Spotkanie z rodzicami

Zgodnie z Harmonogramem organizacji roku szkolnego 2021/2022, w dniu 23 września 2021 r., odbędą się spotkania z rodzicami. Ze względu na ciągle obowiązujące szczególne zasady funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii, prosimy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o zastosowanie się do poniższych wskazań związanych W budynku szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Prosimy o […]

Rekrutacja do projektu

W dniach 06-17.09.2021 prowadzona będzie rekrutacja do projektu Moją perspektywą – KWALIFIKACJE! Deklaracje zgłoszeniowe do pobrania ze strony Internetowej szkoły lub u doradcy zawodowego. Wypełnione deklaracje składać do doradcy zawodowego lub w sekretariacie szkoły. Regulamin rekrutacji nr 1  Szczegółowe kryteria rekrutacji – załącznik 4 do regulaminu nr 1 Formularz zgłoszeniowy (wersja *.doc) Formularz zgłoszeniowy (wersja […]

Przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/21

Czy są obawy, że szkolną rzeczywistość kolejny raz zdominuje koronawirus? Na to pytanie odpowiedział Bogdan Witek – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 10, czyli w popularnej koszalińskiej „Samochodówce”. Posłuchajcie tutaj: https://prk24.pl/55546463/wieczorne-spotkania-o-przygotowaniach-szkol-do-roku-szkolnego

Spotkanie z uczniami i rodzicami uczniów klas pierwszych

31 sierpnia 2021 r. zapraszamy uczniów z rodzicami/opiekunami prawnymi na spotkanie organizacyjno-informacyjne z kadrą kierowniczą szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz szkolnym doradcą zawodowym. Spotkanie odbędzie się w auli szkolnej (1 piętro). Później wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z najważniejszymi informacjami o funkcjonowaniu w szkole. 1630 – uczniowie technikum samochodowego i technikum mechanicznego1700 – uczniowie branżowej […]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie Uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbędą się 1 września 2021 r. na placu apelowym. Jeśli pogoda będzie nieprzychylna, przeniesiemy uroczystości do auli szkolnej. Na godzinę 900 zapraszamy uczniów klas technikum samochodowego. Na godzinę 930 zapraszamy uczniów klas technikum mechanicznego. Na godzinę 1000 zapraszamy uczniów szkoły […]

Oferta pracy w Samochodówce

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie poszukuje na rok szkolny 2021/22, z możliwością przedłużenia zatrudnienia, pracowników (kobiet i mężczyzn) na stanowiska: nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych branży mechanicznej, samochodowej (elektrycznej i mechanicznej), branży spedycyjnej nauczycieli praktycznej nauki zawodu nauczyciela nauki jazdy Wymagania: wykształcenie wymagane przez przepisy do nauczania przedmiotu, w przypadku braku przygotowania […]

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram przedmiotowych egzaminów poprawkowych w sierpniu 2021 r. Egzaminy poprawkowe 25 sierpnia 2021 r. (środa) Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: matematyka – godz. 9:00 – sala 10 chemia – godz. 9:00 – sala 213 przepisy ruchu drogowego – godz. 9:00 – pracownia kształcenia praktycznego podstawy przedsiębiorczości – godz. 9:30 j. angielski – godz. 9:30 – sala […]

Wydawanie świadectw

Harmonogram spotkań z wychowawcami i wydawania świadectw– 25 czerwca 2021 r. Oddział Wychowawca Godzina spotkania Sala Zalecane wejściedo szkoły Technikum Samochodowe 1 TS Jarosław Piotrowski 1100 213 Od strony Motoparku 2 A4 Katarzyna Czubatka 1100 104 Od strony placu apelowego 2 B4 Zbigniew Woch 1100 110 Od strony Motoparku 2 A5 Kamila Górska 1100 10 […]

Egzaminy zawodowe – czerwiec 2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: technik spedytor AU.31 – poniedziałek godzina 9.00 (poprawa) technik pojazdów samochodowych MG.43 – poniedziałek godzina 13:00 (poprawa) mechanik pojazdów samochodowych i blacharz – wtorek godzina 8.00 technikum samochodowe i mechaniczne – wtorek godzina 10:00 elektromechanik – wtorek godzina 12.00 We wtorek egzaminy pisemne w wersji elektronicznej dla wszystkich kwalifikacji!(w pracowniach komputerowych) […]

Podpisaliśmy porozumienie z Inter-Metal s.c.

