Wszystkie wpisy, których autorem jest Bogdan Witek

Nasza szkoła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować że nasza szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.  Zakupiliśmy do biblioteki już około 1000 egzemplarzy nowych książek! Są wśród nich światowe bestsellery, od kryminału i sensacji po komiksy, są audiobooki oraz pachnące świeżością lektury.

Wykaz książek zakupionych do biblioteki szkolnej ze środków programu.

W ramach Programu realizujemy wiele ciekawych projektów dla uczniów:

 • Przerwa na Czytanie
 • Książka i TY- wystaw jej ocenę
 • konkursy dla czytelników (na plakat promujący bibliotekę, konkurs wiedzy o książce, na fraszkę o książce bądź bibliotece)
 • Narodowe Czytanie
 • Książka dla Każdego – gawędy o książce
 • Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w tych wydarzeniach. Przypominamy że szczegółowe i aktualne informacje są umieszczane na naszej facebookowej stronie :

 

https://www.facebook.com/Biblioteka-Szkolna-ZS-nr-10-w-Koszalinie-1173950249370257/

 

Rekrutacja uczestników do projektu Czas na Zawodowca

Ogłoszenie
W dniach 30 październik – 7 listopad 2017 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „Czas na Zawodowca”współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego,
 • dwóch wyjazdów studyjnych: targi samochodowe i do zakładu produkcyjnego branży transportowej,
 • poszerzą swoją wiedzę, nabędą dodatkowe umiejętności, zdobędą dodatkowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach nadających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje: kierowcy wózka widłowego, operatora koparkoładowarki, obsługi komputera z certyfikatem ECDL PTI Standard, operatora żurawia przenośnego, zdobędą Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, obsługi i programowania maszyn CNC,
 • odbędą 4 tygodniową praktykę/staż w zakładzie pracy.

Dla najlepszych uczniów biorących udział w projekcie kurs prawa jazdy C+E.
Rekrutacją objęci są:

 1. Uczniowie pełnoletni uczący się w zawodach:
  – technik pojazdów samochodowych,
  – technik mechanik,
  – technik spedytor,na Certyfikat
  – mechanik pojazdów samochodowych;
 2. N auczyciele na kursy i studia podyplomowe:
  – diagnosty,
  – obsługi programu SpedTrans 6000,
  – studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.
  Szczegóły rekrutacji są zawarte w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na ZAWODOWCA”.
  Regulamin naboru i deklaracje udziału w projekcie dostępne w Szkolnym Ośrodku Kariery.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Edukacji Narodowej. Była to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom i pracownikom „Samochodówki” za ich trud włożony w nasze wychowanie i kształcenie. W związku z tym przygotowaliśmy część artystyczną bogatą w humorystyczne scenki i świetnie dobrane piosenki. Koniec imprezy osłodziły torty ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Samochodówki

6 października miało miejsce pasowanie klas pierwszych na uczniów naszej Szkoły. Po uroczystym ślubowaniu, „kociaki” musiały nas przekonać, że zasługują na miano ucznia „Samochodówki”.  W tym celu Samorząd Uczniowski przygotował dla nich sześć konkurencji:

 • pokaz mody
 • najpiękniejsze auto
 • picie mleka z bitą śmietaną na czas
 • „Jak dobrze znasz swojego wychowawcę?”
 • „Taniec inaczej”
 • przeciąganie liny

 

Uczniowie wykazali się wiedzą, pomysłowością i kreatywnością. Jury z przewodniczącym wicedyrektorem mgr Bogdanem Witkiem było pod dużym wrażeniem własnoręcznie wykonanych przez uczniów samochodów, wyposażonych w elementy elektryczne, głośniki i „koguty”. Na koniec, zgodnie ze zwyczajem kotowania, nastąpiło symboliczne odcięcie ogonów oraz nagrodzenie wszystkich uczniów słodkościami.

Spływ kajakowy po Redze na trasie Łagiewniki – Resko

16 września odbyła się pierwsza  z wielu imprez turystycznych zaplanowanych i organizowanych na bieżący rok szkolny przez p. Bogdana Fałka – opiekuna Szkolnego Klubu Krajoznawczo – Turystycznego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Tramp” – Spływ kajakowy po rzece Redze.

Wśród uczestników byli także pracownicy Miejskiej Energetyki Cieplnej, którzy od kilkunastu miesięcy korzystają ze szkolnych imprez turystycznych, a MEC wspiera nas także  sponsorując szkolne inicjatywy.

