Dokumenty szkolne

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw:

Należność należy wpłacić na konto mBANK  05 1140 1137 0000 2160 8300 1001.

Opłata za wydanie duplikatu wynosi:

  • za świadectwo – 26 zł
  • za legitymację –  9 zł

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20:

Uwaga!

W pierwszych tygodniach września biblioteka szkolna organizuje kiermasz podręczników używanych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 Zapraszamy!

Technikum Samochodowe oraz Technikum Mechaniczne
(po szkole podstawowej):

Branżowa Szkoła I Stopnia (po szkole podstawowej):

Technikum Samochodowe oraz Technikum Mechaniczne
(po gimnazjum):

Branżowa Szkoła I Stopnia (po gimnazjum):

Przewiń do góry