Organizacja roku szkolnego 2022/2023

I okres klasyfikacyjny: 01.09.2022 r. – 08.01.2023 r.
II okres klasyfikacyjny: 9.01.2023 r. – 23.06.2023 r.

01.09.2022rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
23-31.12.2022zimowa przerwa świąteczna
13.02-26.02.2023 ferie zimowe
6-11.04.2023wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2023 zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych
23.06.2023zakończenie roku szkolnego 2022/2023
24.06 – 31.08.2023ferie letnie

Spotkania z rodzicami

22.09.2022wszystkie klasy
17.11.2022 wszystkie klasy
08.12.2022wszystkie klasy / informacja o ocenach
12.01.2023 wszystkie klasy
09.03.2023 wszystkie klasy
13.04.2023 wszystkie klasy (dla klas maturalnych – informacja o ocenach)
01.06.2023 wszystkie klasy / informacja o ocenach

Zespoły wychowawcze

01.09.2022wszyscy wychowawcy – przygotowanie dzienników na nowy rok szkolny – sprawy wychowawcze
 pozostałe: według oddzielnego harmonogramu

Praktyki zawodowe

06.03 – 31.03.2023III TS, III TM
08.05 – 02.06.2023II TA, II TB, II TM

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

03.01.2023za I okres klasyfikacyjny
24.04.2023klasy: IV A4, IV B4, IV C4
19.06.2023pozostałe klasy
 pozostałe posiedzenia zgodnie z zarządzeniem dyrektora

Wydawanie świadectw

28.04.2023 absolwenci klas IV A4, IV B4, IV C4
23.06.2023pozostałe klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022
3, 4, 5 kwietnia 2023
2 maja 2023
9 czerwca 2023
uzasadnione organizacją pracy szkoły
4, 5, 8 maja 2023uzasadnione organizacją egzaminów zewnętrznych (egzaminy maturalne)
7 czerwca 2023uzasadnione organizacją egzaminów zewnętrznych (część pisemna egzaminu zawodowego)

Inne terminy

22.12.2022termin wystawiania ocen za I okres klasyfikacyjny
21.04.2023termin wystawiania ocen końcowych w klasach: IV A4, IV B4, IV C4
16.06.2023termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
od 04.05.2022egzamin maturalny (według oddzielnego harmonogramu)
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy
(według oddzielnego harmonogramu)
ostatni tydzień sierpnia 2023egzaminy poprawkowe (przedmiotowe) wg odrębnego harmonogramu
 22 sierpnia 2023egzaminy poprawkowe maturalne – część pisemna
31 marca 2023Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły, 65-lecie szkoły
Przewiń do góry
Skip to content