Uczestnicy spływu twierdzą, że pogoda dopisała , a także humory, choć na trasie było mnóstwo niebezpiecznych przeszkód.

Stypendia szkolne 2017/2018 – informacje o zmianach

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku realizacją zadań dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

 1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 Dokumenty są także do pobrania na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl

Zakładka: KARTY USŁUG/Świadczenia z pomocy społecznej

RPS-06-01 Wniosek

RPS-06-02 Oświadczenie

Druki wniosków pobierać można również w Rejonach Pracy Socjalnej i kancelarii MOPR.

 

2. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Rejon pracy socjalnej właściwy ze uwagi na miejsce zamieszkania ucznia w godzinach od 8.00 do 14.00.

 •          Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Cassino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 2015, 215a;
 •          Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15;
 •        Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, w godzinach 7.00 – 15.00.

 

    3. Termin złożenia dokumentów:

 

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  – od 16 sierpnia 2017 roku do dnia 15 października danego roku. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

 

Kontakt w sprawie wniosków:

 • Rejon Pracy socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia, w godzinach od 8.00 do 14.00
 •        Rejon Pracy Socjalnej nr 1, pracownik dyżurny, tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05;
 •         Rejon Pracy Socjalnej nr 2, pracownik dyżurny, tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.

 

Artykuł w Głosie Koszalińskim o praktykach uczniów w Hiszpanii

Kurs 1kV dla uczniów szkoły

W dniu 13 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie odbył się egzamin na uprawnienia energetyczne Grupy 1 na stanowisku: obsługa i konserwacja urządzeń do 1 kV. Kurs był realizowany z projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD!”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Organizatorem i realizatorem kursu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie. Podczas zajęć uczniowie wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulacje, oby tak dalej.

Kurs lakiernika dla blacharzy z „Samochodówki”

W ramach projektu organizowanego przez Miasto Koszalin pn. „Moją perspektywą – ZAWÓD!”, pełnoletni uczniowie Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie weźmie udział w zajęciach, które pozwalają na zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności z zakresu lakiernictwa samochodowego.

Zakwalifikowani uczniowie będą uczestniczyli w kursie lakiernika samochodowego.
W ramach kursu odbędą szkolenie w Centrali PPG. po zakończeniu kursu uczniowie zdają egzamin sprawdzający z zakresu lakiernika samochodowego organizowanego przez Izbę Rzemiosł w Słupsku.
Młodzież odbędzie także płatny staż zawodowy w Centrum Blacharsko-Lakiernicze Mojsiuk w Starych Bielicach.

Harmonogramy kursów w projekcie „Moją perspektywą – ZAWÓD!”

Dnia 26 maja 2017 roku w ramach trzyletniego projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD!” rozpoczął się pierwszy 150 godzinny kurs lakiernika samochodowego. W kursie co roku przez okres trzech lat będzie uczestniczyć pięciu uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie uczących się w zawodzie blacharz samochodowy. Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie. przy współpracy z firmą Mojsiuk Centrum Blacharsko Lakierniczym. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym teoretycznym i praktycznym przed komisją z Izby Rzemiosł w Słupsku. Kurs jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej.

W dniu 27 maja 2017 roku w ramach trzyletniego projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD!” rozpoczął się pierwszy 40 godzinny kurs nadającym uprawnienia energetyczne Grupy 1 w zakresie eksploatacji na stanowisku: obsługa i konserwacja urządzeń do 1 kV. W kursie co roku przez okres trzech lat będzie uczestniczyć pięciu uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie uczących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.  Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie. Kurs kończy się egzaminem przed Państwową Komisja Kwalifikacyjna URE przy ZDZ w Słupsku. Kurs jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej

Zakończenie kursu spawacza dla uczniów Samochodówki

W dniu 18 maja 2017 roku w Klubie Szkolnym odbyło się podsumowanie kursu spawacza metodą TIG-141 i wręczenie świadectw i książeczek spawacza dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie. Kurs był realizowany w ramach projektu „Spawacz TIG – certyfikuj kompetencje, potwierdzaj kwalifikacje” przez Biuro Projektu SEKA Koszalin i Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie.  Kurs rozpoczął się 27 lutego 2017 roku i zakończył egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z międzynarodową normą: PN-EN ISO 9606-1 w dniu 10 maja 2017 roku. Gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji i zachęcamy innych do udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach.