W dniu 25 maja br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie – Panem Tomaszem Lampkowskim, a firmą: Inter-Metal s.c. reprezentowaną przez Panią Elżbietę Maksymiuk oraz Pana Tomasza Maksymiuka (współwłaścicieli). Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy firmą a szkołą której wynikiem będzie podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, […]

Wywiad z najlepszym uczniem 2017-2021

Marcin Jamrozik Technikum Samochodowezawód: technik pojazdów samochodowych 1. Co Cię skłoniło do rozpoczęcia nauki w Samochodówce? Zaczęło się od tego, że w 2015 roku miało początek moje interesowanie się mechaniką. Co prawda od początku moich dni otaczała mnie wszędzie, bo mieszkam na wsi i mam z rodzicami gospodarstwo rolne. Wbrew pozorom bardzo dużo różnych rozwiązań […]

Praca w trybie hybrydowym od 17 maja

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, koleżanki i koledzy Nauczyciele, w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 17 – 30 maja 2021 r. zajęcia w Zespole Szkół nr 10 odbywać się […]

Pożegnanie Absolwentów 2021

Drodzy Absolwenci, Rodzice, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, szczególne czasy, w których przyszło nam wspólnie zmagać się z ograniczeniami, zarówno w obszarze życia codziennego, jak i działalności dydaktycznej, wydają się powoli normalizować. Oczywiście, wymuszają na nas wszystkich niespotykane do tej pory działania. Nauczanie kontynuowane w sieci, decyzje podejmowane online, przekazywanie  dokumentów, w tym świadectw ukończenia szkoły, […]

MATURA 2021 – zasady

Zasady obowiązujące zdających podczas egzaminu maturalnego przeprowadzanegow Zespole Szkół nr 10 im. B. Chrobrego w Koszaliniew maju 2021 r. Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej z przedmiotów wskazanych przez zdającego w deklaracji. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu […]

Wygrana w konkursie

Uczennica Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie Zuzanna Zaborowska z klasy 2A5 (Technikum Samochodowe) zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie BHP „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Szczecinie i zakwalifikowała się do Finału Ogólnopolskiego w Warszawie. Opiekunowie: Elżbieta Chojnacka oraz Piotr Wydryszek Gratulujemy!

Wyniki plebiscytu

Wyniki plebiscytu na „Naj naj nauczyciela i nie tylko w roku szkolnym 2020/2021”. Uczniowie podjęli decyzje. Punkty rozłożyły się dość równomiernie, ale najwięcej otrzymali: Łukasz Biel w pierwszej kategorii i uzyskał tytuł „Najsympatyczniejszego nauczyciela” Marek Głuch w drugiej kategorii i uzyskał tytuł „Nauczyciela z pasją, który najlepiej tłumaczy oraz prezentuje informacje” Serdecznie gratulujemySamorząd Uczniowski

Wydawanie świadectw

Wydawanie świadectw absolwentom klas IV technikum samochodowego i technikum mechanicznego W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem […]

Nauka w dniach od 26 kwietnia do 3 maja

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nauczanie w trybie zdalnym zostaje przedłużone do 3 maja 2021 r. na dotychczas obowiązujących zasadach, za wyjątkiem zajęć praktycznych dla uczniów wszystkich […]

Zajęcia praktyczne dla klas trzecich

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nauczanie w trybie zdalnym zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021 r. na dotychczas obowiązujących zasadach, za wyjątkiem zajęć praktycznych dla uczniów klas […]

