facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2017/2018

I semestr: 04.09.2017 r. – 22.12.2017 r.
II semestr: 02.01.2018 r. – 22.06.2018 r.
04.09.2017 rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
23.12-31.12.2017 zimowa przerwa świąteczna
15.01-28.01.2018 ferie zimowe
29.03-03.04.2018 wiosenna przerwa świąteczna
27.04.2018 zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych
22.06.2018 zakończenie roku szkolnego 2017/2018
23.06 – 31.08.2018 ferie letnie

Spotkania z rodzicami

21.09.2017 wszystkie klasy
26.10.2017 wszystkie klasy
07.12.2017 wszystkie klasy / informacja o ocenach
22.02.2018 wszystkie klasy
12.04.2018 wszystkie klasy (dla klas maturalnych – informacja o ocenach)
07.06.2018 wszystkie klasy / informacja o ocenach

Praktyki zawodowe

09.10–03.11.2017 III TA, III TB
26.02–23.03.2018 III TC

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

21.12.2017 za I semestr
24.04.2018 klasy: IV TA, IV TB.
19.06.2018 pozostałe klasy
pozostałe posiedzenia zgodnie z zarządzeniem dyrektora

Wydawanie świadectw

27.04.2018 absolwenci klas IV TA, IV TB
22.06.2018 pozostałe klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wg zarządzenia dyrektora, wynikające z organizacji pracy Szkoły

 

2.05.2018  uzasadnione organizacją pracy szkoły
04.05.2018 egzaminy maturalne
07.05.2018  egzaminy maturalne
08.05.2018  egzaminy maturalne
01.06.2018  uzasadnione organizacją pracy szkoły
19.06.2018  część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
30.04.2018 dzień do odpracowania 21.04.2018 r. (Piknik Motoryzacyjny)

Inne terminy

19.12.2017 termin wystawiania ocen za I semestr
20.04.2018 termin wystawiania ocen w klasach IV TA, IV TB
21.04.2018 Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły
15.06.2018 termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
od 04.05.2018 egzamin maturalny wg oddzielnego harmonogramu
od 10.01.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: M.18 –  3 TA i 3 TB technik pojazdów samochodowych, M.42 – 4TA  i 4 TB technik pojazdów samochodowych, M.44 – 4TC technik mechanik, A.28 –  technik spedytor oraz poprawki
od 19.06.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny: M.18 – 3 ZA   mechanik pojazdów samochodowych, M.12 – 3 ZE elektromechanik pojazdów samochodowych, M.24 – blacharz samochodowy, M.12 – 3 TA, 3 TB technik pojazdów samochodowych, M.20 – 3 TA technik mechanik, A.29 – 3TB technik spedytor
ostatni tydzień sierpnia 2018 egzaminy poprawkowe wg odrębnego harmonogramu
21-22.08.2018 egzaminy poprawkowe maturalne – część ustna
21.08.2018 egzaminy poprawkowe maturalne – część pisemna