Projekt unijny „Moją perspektywą – ZAWÓD” – wizyta studyjna na Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu

W dniu 7 kwietnia grupa 10 uczniów z projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD”, współfinansowanego przez Unię Europejską, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na MOTOR SHOW  w Poznaniu. Uczniowie zapoznali się z nowościami technicznymi i technologicznymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę środowiska.

Technicy mechanicy w firmie InterMetal s.c. w Boninie

W dniu 10 marca 2017 roku zakończył się cykl spotkań uczniów Technikum Mechanicznego uczących się w zawodzie technik mechanik z przedstawicielami zakładu pracy Inter Metal S.C. w Boninie. Cykl spotkań powstał z inicjatywy Pana Dyrektora Mirosława Hodczaka. Uczniowie zapoznali się ze strukturą zakładu, procesem produkcyjnym i parkiem maszynowym. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się maszyny CNC: lasery, obrabiarki i frezarki. Dyrekcja i uczniowie dziękują Panu Dyrektorowi Mirosławowi Hodczakowi za możliwość zwiedzenia zakładu. Chciałoby się więcej takich inicjatyw od pracodawców.

Projekt „Spawacz TIG – certyfikuj kompetencje, potwierdzaj kwalifikacje” w naszej szkole

W Zespole Szkół nr 10 realizowany jest projekt pn. „Spawacz TIG – certyfikuj kompetencje, potwierdzaj kwalifikacje” . Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji w zawodzie spawacz metodą TIG. Projekt jest dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Realizatorem projektu jest SEKA S.A. w Warszawie przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Koszalinie. W ramach projektu realizowane są spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i kurs spawania metodą TIG-141. W projekcie uczestniczy 10 uczniów ZS nr 10. Po zakończonym kursie odbędzie się egzamin certyfikujący.  Życzymy powodzenia na egzaminie.

Samochodówka stawia na rozwój nauczycieli

„Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła” to tytuł kolejnego projektu realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus plus. Projekt stworzony został z myślą o rozwoju nauczycieli i ma na celu podniesienie ich umiejętności w zakresie posługiwania się  językami obcymi, poszerzenie wiedzy na temat niemieckiego systemu edukacji, wiedzy metodycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej.

fot.: „Niemiecki system edukacji” – cykl wykładów prowadzonych w języku angielskim przez tutora z Berlink.

W dniach 12-17.02.2017 dyrektor naczelny Samochodówki Tomasz Lampkowski, wicedyrektor Bogdan Witek, Agnieszka Satro i Izabela Nowakowska – koordynatorki projektu i nauczycielki języków obcych, uczestniczyli w pierwszym szkoleniu projektowym w Berlinie. Wzięli oni udział w szeregu spotkań i seminariów w szkołach i instytucjach edukacyjnych oraz pozarządowych.

 

Nasi nauczyciele zdobyli wiedzę na temat niemieckiego i berlińskiego systemu edukacji, nowoczesnych metod nauczania, przyjrzeli się przykładom dobrych praktyk oraz berlińskim inicjatywom mającym na celu zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu nauki przez uczniów.

 

Spotkanie w szkole Ernst-Reuter-Schule zaowocowało propozycją nawiązania współpracy i wymiany uczniowskiej między naszymi szkołami złożoną przez dyrekcję tejże szkoły.

 

Nauczyciele wrócili z wizyty bardzo zadowoleni i pełni pomysłów związanych z dalszym rozwojem Samochodówki.

fot.: Jednym z elementów projektu było poznanie kulturowe odwiedzanego kraju. W wolnej chwili uczestnicy zwiedzili niedaleki Poczdam i jego wspaniałe zabytki.

 

Wizyta przedstawicieli szkoły zawodowej z Bremerhaven (Niemcy) w Samochodówce

W dniach od 19 do 20 stycznia 2017 roku, w Koszalinie, miało miejsce spotkanie robocze w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy szkołą polską i niemiecką. Głównym aspektem współpracy ma być wymiana uczniów podczas praktyk zawodowych.

 

Berufliche Schule für Technik z Bremerhaven reprezentowali: Thomas Schmedes (kierownik wydziału samochodowego), Jozef Kostolanyj (opiekun praktyk) oraz Georg Kurdziel (nauczyciel wspierający organizację projektu).