Plebiscyt

Wybieramy najsympatyczniejszego nauczyciela i nie tylko w roku szkolnym 2020/2021 Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 10 do głosowania na ulubionego nauczyciela. W tym roku szkolnym dwie kategorie. Wybieramy najsympatyczniejszego nauczyciela oraz nauczyciela z pasją. Każdy uczeń może zagłosować jeden raz. Należy oddać głos na wybranych nauczycieli w dwóch kategoriach z podanej w […]

Wniosek absolwenta z lat 2016-2020

UWAGA ABSOLWENCI!Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016–2020, o wydanie w 2021 r. świadectwadojrzałości. Wypełnij ten formularz, jeżeli w latach ubiegłych przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego, ale nieotrzymałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, ponieważ: nie zdałeś(-łaś) egzaminu obowiązkowego w części ustnejalbo nie przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz […]

Przedłużenie pracy zdalnej

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nauczanie w trybie zdalnym zostaje przedłużone do 16 kwietnia 2021 r. na dotychczas obowiązujących zasadach. Dyrektor ZS nr 10Tomasz Lampkowski

Życzenia na Pierwszy Dzień Wiosny

Czego możemy sobie życzyć na nadchodzące ciepłe miesiące? Już za kilka dni zaczynamy astronomiczną oraz kalendarzową wiosnę, na którą czekaliśmy praktycznie od początku jesieni. W tym roku zima nas nie oszczędzała, mroźne miesiące są na szczęście za nami, a przyroda budzi się do życia i mamy więcej chęci do działania. Szczególnie w ten nieprzyjemny dla […]

Praca zdalna w dniach 22.03-9.04

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, w związku z rozwijającą się złą sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju, podjąłem decyzję o przejściu na naukę zdalną również w kształceniu praktycznym. Od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia będą odbywać się w tej formie. Funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Wszelkie sprawy związane […]

Wygrana w konkursie „Siodełko 2021”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczeń Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie, Eryk Mitkowski (klasa 2C5 – technikum mechaniczne), zajął 1. miejsce w organizowanym przez Filię Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku konkursie „Siodełko2021”. Konkurs polegał na zaprojektowaniu innowacyjnego krzesła z oparciem w programie AutoCAD, Solid Works bądź Autodesk Inventor. Opiekunem ucznia Eryka Mitkowskiego był pan […]

Próbne egzaminy maturalne

Informuję, że w dniach: 22-24.02.2021 r. (poniedziałek-środa) odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy maturalne z obowiązkowych deklarowanych przedmiotów, na poziomie podstawowym. Egzaminy odbędą się w szkole (nie on-line!) z zachowaniem zasad i reżimu sanitarnego. Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli deklaracje przychodzą do szkoły codziennie od poniedziałku do środy włącznie od godziny 8:30 (nie wcześniej) […]

Organizacja nauki po feriach

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, 24 listopada 2020 r. podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przesunięto termin ferii zimowych, które kończą się 17 stycznia 2021 r. Wiemy, że od 18 stycznia 2021 r. naukę stacjonarną rozpoczynają uczniowie klas I–III szkoły podstawowej, pozostali […]

Egzamin zawodowy – styczeń 2021

1. Daty egzaminów: 11.01.2021 – egzamin praktyczny AU.31 (klasa 4TC technik spedytor), praktyczny MG.43 (4TA, 4 TB), A.28, A.29 – poprawki 12.01.2021 – egzamin pisemny wszystkie kwalifikacje 13.01.2021 – egzamin praktyczny M.44 (technik mechanik) 14.01.2021 – egzaminy praktyczny z wykonaniem MG.18, MG.20, MG.24 poprawki (w razie wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie ze szkołą, która pracuje […]

Zmiany w harmonogramie

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, 24 listopada 2020 r. podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podjęto decyzję o przedłużeniu zdalnego nauczania do 3 stycznia 2021 r. Ma to swoje konsekwencje w odniesieniu do procesu klasyfikowania uczniów za I okres klasyfikacyjny. Po analizie […]

