Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach
w sesji czerwiec-lipiec

Dnia 23 czerwca (wtorek), od egzaminów pisemnych, rozpoczyna się sesja egzaminacyjna dla wszystkich klas: 3TA, 3 TB, 3 TC (tylko zawód technik mechanik), 3 BA i 3 BE:

  • o godzinie 8.00 klasa 3 BA i 3 BE (blacharz samochodowy)
  • o godzinie 10.00 klasy 3 TA i 3 TAB
  • o godzinie 12.00 klasa 3 BE (elektromechanik)

Listy zdających będą wywieszone przy salach komputerowych.

Przypominamy o szczególnych zasadach związanych z zagrożeniem epidemicznym:

  • uczestnictwie w egzaminie wyłącznie, gdy zdający nie ma objawów chorobowych,
  • obowiązkowym noszeniu maseczki na terenie szkoły,
  • zachowaniu odległości pomiędzy innymi osobami (1,5 m),
  • bezwzględnym stosowaniu do poleceń i uwag pracowników komisji egzaminacyjnej i obsługi.

Ponadto można korzystać wyłącznie z przyniesionych przyborów, można przynieść do własnego użytku butelkę wody, nie wolno wnosić do szkoły  przedmiotów niezwiązanych z egzaminem.

Zdający powinien mieć dowód tożsamości, czarno piszący pisak oraz może używać kalkulatora prostego. 

Przewiń do góry
Skip to content