 

W programie spotkania było zapoznanie z naszą szkołą i Pracownią  Kształcenia Praktycznego, wizyta w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego oraz bezpośrednie spotkanie z kierownictwem grupy Mojsiuk, która przyjmie już w marcu grupę czterech uczniów z branży samochodowej. Nie zabrakło także zwiedzania naszego miasta.

 

Goście nie kryli zadowolenia z bardzo dobrych warunków  proponowanych do odbywania praktyk. Spotkania odbywały się w serdecznej i przyjaznej atmosferze, co widać na zdjęciach w załączonej galerii.

 

Życzenia świąteczne i noworoczne od dyrekcji Szkoły

Tradycyjna wigilia w Internacie Zespołu Szkół nr 10

Jak co roku w internacie naszej szkoły odbyło się spotkanie przy wigilijnym stole. Mieszkańcy wraz z kadrą przygotowali przedstawienie bożonarodzeniowe (bardzo udane). Następnie, po tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem i wspólnym kolędowaniu, wszyscy raczyli się przygotowanymi przez panie kucharki daniami. Internat jak co roku wpisuje się w tradycje koszalińskiej Samochodówki.

Udane starty reprezentacji Samochodówki w turniejach grudniowych

Grudzień rozpoczął się od sukcesu naszych szczypiornistów. W finale Mistrzostw Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców rozegranym 1 grudnia 2016 r.  drużyna z naszej szkoły pod opieką p. Anny Tałaj zdobyła brązowy medal.

Tydzień później zajęliśmy II miejsce. W Turnieju Mikołajkowym Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Koszalina w piłkę siatkową, który odbył się w dniach 8 – 9 grudnia 2016 r.  srebrny medal zdobyła reprezentacja szkoły w składzie:
Jarek Wochna, Janusz Ochenkowski, Rafał Dziduch, Marek Baran, Maciek Pilewskim Jakub Giziński, Jakub Głód, Wiktor Sprawka, Jakub Makowski, Łukasz Ławrynowicz.

 

Samochodówka gospodarzem konkursu „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS”

Już po raz trzeci Zespół Szkół nr 10 był współorganizatorem międzyszkolnego konkursu wiedzy pod hasłem „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS”.
1 grudnia gościliśmy 30 uczniów z 6 koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Koszalinie przygotowała zarówno pytania konkursowe jak też ciekawe nagrody dla wszystkich uczestników, a my ze swojej strony słodki poczęstunek i miłą atmosferę.
Zapraszamy za rok!

Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły w roku 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu „Migawki koszalińskiej motoryzacji”.12376629_1197454966934267_8804916474286603228_n

Kolejny raz zapraszamy uczniów gimnazjów, ich rodziców oraz sympatyków motoryzacji i przyjaciół koszalińskiej Samochodówki na Piknik Motoryzacyjny połączony z Dniem Otwartej Szkoły i obchodami Dnia Ziemi. Impreza pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina rozpocznie się 22 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00 na terenie szkoły i Motoparku. Przewidziano liczne konkursy, atrakcje oraz prezentacje pojazdów we współpracy z przedstawicielami lokalnego rynku motoryzacyjnego. Planowane są pokazy prewencji i ratownictwa przeprowadzone przez policję i służby medyczne.
Podczas imprezy prowadzona rejestracja chętnych do DKMS (rejestr dawców szpiku).
pik-all-gotowy 2016

Program Pikniku Motoryzacyjnego

Bardzo dobre wyniki Technikum Mechanicznego w rankingach szkół zawodowych w roku 2015

Nasze Technikum Mechaniczne znalazło się w gronie najlepszych szkół 2015 roku w rankingu czasopisma „Perspektywy”.  Na ponad 1800 szkół zajmujemy 293 miejsce w Polsce w ogólnym rankingu techników, 26 miejsce w Polsce w pod względem wyników egzaminów zawodowych, 1 miejsce w województwie wśród szkół zawodowych, 14 w Polsce w rankingu techników mechaników.  Szkoła otrzymała prawo używania brązowej odznaki najlepszych techników w Polsce.

brazowe-technikum-perspektywy

Ze szczegółami rankingu i wydarzeniami z nim związanymi można zapoznać się klikając na poniższe linki:


Jarosław Surówka z klasy 1 Technikum Samochodowego – zwycięzcą etapu wojewódzkiego konkursu „Poznaj swoje prawa pracy”

Uczeń Samochodówki znów najlepszy w wojewódzkim konkursie zawodowym.