Praktyka zawodowa w formie projektu

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej uszczegółowił zasady zawieszenia zajęć w kształceniu zawodowym. W związku z powyższym informuję, że odbywająca się praktyka zawodowa klasy II A4 realizowana będzie w najbliższych 2 tygodniach w formie projektu edukacyjnego. O szczegółach dotyczących projektu oraz zasadach zaliczenia praktyki poinformujemy  zainteresowanych uczniów 26 października (poniedziałek) na platformie MS Teams. […]

Zajęcia praktyczne zdalne

W związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń spowodowanych dramatycznie zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia Covid-19, informuję, że zajęcia praktyczne w Zespole Szkół nr 10 od 26 października  do 8 listopada 2020 r. prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oczywiście, tak jak w pozostałych  przedmiotach, wykorzystujemy do tego aplikację MS Teams oraz Materiały […]

Czas edukacji zdalnej

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, zgodnie z oczekiwaniami, czas edukacji zdalnej powrócił. Działalność szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych w trybie stacjonarnym została zawieszona w powiatach zaliczonych do czerwonej strefy, a do tej zalicza się miasto Koszalin. Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o przejściu tych szkół i uczelni w nauczanie zdalne. Tej formie kształcenia […]

Życzenia…

W Dniu Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 10 składam podziękowania za trud wkładany każdego dnia w wypełnianie swoich obowiązków. Bez względu na zawód czy stanowisko, dokładacie wszelkich starań, by procesy kształcenia, opieki i wychowania przebiegały sprawnie i efektywnie, pomimo coraz większych trudności i zagrożeń. Dziękuję za Wasz profesjonalizm […]

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. W tym niezwykłym dniu pragniemy podziękować za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszej szkoły. Drodzy nauczyciele, chcemy wyrazić serdeczne podziękowania za każdą lekcję, która przyczyniła się do tego, że udało nam się lepiej zrozumieć i pojąć życie. Jesteśmy dumni […]

Zajęcia hybrydowe

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, koleżanki i koledzy Nauczyciele, w związku z wprowadzeniem 10 października 2020 r. czerwonej strefy na terenie miasta Koszalina oraz koniecznością zapewnienia jak najbardziej bezpiecznych warunków nauki, na mój wniosek, za zgodą Prezydenta Miasta Koszalina oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, od dnia 13 października 2020 r. zajęcia w […]

XV Konkurs informatyczny BÓBR

Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr! Konkurs będzie rozgrywany jak zwykle w drugim tygodniu listopada (09-13.11.2020), a próba konkursu – w trzecim tygodniu października (20-23.10.2020). Szczegółowe terminy można znaleźć w harmonogramie tegorocznej edycji na stronie Konkursu bobr.edu.pl. Zapisy do próbnego konkursu Bóbr już ruszyły. Zachęcamy, zwłaszcza nowicjuszy, do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na […]

VI. Edycja Konkursu „Firma na Start”

Ruszyła VI. edycja Konkursu „Firma na Start”. Intencją tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości koszalińskiej młodzieży oraz zachęcenie młodych ludzi do pozostania w Koszalinie i wiązania kariery zawodowej z naszym miastem. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego nie organizuje się. Uczniowie poszczególnych klas, za wyjątkiem uczniów klas pierwszych, spotykają się z wychowawcami we wskazanych na tablicy przy wejściu do szkoły salach. Uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcami i kierownictwem szkoły na auli, po czym przechodzą do wskazanych sal. Godzina Klasa Miejsce 9:00 klasy 1TS 1TM (technika) aula […]

Wyniki egzaminów

Egzamin maturalny Wyniki egzaminu maturalnego udostępnione będą zdającym najpóźniej do 11 sierpnia 2020 r. Wyniki można sprawdzić na prywatnym koncie zdającego z wykorzystaniem loginów i haseł uzyskanych w szkole oraz można odebrać osobiście w szkole od 11 sierpnia 2020 r. od godz. 1100. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (8 września 2020 r., godz. 1400) […]

