Rekrutacja


Szkoła oferuje

 • kształcenie w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach,
 • doskonałe warunki nauki i rozwoju osobistego,
 • przyjazną i doskonale przygotowaną kadrę dydaktyczną,
 • zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonych pracowniach kształcenia praktycznego,
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B w wybranych zawodach,
 • praktyki zawodowe w najlepszych zakładach w regionie (także za granicą),
 • udział w projektach międzynarodowych,
 • wyjazdy na targi motoryzacyjne i do zakładów samochodowych,
 • naukę języków: angielskiego, niemieckiego.

Szkoła posiada

 • kompleks obiektów dydaktycznych i zaplecze socjalne
  (szkoła, warsztaty, internat, stołówka, bufet),
 • siłownię i sale sportowe,
 • bogatą bazę modeli oraz stanowiska pomiarowe,
 • kontakty międzynarodowe z możliwością praktyk za granicą,
 • internat przy szkole dla osób zamiejscowych,
 • Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

technikum samochodowe
brązową szkołą w 2022

technikum samochodowe
na 1 miejscu w Koszalinie
oraz 7 miejscu w województwie w 2021

Ośrodek egzaminacyjny

Jedyna szkoła w Koszalinie dla młodzieży kształcąca w zawodach mechanicznych.
Posiadamy własne warsztaty.
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich nauczanych zawodach w naszej szkole (jeden z nielicznych w Polsce ośrodek egzaminacyjny w zawodzie blacharz samochodowy).

Wspomagamy szkoły z województwa i z obszaru okręgowej komisji w Poznaniu w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych w etapie praktycznym; wspieraliśmy zdających z Darłowa, Białogardu, Konina, Turka, Ostrowa Wlkp. i innych.

Porozumienia o współpracy


Dlaczego warto się uczyć w Samochodówce?

ZatrudnienieWspółpracaKonkursyStypendiaGwarancjaRozwójNaukaEgzaminy
Przede wszystkim szkoła daje szansę zdobycia poszukiwanego zawodu! Motoryzacja to jedna z największych gałęzi przemysłowych regionu. W „Panoramie Firm” w dziale samochodowym znajduje się ponad 200 adresów koszalińskich firm. Są tam salony samochodowe, komisy, zakłady usługowe i specjalistyczne. To na pewno nie wszystkie podmioty gospodarcze działające w naszym mieście. Wystarczy przejechać głównymi ulicami, żeby przekonać się jak wiele jest potencjalnych miejsc pracy.

Codziennie w prasie lokalnej pojawia się wiele ogłoszeń o poszukiwaniu mechaników samochodowych i elektromechaników.

W ofercie mamy także naukę w zawodzie technik mechanik i technik spedytor – także deficytowych na rynku pracy.

Nasi absolwenci znajdują także zatrudnienie w sklepach, zakładach produkcyjnych i warsztatach szeroko pojętej branży technicznej. Oprócz przygotowania kierunkowego, uczniowie szkoły zdobywają wiedzę ogólnotechniczną, a na warsztatach doświadczenie praktyczne. Nawet jeśli absolwent szkoły nie pracuje później w swoim zawodzie, to potrafi samodzielnie poradzić sobie z problemami technicznymi w domu, a w warsztacie samochodowym także wie, o czym się mówi do niego o jego samochodzie.

Od roku szkolnego 2014/15 została zacieśniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i uznanymi markami. Szkoła podpisała porozumienie z firmą grupy Mojsiuk, F.M. Bumar Koszalin, Toyota Jankowscy s.c., DBK (autoryzowany przedstawiciel samochodów ciężarowych), Polmotor. Stałymi partnerami są także Renault Dubnicki, Citroen Drewnikowski, Opel Dowbusz, Bodex, Miejski Zakład Komunikacji. Większość uczniów technikum samochodowego także będzie odbywać praktykę zawodową w salonach i autoryzowanych serwisach Mercedesa, Hondy lub Peugeota. W ostatnich latach pozytywną ocenę uzyskały projekty praktyk zawodowych za granicami kraju finansowane ze środków UE.

Szkoła także przygotowuje uczniów na wyższe studia. Uczniowie mogą wybrać przedmiot rozszerzony przygotowujący do zdawania matury zgodnie z planowanym kierunkiem studiów. Przez cały okres nauki uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Koszalińską. W ostatnim roku nauki odbywają targi pracy i nauki, podczas których zapoznają się z ofertą pracodawców i szkół wyższych.

Co roku nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach motoryzacyjnych i zawodowych:
– 1 miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym Castrol Academy (2011 r.)
– 2 miejsce w pucharze Rotax MaX Challange (sport kartingowy) (2011 r.)
– 2 miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym Castrol Academy (2010 r.)
– 3 miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Samochodowej (2009 r.)
– 1 miejsce w kategorii klas technikum w Regionalnym Turnieju Wiedzy Samochodowej (2009 r.)
– 1 miejsce w kategorii klas zasadniczych w Regionalnym Turnieju Wiedzy Samochodowej (2009 r.)
Każdego roku najlepszy uczeń Technikum otrzymuje stypendium roczne Prezesa Rady Ministrów.
Nauka w Samochodówce gwarantuje:
kurs nauki jazdy w wybranych zawodach,
– uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w ramach dodatkowych kursów projektów UE (spawania, programowanie komputerów, AutoCAD, obsługa wózków widłowych, maszyn transportowych),
– nabycie umiejętności praktycznych w jedynych warsztatach szkolnych w mieście,
– rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych poprzez korzystanie z doświadczeń nauczycieli praktyków i bogatej bazy dydaktycznej szkoły,
– wycieczki o tematyce motoryzacyjnej na targi samochodowe do Lipska, Poznania i fabryk samochodów w kraju i za granicą oraz kontakt z młodzieżą o podobnych zainteresowaniach,
Rozwijanie innych zainteresowań:
– codziennie SKS na 2 salach gimnastycznych i siłowni,
– turnieje międzyklasowe w piłkę nożną, koszykową i siatkową,
– możliwość uprawiania kulturystyki,
– udział w klubie turystyki Tramp – co roku przynajmniej dwa wyjazdy w góry,
– poznawanie okolic Koszalina oraz dalszych rejonów Polski poprzez turystykę rowerową,
– pracownie komputerowe i projektowe ze stałym dostępem do Internetu,
– rozwój w każdej sferze osobowości (prężny Samorząd Szkolny),
koła zainteresowań wg potrzeb.
– dobre przygotowanie do dalszych studiów technicznych,
– wsparcie dla najzdolniejszej młodzieży (m.in. przygotowanie do konkursów i olimpiad dających wstęp wolny na wyższe studia),
– kształcenie w doskonałych warunkach, w tym lekcje trwające najpóźniej do godziny 15.10,
– własna szafka w szkolnej szatni,
– czytelnia z dostępem do internetu,
– e-kiosk,
– ksero,
internat dla uczniów zamiejscowych.
Szkoła jest jednocześnie jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich nauczanych zawodach na całą północno-zachodnią Polskę. Ucząc się w naszej Szkole – w naszej Szkole zdasz także egzaminy (ponad 90% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej uzyskało tytuł zawodowy, ponad 80% – tytuł technika).

Ścieżki kształcenia

Technikum Samochodowe
Technikum Mechaniczne
Branżowa Szkoła
I Stopnia

Masz pytania, wątpliwości?
Napisz do nas!


  Przewiń do góry
  Skip to content