Dnia 19.02.2016 r. w Szczecinie odbył się konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Szczecinie.
Po przeprowadzeniu szkolnych eliminacji szkołę reprezentowali: Karolina Mańkowska klasa ITC, Sandra Woszczyńska IITA, Gabriel Dawid z klasy 1TA oraz Jarosław Surówka klasa 1TB.
Pierwsze miejsce w województwie (oraz prawo udziału w finale ogólnopolskim) zdobył Jarosław Surówka, natomiast szóste miejsce przypadło Karolinie Mańkowskiej. Uczniów przygotowywali nauczyciele przedmiotu Bezpieczeństwo pracy: p. Elżbieta Chojnacka i p. Piotr Wydryszek.

konkurs bhp - luty 2016

Na zdjęciu: Jarosław Surówka – zwycięzca etapu wojewódzkiego konkursu oraz Marian Szyszko – Okręgowy Inspektor Pracy .

Dodatkowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronach:
Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie – organizatora
Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie – współorganizatora konkursu

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Samochodówki

Dnia 27 listopada 2015 r. w Delegaturze Kuratorium Zachodniopomorskiego w Koszalinie odbyło się wręczenie nagród Ministra Edukacji Narodowej. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazł się mgr inż. Edmund Konefał (na zdjęciu pierwszy z lewej strony), który od lat z powodzeniem przygotowuje naszych uczniów do turniejów i olimpiad samochodowych. Jak można przeczytać  poniżej jego wychowanek zdobył tytuł najlepszego technika samochodowego w Polsce w roku szkolnym 2014/15. Gratulujemy wysokiego wyróżnienia!

Medalowe miejsce w Turnieju Koszalińskich Szkół Ponadgimnazjalnych w piłkę ręczną


Reprezentacja Zespołu Szkól nr 10 w piłce ręcznej w roku szkolnym 2015-162015

Reprezentacja Samochodówki pod opieką p. Anny Tałaj zajęła II miejsce w turnieju z okazji Dnia Niepodległości w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się dnia 10 listopada 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Koszalinie. Dodatkowo nasz Krystian Józefowski został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Skład reprezentacji: Dominik Kromka,  Hubert Knitter, Mateusz Januszek, Rafał Dziduch, Mateusz Zdaniukiewicz, Łukasz Zubrzycki, Bartłomiej Roś, Krystian Józefowski, Bartłomiej Bielec, Mateusz Hryniewicz.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół nr 10 w roku szkolnym 2015/16


stypednium2015
Dwóch uczniów Samochodówki otrzymało stypendium premiera za najlepsze wyniki w szkole i średnią ocen powyżej 5.0. W Technikum Mechanicznym Mateusz Szumski z klasy 3 TA, w Technikum Samochodowym – Bartosz Roś z klasy 2 TA. Uroczystość wręczenie nagród dla wszystkich uczniów z województwa Zachodniopomorskiego odbyła się w Delegaturze Kuratorium Zachodniopomorskiego w Koszalinie. Na zdjęciu laureaci z wicewojewodą zachodniopomorskim Ryszardem Mićko, który wręczał wyróżnienia.

Uczeń koszalińskiej samochodówki najlepszym technikiem samochodowym w Polsce w 2015 roku

Oto najlepszy uczeń technikum samochodowego w Polsce w 2015 roku!! Tegoroczny absolwent koszalińskiej Samochodówki Piotr Szada – Borzyszkowski, którego opiekunem jest mgr inż. Edmund Konefał, dnia 15 maja na finałach Olimpiady Techniki Samochodowej zajął pierwsze miejsce! Piotrowi i opiekunowi należą się słowa uznania. Na podstawie wyników wszystkich naszych uczniów biorących udział w OTS, Samochodówka została sklasyfikowana na trzecim miejscu w rankingu szkół samochodowych w Polsce.
Kliknij tutaj, aby przejść do wyników szczegółowych

ASB z opiekunem

3 miejsce Samochodówki w ogólnopolskich zawodach techników samochodowych w 2015 roku

OTWS-finał

10 kwietnia w Poznaniu odbyły się finały Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Startowało 58 szkół. Samochodówka wystawiła reprezentację zasadniczej szkoły zawodowej i technikum samochodowego. W klasyfikacji końcowej najbliżej podium – na 4 miejscu – był Piotr Szada – Borzyszkowski. Ogólnie szkoła zajęła 3 miejsce wśród szkół samochodowych w Polsce. Na zdjęciu reprezentanci szkoły: Piotr Szada – Borzyszkowski, Marcin Hanasz, Tomasz Toprowicz, Marcin Ciszek, Konrad Biegański, Oskar Turlejski oraz opiekunowie drużyn mgr inż. Roman Kulesza i mgr inż. Edmund Konefał. W centrum towarzyszy im Kuba Bielak prowadzący program „Jazda polska” na kanale TVN Turbo.