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy uczniowie, 26 czerwca 2020 r. jest dniem zakończenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020. Nie możemy, jak każdego roku, spotkać się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego z wiadomych wszystkim powodów – stan zagrożenie epidemicznego nie zmniejsza się. Większość z Was ciężko pracowała w tym roku, osiągając sukcesy – te mniejsze i te większe. Praca na […]

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach w sesji czerwiec-lipiec Dnia 23 czerwca (wtorek), od egzaminów pisemnych, rozpoczyna się sesja egzaminacyjna dla wszystkich klas: 3TA, 3 TB, 3 TC (tylko zawód technik mechanik), 3 BA i 3 BE: o godzinie 8.00 klasa 3 BA i 3 BE (blacharz samochodowy) o godzinie 10.00 klasy 3 TA i […]

Matura 2020

Drodzy absolwenci! W poniedziałek przystąpicie do pierwszego pisemnego egzaminu maturalnego, w kolejnych dniach do następnych. Niektórzy  z Was są pełni obaw wynikających z zaskakującej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, uczyć się i pracować. Rzeczywistości, która dla Was i dla nas jest nowa i niepewna. Nie wiemy co się wydarzy, nie wiemy z czym przyjdzie […]

Nabór na dodatkowe kursy Czas na ZAWODOWCA

Nabór na dodatkowe kursy dla uczestników projektu Czas na ZAWODOWCA Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Czas na ZAWODOWCAod dnia 05 do 15 czerwca 2020 roku do godziny 10:00 prowadzona będzie rekrutacja dla uczestników projektu na dodatkowe kursy: kurs operatora koparko ładowarki – mechanik pojazdów samochodowy; kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wymianą butli […]

Przewidywana organizacja pracy szkoły

Przewidywana organizacja pracy szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. W związku z przedłużającym się, z duży prawdopodobieństwem do końca roku szkolnego, czasem zdalnej pracy, przedstawiam przewidywaną organizację pracy szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ogłaszanymi kolejnymi rozporządzeniami, kontynuujemy pracę online (na dziś – do 7 czerwca 2020 r.). 8, 9, 10 czerwca 2020 […]

Zmiana harmonogramu roku szkolnego

Informuję, że w związku ze zmianami w organizacji egzaminów maturalnych, zmianie ulega również harmonogram roku szkolnego 2019/2020 w obszarze dni wolnych od zajęć. Zaplanowane dni wolne od zajęć 4, 5 i 6 maja będą dniami, w których zajęcia odbędą się zgodnie z obowiązującym planem, dni wolne od zajęć ustalam na 8, 9 i 10 czerwca […]

Konkurs Mercedesa – Eko Gwiazdy 2020

Mercedes-Benz Polska zaprasza uczniów Samochodówki do udziału w konkursie Eko Gwiazda. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do refleksji nad stanem środowiska naturalnego oraz kształtowaniem ich świadomości ekologicznej. Temat ten jest niezmiernie ważny, zwłaszcza teraz, w dobie dynamicznie zachodzących zmian. Tegorocznym zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu-przemówienia o długości od 30 do 60 sekund, w którym […]

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 15 kwietnia zdalna nauka przenosi się do systemu Microsoft Teams. Każdy uczeń dostanie login i hasło przez iDziennik. Praktyczna nauka zawodu W związku z brakiem możliwości realizacji zajęć praktycznych w dotychczasowej formie, zaliczenia poszczególnych pracowni przeprowadzamy w odmienny sposób – sprawdź zasady. Administracja szkoły działa zgodnie z godzinami pracy. Zalecany kontakt telefoniczny i elektroniczny. […]

Międzyszkolny konkurs z języka obcego dla szkół zawodowych „Be professional”

