koszalin.pl – Porozumienie z Inter-Metal s.c.

W dniu 25 maja br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie – Panem Tomaszem Lampkowskim, a firmą: Inter-Metal s.c. reprezentowaną przez Panią Elżbietę Maksymiuk oraz Pana Tomasza Maksymiuka (współwłaścicieli).

Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy firmą a szkołą której wynikiem będzie podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie uczniów i absolwentów Zespołu Szkół nr 10 (głównie Technikum Mechanicznego) do kontynuowania nauki lub podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Więcej informacji:
https://www.koszalin.pl/pl/news/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-pomiedzy-zespolem-szkol-nr-10-w-koszalinie-inter-metal-sc

Przewiń do góry
Skip to content