Próbne egzaminy maturalne

Informuję, że w dniach:
22-24.02.2021 r. (poniedziałek-środa)
odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy maturalne z obowiązkowych deklarowanych przedmiotów, na poziomie podstawowym.

Egzaminy odbędą się w szkole (nie on-line!) z zachowaniem zasad i reżimu sanitarnego.

Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli deklaracje przychodzą do szkoły codziennie od poniedziałku do środy włącznie od godziny 8:30 (nie wcześniej) i przechodzą do wyznaczonych sal.

Klasa 4 TA – wejście od strony schroniska z placu apelowego (pozostawiają kurtki w szafkach szatnia na dużym holu)
egzaminy odbywają się w sali 214.

Klasa 4 TB – wejście od strony Motoparku (pozostawiają kurtki w sali 13 – szatnia).
egzaminy odbywają się w sali 213.

Klasa 4 TC – wejście główne od strony placu apelowego(pozostawiają kurtki w szafkach – szatnia na dużym holu)
egzaminy odbywają się w sali 115.

Harmonogram egzaminów próbnych:

 • 22.02.2021 r. (poniedziałek) – język polski (poziom podstawowy) godz. 9:00 -170 min
 • 23.02.2021 r. (wtorek) –język angielki (poziom podstawowy) godz. 9:00 -120 min–język niemiecki (poziom podstawowy) godz. 9:00 -120 min -sala 209
 • 24.02.2021 r. (środa) –matematyka (poziom podstawowy) godz. 9:00 -170 min

Próbne egzaminy maturalne odbywają się zgodnie z wytycznymi CKE i wymogami sanitarnymi

 • Nauczyciele sprawujący nadzór we wskazanym dniu zgłaszają się do wicedyrektora najpóźniej o godz. 8:30;
 • Jeżeli nauczyciel prowadzi zajęcia zdalne w czasie pełnienia nadzoru, powinien dla danej klasy przygotować materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów, przesłać je do nich w ustalony z uczniami sposób i poinformować i tym fakcie uczniów na ich kanale zajęć;
 • Jeżeli przed pełnieniem dyżuru w ZN (8:00 –8:30) lub po zakończenia egzaminu chciałby prowadzić zajęcia on-line może to zrobić w szkole (udostępnione zostanie stanowisko do pracy) –proszę o tym fakcie poinformować wicedyrektora;
 • Zajęć w klasach maturalnych proszę nie planować. W dniach próby klasy maturalne nie mają żadnych zajęć szkolnych.
 • każdy wchodząc na teren szkoły obowiązkowo musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • w oczekiwaniu na wejście do sal egzaminacyjnych obowiązuje dystans społeczny (2m);przy wejściu do szkoły oraz przed wejściem ma salę obowiązkowo dezynfekuje dłonie;
 • uczeń po wejściu na salę podpisuje listę obecności i zajmuje wskazane przez osobę nadzorująca egzamin miejsce przy stoliku (dopiero tutaj może odsłonić usta i nos);
 • uczeń po zakończeniu egzaminu wychodząc ponownie zakrywa usta i nos;odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu egzaminu udzielają członkowie zespołów nadzorujących.

Robert Reinert

Przewiń do góry
Skip to content