7 edycja konkursu języka obcego w Samochodówce.W konkursie bierze udział 9 szkół z Koszalina, Kołobrzegu i Bonina z 24 zawodów kształconych w tych placówkach. Zostało zgłoszonych 86 uczniów. artykuł w GK24 Organizator konkursu: H. Jodzio

Wycieczka branżowa uczniów w firmie DPF-KAT

W dniach 19 i 20 grudnia 2019r. grupa 16 uczniów z klas IVB i IVA odwiedziła firmę DPF- KAT z Koszalina (przy ul. Gnieźnieńskiej 8a, obok MOTO Parku). www.dpfkat.pl Uczniowie zapoznali się z działalności firmy i specyfiką zawodu dotyczącego świadczenia kompleksowych usług regeneracji i czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF i katalizatorów. Specjalnie dla nich został […]

Procesy chemiczne na Wydziale Mechanicznym PK

Dnia 30 października i 13 listopada 2019 uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie byli na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej na zajęciach z zakresu materiałoznawstwa., w trakcie których mogli się zapoznać m.in. z elementami poddanymi różnego rodzaju korozji chemicznej oraz elektrochemicznej, jak i z zabezpieczeniami korozyjnymi części maszyn. Uczniowie przeprowadzili także procesy polerowania chemicznego elementów […]

Ogólnopolska Konferencja Szkół Samochodowych

„Przyszłość motoryzacji – inteligentne specjalizacje w kształceniu zawodowym” 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00-14:00 odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny: ”Stan obecny i trendy w rozwoju motoryzacji” – p. Piotr Piątkowski dr hab. inż., prof. nzw. Politechniki Koszalińskiej, p. Adam Gontarz – Regionalny Kierownik Obsługi […]

Klasa Mercedesa w Samochodówce

Dnia 29 marca, podczas uroczystych obchodów jubileuszu 55-lecia Szkoły, w obecności Prezydenta Miasta Koszalina, miało miejsce podpisanie porozumienia z firmą Mercedes-Benz Polska, na mocy którego powstanie klasa patronacka w zawodzie blacharz samochodowy. Zgodnie z ustaleniami zajęcia praktyczne będą odbywać się w Centrum blacharsko-lakierniczym grupy Mojsiuk Motor. Dodatkowo pracownie szkolne zostaną doposażone przez firmę, a nauczyciele […]

Spotkanie w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci

W dniach 23-27 marca 2014 r. odbyło się szóste spotkanie w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pod tytułem „Right career choice for a happy tomorrow”. Naszą szkołę odwiedziło blisko 50 gości z Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Francji, Rumunii, Węgier i Turcji. Podczas spotkania m.in. przedstawiono film o Polsce i naszym regionie, omówiono system edukacji i […]

Piknik motoryzacyjny

29 marca (sobota) Obchody 55-lecia szkoły, Piknik Motoryzacyjny połączony z Dniem Otwartym Szkoły. Impreza dla społeczności lokalnej przygotowana przez szkołę we współpracy z firmami oraz instytucjami związanymi z motoryzacją (MotoPark Koszalin, Grupę Mojsiuk, Citroen Drewnikowski, ZORD Koszalin, policję i straż pożarną). Specjalny bonus dla gości z gimnazjów!   Zapraszamy gimnazjalistów i ich rodziców do zapoznania […]

Finały konkursu motoryzacyjnego

Kolejny raz uczniowie Technikum Samochodowego zakwalifikowali się do finałów ogólnopolskiego konkursu motoryzacyjnego. Karol Rola i Piotr Szada-Borzyszkowski z klasy 3 TA, pod opieką wychowawcy mgra inż. Edmunda Konefała weszli do finału „Mistrzostw mechaników”. Rozstrzygnięcie już w marcu. Trzymamy kciuki.  

