facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2017/2018


fot.: Samorząd Uczniowski – październik  2017 r.

13.10. 2017 r. –  Dzień Edukacji Narodowej

Tego dnia obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Edukacji Narodowej. Była to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom i pracownikom „Samochodówki” za ich trud włożony w nasze wychowanie i kształcenie. W związku z tym przygotowaliśmy część artystyczną bogatą w humorystyczne scenki i świetnie dobrane piosenki. Koniec imprezy osłodziły torty ufundowane przez Radę Rodziców.

6.10.2017 r. – Pasowanie na ucznia ZS nr 10 w Koszalinie

6 października miało miejsce pasowanie klas pierwszych na uczniów naszej Szkoły. Po uroczystym ślubowaniu, „kociaki” musiały nas przekonać, że zasługują na miano ucznia „Samochodówki”.  W tym celu Samorząd Uczniowski przygotował dla nich sześć konkurencji:

 

 • pokaz mody
 • najpiękniejsze auto
 • picie mleka z bitą śmietaną na czas
 • „Jak dobrze znasz swojego wychowawcę?”
 • „Taniec inaczej”
 • przeciąganie liny

 

Uczniowie wykazali się wiedzą, pomysłowością i kreatywnością. Jury z przewodniczącym wicedyrektorem mgr Bogdanem Witkiem było pod dużym wrażeniem własnoręcznie wykonanych przez uczniów samochodów, wyposażonych w elementy elektryczne, głośniki i „koguty”. Na koniec, zgodnie ze zwyczajem kotowania, nastąpiło symboliczne odcięcie ogonów oraz nagrodzenie wszystkich uczniów słodkościami.

Rok szkolny 2015/2016

13 października Dzień Edukacji Narodowej.

Przygotowaliśmy fajny program, w którym oprócz życzeń znalazły się scenki z życia szkoły oraz największa atrakcja: walka zapaśników ( Michał i Kuba) z wicedyrektorem szkoły mgr Bogdanem Witkiem.

Imprezę „osłodził” tort ufundowany przez Radę Rodziców.

 

27 października – Pasowanie na ucznia ZS nr 10 w Koszalinie

Tego dnia  oficjalnie przyjęliśmy do grona uczniów najmłodszych w naszym gronie mechaników, samochodziarzy, spedytorów, blacharzy i elektromechaników.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Po zakończeniu oficjalnej części, przystąpiliśmy do kotowania czyli:

 • picia mleka,
 • prezentacji klas poprzez twórczość własną,
 • wskazywania wychowawców na zdjęciach z dzieciństwa ,
 • tańca w rytm wskazanej muzyki,
 • wyścigu wychowawców na „latającym dywanie”,
 • wyboru najpiękniejszych: Kotki i Kota,
 • symbolicznego odcięcia ogonów.

16 listopada – wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

16-go listopada odbyły się szkolne wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyniku demokratycznego głosowania, naszą szkołę w MRM reprezentować będą:

4c

 • Dagmara Bagrowska z klasy I TC
 • Wojtek Kłodowski     z klasy II TB.

Zaprzysiężenie młodych radnych odbyło się7-go grudnia 2015r. w Urzędzie Miasta w Koszalinie.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej!

20  listopada – Dzień Życzliwości

Jak co roku, w listopadzie obchodziliśmy Dzień Życzliwości.  20-go dnia tego miesiąca oprócz słodkiego „co nieco” dla wszystkich wstępujących w progi szkoły oraz sympatycznych buziek, zorganizowaliśmy konkurs na najsympatyczniejszych nauczycieli.

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Samorząd szkolny bierze aktywny udział w działalności kulturalnej i społecznej Szkoły. Wielu uczniów realizuje swoje talenty artystyczne i chęć działania. Niejednokrotnie, poprzez ujawnienie swoich pasji, na nowo odkrywani są przez nauczycieli i kolegów.

Rok szkolny 2013/2014

 

Samorząd szkolny bierze aktywny udział w działalności kulturalnej i społecznej Szkoły. Wielu uczniów realizuje swoje talenty artystyczne i chęć działania. Niejednokrotnie, poprzez ujawnienie swoich pasji, na nowo odkrywani są przez nauczycieli i kolegów. W roku szkolnym 2013/2014 opiekunkami samorządu są: mgr Małgorzata Strużyna i mgr Joanna Cyparska.

 

 

Najważniejsze imprezy organizowane przez Samorząd Szkolny:

 • ślubowanie klas pierwszych połączone z otrzęsinami
 • uroczystości szkolne („Dzień Edukacji”, „Pożegnanie klas kończących „)
 • akcje : „Dzień Życzliwości”, „Pierwszy Dzień Wiosny”, zbiorki charytatywne
 • wybory do samorządu szkolnego i udział w miejskich akcjach rozwijających  demokrację (m.in. Młodzieżowa Rada Miasta, głosowanie na projekty obywatelskie)
 • promocja szkoły podczas dni otwartych, targów zawodoznawczych

 

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. Na zasadach określonych w ustawie, w szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

7) występowania do pozostałych organów szkoły z inicjatywami organizacyjnymi i programowymi w zakresie spraw dotyczących uczniów,

8) udział w rozwiązywaniu problemów uczniów,

9) wyrażania opinii o nauczycielu z własnej inicjatywy i na prośbę dyrektora,

10) opiniowania Szkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego (Warsztatów Szkolnych, Internatu) Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego i innych regulaminów,

11) opiniowania w sprawie skreślenia z listy uczniów.