facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019

I semestr: 03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.
II semestr: 02.01.2019 r. – 21.06.2019 r.
03.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
24.12-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
28.01-10.02.2019 ferie zimowe
18 -23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego 2018/2019
22.06 – 31.08.2019 ferie letnie

Spotkania z rodzicami

20.09.2018 wszystkie klasy
08.11.2018 wszystkie klasy
06.12.2018 wszystkie klasy / informacja o ocenach
24.01.2019 wszystkie klasy
04.04.2019 wszystkie klasy (dla klas maturalnych – informacja o ocenach)
06.06.2019 wszystkie klasy / informacja o ocenach

Zespoły wychowawcze

13.09.2018 wszyscy wychowawcy
pozostałem: według odrębnego harmonogramu

Praktyki zawodowe

06 – 30.05.2019 III TA, III TB
05 – 30.11.2018 III TC

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

20.12.2018 za I semestr
24.04.2019 klasy: IV TA, IV TB.
17.06.2019 pozostałe klasy
pozostałe posiedzenia zgodnie z zarządzeniem dyrektora

Wydawanie świadectw

26.04.2019 absolwenci klas IV TA, IV TB, IV TC
21.06.2019 pozostałe klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wg zarządzenia dyrektora, wynikające z organizacji pracy Szkoły

 

2.11.2018  uzasadnione organizacją pracy szkoły
30.04.2019 uzasadnione organizacją pracy szkoły
02.05.2019 uzasadnione organizacją pracy szkoły
06.05.2019  egzaminy maturalne
07.05.2019 egzaminy maturalne
08.05.2019 egzaminy maturalne
18.06.2019  część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
29.04.2019 dzień do odpracowania 13.04.2019 r. (Piknik Motoryzacyjny)

Inne terminy

19.12.2018 termin wystawiania ocen za I semestr
17.04.2019 termin wystawiania ocen w klasach IV TA, IV TB, IV TC
13.04.2019 Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły
14.06.2019 termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
od 06.05.2019 egzamin maturalny wg oddzielnego harmonogramu
od 10.01.2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: M.18 –  3 TA i 3 TB technik pojazdów samochodowych, M.42 – 4TA  i 4 TB technik pojazdów samochodowych, M.44 – 4TC technik mechanik, A.28 –  technik spedytor oraz poprawki (według oddzielnego harmonogramu)
od 18.06.2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny: M.18 – 3 BZA   mechanik pojazdów samochodowych, M.12 – 3 BZE elektromechanik pojazdów samochodowych, M.24 – blacharz samochodowy, M.12 – 3 TA, 3 TB technik pojazdów samochodowych, M.20 – 3 TC technik mechanik, A.29 – 3TC technik spedytor (według oddzielnego harmonogramu)
ostatni tydzień sierpnia 2019 egzaminy poprawkowe wg odrębnego harmonogramu
20-21.08.2019 egzaminy poprawkowe maturalne – część ustna
20.08.2019 egzaminy poprawkowe maturalne – część pisemna