Wyjście do Renault Dacia

W ramach projektu „Right career choice for a happy tomorrow” uczniowie klasy 3 ez pod opieką p. Piotra Wydryszka oraz wychowawczyni p. Agnieszki Satro w środę (11lutego 2014) zwiedzili firmę Franciszek Dubnicki. Zapoznali się z funkcjonowaniem salonu sprzedaży samochodów Renault i Dacia, jak również z działającym w ramach salonu warsztatem serwisowym z najnowocześniejszym sprzętem.  

Samochodówka w Grecji

W dniach 3-7 lutego 2014 r. nauczyciele szkoły i uczniowie uczestniczyli w spotkaniu roboczym w Salonikach w Grecji w ramach kolejnego projektu „Right career choice for a happy tomorrow” realizowanego z funduszy unijnych.   Więcej informacji o szkolnych projektach trwających i zrealizowanych można znaleźć pod zakładką projekty europejskie.  

O Tuwimie w Samochodówce

Z okazji Roku Tuwima i zbliżającej się 60 rocznicy śmierci naszego poety, dnia 9 grudnia 2013 r. młodzież szkoły pod opieką pani E. Andrzejewskiej przygotowała interesujący występ, na który złożyła się informacja o kolejach życia Juliana Tuwima, fragmenty wierszy i piosenek z tekstami poety oraz prezentacja multimedialna.    

Medal za propagowanie krwiodawstwa

W dniu 22 listopada 2013 r. na obchodach Jubileuszu 55- lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce,  nasza szkoła otrzymała złoty medal za propagowanie Honorowego Krwiodawstwa. W czasie uroczystej gali naszemu uczniowi  Marcinowi Berlińskiemu z klasy 2TA przyznano nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie literackim pod hasłem: 55 lat Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. W imieniu […]

Praktyki zawodowe uczniów technikum w Hiszpanii

Pierwsze migawki z pobytu uczniów klas III techników na praktyce zawodowej w Sewilli w Hiszpanii (4 listopada 2013 r.).   Zauważalna różnica w zabudowie i roślinności. Pierwsze spotkanie robocze na miejscu w Sewilli (nie widać zmęczenie podróżą samolotem na zachodni skraj Europy).

Przygotowanie do praktyk w Hiszpani

Trwają przygotowania grupy naszych uczniów Technikum Samochodowego i Mechanicznego do wyjazdu na miesięczne praktyki do Hiszpanii. Między innymi przygotowali w języku angielskim CV oraz listy motywacyjne, odbyła się wideokonferencja z pracownikami organizacji goszczącej poprzez Skype’a. Trwa intensywny kurs języka hiszpańskiego.   Więcej informacji można znaleźć w dziale projektów europejskich naszej szkoły prowadzonym przez p. Krzysztofa […]

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Prezydenta Miasta otrzymali nauczyciele naszej szkoły: wieloletni zastępca kierownika Pracowni Kształcenia Praktycznego pani Elżbieta Chojnacka i pedagog szkolny pani Joanna Murawska. Gratulujemy! Więcej o uroczystości na stronie Głosu Koszalińskiego.

Projekt Niemiecko-Angielski

W tym roku szkoła wzięła udział w projekcie „Ostern in unseren Ländern – Easter in our countries” w ramach programu eTwinning. Niemiecko-angielski projekt został zaaranżowany przez panią A. Satro oraz panią A. Brzezińską i zrealizowany z udziałem uczniów z klasy ITA. Projekt wsparła swoimi działaniami również pani J. Cyparska i przygotowała prezentację o Świętach Wielkanocnych. […]

50-lecie Samochodówki

Wspaniałe dwa dni obchodów jubileuszu za nami. Trochę szkoda, bo to były niezapomniane chwile. Wiele momentów podniosłych, gdy najwyżsi urzędnicy miasta i zaproszeni goście wręczali odznaczenia oraz okolicznościowe upominki, a w swoich wypowiedziach wyrażali swoją sympatię dla naszej szkoły. Niejednokrotnie deklarowali także pamięć i pomoc w następnych latach.   Warto także zobaczyć PDF zawierający piękną […]

Przewiń do góry
Skip to content