Organizacja roku szkolnego 2019/2020

I semestr: 02.09.2019 r. – 03.01.2020 r.
II semestr: 07.01.2020 r. – 26.06.2020 r.
02.09.2019 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
23.12-31.12.2019 r. zimowa przerwa świąteczna
10 – 21.02.2020 r. ferie zimowe
09 -14.04.2020 r. wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020 r. zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych
26.06.2020 r. zakończenie roku szkolnego 2019/2020
27.06 – 31.08.2020 ferie letnie

Spotkania z rodzicami

26.09.2019 wszystkie klasy
07.11.2019 wszystkie klasy
05.12.2019 wszystkie klasy / informacja o ocenach
05.03.2020 wszystkie klasy
02.04.2020 wszystkie klasy (dla klas maturalnych – informacja o ocenach)
04.06.2020 wszystkie klasy / informacja o ocenach

Zespoły wychowawcze

12.09.2019 wszyscy wychowawcy
pozostałe: według oddzielnego harmonogramu

Praktyki zawodowe

07.10 – 01.11.2019 III TA, III TB
20.04 – 15.05.2020 III TC

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

03.01.2020 za I semestr
21.04.2020 klasy: IV TA, IV TB, IV TC.
23.06.2020 pozostałe klasy
pozostałe posiedzenia zgodnie z zarządzeniem dyrektora

Wydawanie świadectw

24.04.2020 absolwenci klas IV TA, IV TB, IV TC
26.06.2020 pozostałe klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg zarządzenia dyrektora, wynikające z organizacji pracy Szkoły

14.10.2019 Dzień KEN
03.01.2020 uzasadnione organizacją pracy szkoły
04.05.2020 egzaminy maturalne
05.05.2020  egzaminy maturalne
06.05.2020 egzaminy maturalne
12.06.2020 uzasadnione organizacją pracy szkoły
23.06.2020 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
02.01.2020 dzień do odpracowania 14.04.2020 r. (Piknik Motoryzacyjny)

Inne terminy

20.12.2019 termin wystawiania ocen za I semestr
04.04.2020 Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły
17.04.2020 termin wystawienia ocen w klasach IV TA, IV TB, IV TC
19.06.2020 termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
od 04.05.2020 egzamin maturalny wg oddzielnego harmonogramu
od 10.01.2020 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: M.42 – 4TA  i 4 TB technik pojazdów samochodowych, M.44 – 4TC technik mechanik, A.28 –  technik spedytor oraz poprawki (według oddzielnego harmonogramu)
od 24.06.2020 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny: MG.18 – 3 BZA   mechanik pojazdów samochodowych, MG.12 – 3 BZE elektromechanik pojazdów samochodowych, MG.24 – blacharz samochodowy, MG.18 – 3 TA, 3 TB technik pojazdów samochodowych, MG.20 – 3 TC technik mechanik,  (według oddzielnego harmonogramu)
ostatni tydzień sierpnia 2020 egzaminy poprawkowe wg odrębnego harmonogramu
24-25.08.2020 egzaminy poprawkowe maturalne – część ustna
25.08.2020 egzaminy poprawkowe maturalne – część pisemna
Przewiń do góry