Nauczyciele z koszalińskiej Samochodówki najlepsi podczas Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

Nauczyciele z koszalińskiej Samochodówki zajęli I miejsce na Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty
o Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Koszalinie, który odbył się w dniach 15-16 maja 2015 r. Zwycięstwo w całym turnieju zapewniła wygrana finałowa z odwiecznymi rywalami – Zespołem Szkół nr 2. Jak co roku poziom imprezy był bardzo wysoki (duża grupa to nauczyciele WF), a walka zacięta.

Piknik Motoryzacyjny i Dzień Otwartej Szkoły 2015 r.

piknik samochodówki

W piękny słoneczny dzień na terenie Szkoły i pobliskiego MotoParku odbyła się duża impreza o charakterze motoryzacyjnym.

Uczniowie Samochodówki mieli możliwość walczyć o tytuł „najlepszej klasy” i dzień bez pytania,  zaproszeni goście (dzięki nawiązaniu współpracy z dealerami Mercedesa i Toyotay) zapoznać się z ekologicznymi modelami tych popularnych marek. Dodatkowymi atrakcjami były konkursy dla gimnazjalistów, w których nagrodą główną są darmowe miejsca na szkolnej wycieczce do fabryki Volkswagena.

Na terenie MotoParku odbyły się wyścigi samochodowe z udziałem reprezentanta Samochodówki. Ponadto można było przypomnieć sobie zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (prelekcja przedstawicieli policji i ćwiczenia naszych uczniów ). Zgodnie z obietnicą na torze pojawił się samochód hybrydowy.

Oto wyniki konkursów:

Najlepsza klasa:

 • 1 miejsce kl. II Ta i III Tb (ta sama ilość punktów)
 • 3 miejsce kl. II Tb

Techniczna ścieżka edukacyjna:

 • Dziadul Przemysław Gimnazjum nr 7 w Koszalinie
 • Karczewski Kamil Gimnazjum nr  5 w Koszalinie
 • Michalak Bartosz Gimnazjum nr 11 w Koszalinie

Gratulujemy !!

 

Nasi uczniowie na targach motoryzacyjnych w Poznaniu

Dnia 10 kwietnia odbyła się wyjazd studyjny uczestników projektu „Najlepszy w zawodzie” do Poznania.

1

Niewątpliwie można było tam zobaczyć mnóstwo interesujących nowinek technicznych

2

Organizacja Pikniku Motoryzacyjnego i Dnia Otwartej Szkoły dnia 11 kwietnia 2015 r.

 • Od godziny 8.00  do 10.30 – uczniowie szkoły biorą udział  w konkursach o tytuł „Najlepszej klasy”
 • Od  godziny 10.00 – do 13.00 główne punkty imprezy:

Na terenie szkoły

– możliwość zapoznania się ze Szkołą, szczególnie dla gimnazjalistów   „Edukacyjna Ścieżka Techniczna”, której główną nagrodą są 3 bezpłatne miejsca na  wycieczkę szkolną do zakładów Volkswagena

– usługi warsztatów szkolnych dla  gości Dnia Otwartej Szkoły

usługi Pracowni Kształcenia Praktycznego

– ekspozycja samochodów z najnowszymi rozwiązaniami ekologicznymi na dziedzińcu szkoły (możliwość otrzymania bezpiecznej karty pojazdu!)

układ czasowy piknniku

Regulaminy:

– Regulamin konkursu na „Najlepszą klasę”

– Regulamin konkursu „The car”

– Regulamin „Technicznej ścieżki edukacyjnej dla gimnazjalistów”

 

–  na terenie MotoParku:

10.00 – badanie sprawności kierowców – Test Stewarta

10.30 – oficjalne rozpoczęcie Pikniku

10.40 – runda honorowa samochodów biorących udział w Imprezie

10.45 – Pierwsza runda wyścigu „Racing sprint”

plakacik_2_runda

11.30 – „Zdarzenie na szosie ” – pokaz pomocy przedmedycznej z udziałem policji i uczniów Samochodówki

12.00 – druga runda zawodów Maluchów

ok. 13.00 – ogłoszenie wyników konkursów piknikowych

po 13.30 – kolejne etapy zawodów

 

 

Międzyszkolny konkurs „Przyroda słowem malowana”

W dniu 27 marca 2015 r. w naszej szkole  odbyła się 16 już edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda słowem malowana”. Tegoroczne motto imprezy  „ W żar epoki użyczą wam  chłodu, tylko drzewa, tylko liście…” . Słowa te pochodzą z utworu Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”.

