie z rodzicami

 


Nasi uczniowie kolejny rok zdają bardzo dobrze egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe –   znacznie lepiej, niż w okręgu czy kraju. Zdawalność na egzaminach w czerwcu 2014 roku wyniosła:

  • technicy pojazdów samochodowych – 80%
  • technicy mechanicy – 100%
  • mechanicy pojazdów samochodowych - 93%
  • elektromechanicy pojazdów samochodowych – 100%.

Gratulujemy!!


najlepszy

Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 17-23 listopada 2014 r

W dniach 17-23 listopada 2014 roku Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego włączył się...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Samochodówce „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” 17-23 listopada 2014

W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy zostanie zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień...

Klasa patronacka Mercedes Benz Polska w Samochodówce

Od 1 września w Zasadniczej Szkole Zawodowej mamy w  klasie 1E uczniów kształcących się w...

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości dnia 12 listopada 2014 r.

Uczniowie klas 1 i 2 technikum uczestniczyli w patriotycznym apelu przygotowanym przez kolegów i koleżanki...

Zobacz więcej aktualności
O nas w mediach

Dalsza współpracy Szkoły z firmą Mojsiuk

Artykuł w Głosie Koszalińskim z dnia 13 listopada – Przekazanie urządzeń do badania geometrii zawieszenia....

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów w roku szkolnym 2014/15

Artykuł w Głosie Koszalińskim z dnia 9 listopada 2014 r. -  Stypendia Prezesa Rady Ministrów...

Klasa mercedesa w Samochodówce

Zobacz artykuł w Głosie Koszalińskim: Wkrótce będzie klasa mercedesa w Samochodówce...

Hiszpańskie praktyki Samochodówki

Zobacz artykuł Głosu Koszalińskiego: Hiszpańskie praktyki uczniów z koszalińskiej samochodówki...

Zobacz więcej artykułów