facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2016/2017

I semestr: 01.09.2016 r. – 22.12.2016 r.
II semestr: 02.01.2017 r. – 23.06.2017 r.
01.09.2016 rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
23.12-31.12.2016 zimowa przerwa świąteczna
13.02-26.02.2017 ferie zimowe
13.04-18.04.2017 wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2017 zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych
23.06.2017 zakończenie roku szkolnego 2016/2017
24.06 – 31.08.2017 ferie letnie

Spotkania z rodzicami

22.09.2016 wszystkie klasy
03.11.2016 wszystkie klasy
08.12.2016 wszystkie klasy / informacja o ocenach
09.02.2017 wszystkie klasy
06.04.2017 wszystkie klasy (dla klas maturalnych – informacja o ocenach)
18.05.2017 wszystkie klasy
08.06.2017 wszystkie klasy / informacja o ocenach

Praktyki zawodowe

24.04–19.05.2017 III TA
24.04–19.05.2017 III TB

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

22.12.2016 za I semestr
25.04.2017 klasy: IV TA, IV TB.
20.06.2016 pozostałe klasy
pozostałe posiedzenia zgodnie z zarządzeniem dyrektora

Wydawanie świadectw

28.04.2017 absolwenci klas IV TA, IV TB
23.06.2017 pozostałe klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wg zarządzenia dyrektora, wynikające z organizacji pracy Szkoły

uzasadnione organizacją pracy szkoły

31.10.2016 poniedziałek
04.05.2017 egzaminy maturalne
05.05.2017  egzaminy maturalne
08.05.2017  egzaminy maturalne
16.06.2017  piątek
20.06.2017  część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
02.05.2017 dzień do odpracowania 22.04.2017 r.

Inne terminy

21.12.2016 termin wystawiania ocen za I semestr
21.04.2017 termin wystawiania ocen w klasach IV TA, IV TB
22.04.2017 Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły
19.06.2017 termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
od 04.05.2017 egzamin maturalny wg oddzielnego harmonogramu
od 09.01.2017 „nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: M.18 –  3 TA i 3 TB technik pojazdów samochodowych, M.42 – 4TA  i 4 TB technik pojazdów samochodowych, M.44 – 4TC technik mechanik, A.28 –  technik spedytor oraz poprawki
12-13.06.2017 „stary” egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – poprawki
od 20.06.2017 „nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny: M.18 – 3 ZA   mechanik pojazdów samochodowych, M.12 – 3 ZE elektromechanik pojazdów samochodowych, M.24 – blacharz samochodowy, M.12 – 3 TA, 3 TB technik pojazdów samochodowych, M.20 – 3 TA technik mechanik, A.29 – 3TB technik spedytor
ostatni tydzień sierpnia 2017 egzaminy poprawkowe wg odrębnego harmonogramu
24-28.08.2017 egzaminy poprawkowe maturalne – część ustna
25.08.2017 egzaminy poprawkowe maturalne – część pisemna