Przyroda słowem malowana 2015 Spotkanie rozpoczęły dzieci z przedszkola  nr 15 w Koszalinie swoim przedstawieniem pt: „Chrońmy przyrodę”.

Następnie wystąpili recytatorzy z gimnazjów i szkół średnich z Koszalina, Biesiekierza i Bobolic, których oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Maria Gwizdała – Czekałowska, p Alina Białecka, p. Bogumiła Prorok.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała Kinga Wojtów z V LO za recytację wiersza Bolesława  Leśmiana „Przyśpiew”. W  kategorii  gimnazjów wygrała Gabriela Chojnacka z Gimnazjum nr 6 w Koszalinie (Leopold Staff „Wysokie drzewa”). II miejsce zajęła Karolina Wochna z Gimnazjum nr 9, a III miejsce zajął Maciej Sowa z Gimnazjum w Biesiekierzu.

W  tegorocznym konkursie  wzięło udział 23 uczniów wraz z opiekunami.

Jak co roku, konkurs  przygotowały p. Beata Żurek i p. Grażyna Małkiewicz

Szkolna wycieczka do zakładów Volkswagena

Wolfsburbgwolf_details

Dzień Przedsiębiorczości w „Samochodówce”

W dniu 25 marca w dniu przedsiębiorczości uczniowie z klas trzecich  Zasadniczej Szkoły Zawodowej i klas maturalnych z techników, którzy w bieżącym roku szkolnym kończą edukację  w Zespole Szkół nr 10 nie wyruszyli do przedsiębiorców i szkół podnoszących poziom wiedzy i umiejętności a zaprosili do siebie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawców  i szkół policealnych:

 1.  Powiatowego Urzędu Pracy
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego
 3. Szkoły policealnej – Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”
 4. Centrum Blacharsko-Lakiernicze Mojsiuk Mercedes-Benz
 5. Fabryki Maszyn „BUMAR-KOSZALIN”

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Samorząd Uczniowski inicjatorem szkolnej zbiórki pieniędzy na leczenie uczennicy z Koszalina

serce1

4 miejsce naszego ucznia na Olimpiadzie Techniki Samochodowej

W pierwszy dzień wiosny nasza reprezentacja w składzie: Adam Gniady, Marcin Hanasz, Piotr Szada – Borzyszkowski wzięła udział w półfinale XVI Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Wyniki półfinału zostały opublikowane dopiero w poniedziałek. Najlepszy z drużyny Piotr Szada -Borzyszkowski z czwartym wynikiem zakwalifikował się do majowego finału.

OTS 2015

Uczniów przygotowywał mgr inż. Edmund Konefał. Opiekę na wyjeździe sprawował  mgr inż. Tomasz Klimkowski.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej wydawnictwa „Auto Moto Serwis” http://www.automotoserwis.com.pl/

II miejsce reprezentacji siatkarskiej szkoły miejskiej w Licealiadzie

Drugi raz w bieżącym roku szkolnym reprezentacja pod opieką mgr Jarosława Piotrowskiego zajęła medalowe miejsce w powiatowych rozgrywkach  w piłce siatkowej.

dyplom siatkówka Licealiada 2015

Skład drużyny:

Paweł Janus (IVTB), Michał Flakiewicz (3TA), Tomasz Tarka (3 TB), Michał Cichulski (3 TA), Norbert Kazimierczak (3 TA), Jakub Lewandowski (3 TB), Michał Auguścik (4 TC), Grzegorz Błażewicz (2 ZA), Marcin Chmiel (1 TA), Dawid Siedlecki (3 TC), Jakub Gryga (4 TC).

„BE PROFESSIONAL!”

