Egzamin maturalny 2023

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w formule 2015 można znaleźć po kliknięciu w link:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 pod adresem:

https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/737/informacja_egzamin_maturalny_2023.pdf

Kontakt ze szkołą w sprawie egzaminu maturalnego
telefonicznie: 94 340 96 88
lub pod adresem e-mail: matura@samochodowka.koszalin.pl

Uwaga tegoroczni uczniowie klas czwartych!

Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2022 r. u wicedyrektora lub skan tej deklaracji podpisany własnoręcznym podpisem przesłać na wskazany adres e-mail.

Istnieje możliwość składania deklaracji w wersji elektronicznej (e-deklaracji)

Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację)


Przewiń do góry
Skip to content