W dniu 19.02. 2015 r. odbyła się w naszej szkole druga edycja międzyszkolnego konkursu języka angielskiego z elementami języka zawodowego, pod nazwą „BE PROFESSIONAL!”

Gościliśmy 47 uczniów koszalińskich techników, którzy rozwiązywali test gramatyczno – leksykalny z języka angielskiego.

Nagrody zostaną wręczone dnia 11 kwietnia 2015 roku podczas tradycyjnego Pikniku Motoryzacyjnego.

SK LOP i SK PCK w „Leśnym zakątku”

W dniu 18 lutego 2015 roku  uczniowie Zespołu Szkół nr 10 wraz z opiekunkami  Szkolnego Koła LOP (p. Beata Żurek) i  Szkolnego Koła PCK( p. Agnieszka Satro i p. Joanna Cyparska) dostarczyli do koszalińskiego schroniska dla zwierząt „Leśny zakątek” dary ofiarowane przez uczniów naszej szkoły.

LOP i PCK w schronisku dla zwierząt

W czasie trwania akcji na rzecz zwierząt zebrano:

80 kg suchej karmy dla psów;

10 kg suchej karmy dla kotów;

59 puszek z karmą dla psów i kotów;

1 kołdrę;

10 koców;

3 smycze wraz z kolczatkami  i 2 kagańce

II miejsce reprezentacji „Samochodówki” w miejskim turnieju siatkówki

W dniach 15-16 stycznia odbył się Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina. Tradycyjnie nasza mocna reprezentacja siatkarska zajęła wysokie medalowe miejsce, ulegając po zaciętym pojedynku, jedynie zwycięzcom wynikiem 2:3. Gratulujemy!!!

MIkołajki 2015fot.: reprezentacja „Samochodówki” wraz z nauczycielem i trenerem p. Jarosławem Piotrowskim

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 17-23 listopada 2014 r

W dniach 17-23 listopada 2014 roku Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego włączył się w realizację międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspierałoby przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. To największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Szkoła w tych dniach wzięła udział w programie „Otwarta firma”. To program, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Realizowany jest w ramach Global Entrepreneurship Week – Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  Uczestnictwo w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, umożliwiło naszym uczniom:

 • poznanie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej od osób, które same taką działalność prowadzą,
 • poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy i lepsze przygotowanie do wejścia na ten trudny teren,
 • łatwiejsze podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
 • przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw i uczyć się od prawdziwych praktyków biznesu.

Dla uczniów zorganizowano wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach m.in. w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koszalinie i Agencji Reklamowej REPRO, gdzie ze specyfiką pracy w firmach zaznajamiali uczniów: pan Zbigniew Błażejewicz i pani Anna Wolny. Szkołę odwiedzili także właściciele firm, prowadząc warsztaty na temat zakładania i prowadzenia własnego biznesu m.in. pani Emilia Walo – właścicielka  firmy Inter WALO. W spotkaniu z Przemysławem Chojnowskim z Centrum Biznesu Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości nt. „Świadome zarządzanie swoją karierą” uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, poznając zasady kierowania swoim rozwojem i karierą zawodową.

Odbyły się również lekcje otwarte poruszające zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości np. warsztaty na temat „Sekrety banków – odsetki od lokat i kredytów”,  „Interaktywne operacje gospodarcze”.

wycieczka w przedsiębiorczośćfot.: wizyta w agencji reklamowej „Repro”

Wśród szkolnych organizatorów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości znaleźli się: Barbara Drzewiecka – Szkolny Koordynator Programu „Otwarta firma”, Katarzyna Czubatka, Kamila Górska i Ewa Jarska.

Dalsza współpracy Szkoły z firmą Mojsiuk

Artykuł w Głosie Koszalińskim z dnia 13 listopada – Przekazanie urządzeń do badania geometrii zawieszenia.

 

Oprócz przyjmowania naszej klasy patronackiej Mercedes – Benz Polska na praktyki do Centrum Blacharsko – Lakierniczego oraz uczniów Technikum Samochodowego  na miesięczne praktyki zawodowe, firma Mojsiuk wzbogaca bazę dydaktyczną szkoły.

12 listopada w obecności Prezydenta Miasta, przedstawicieli Wydziału Edukacji i  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nastąpiło przekazanie urządzenia do badania geometrii zawieszenia firmy Beissbarth wraz z aktualną bazą techniczną samochodów. Szkoła posiada już podobne urządzenia, ale w ten sposób  została wzbogacona baza urządzeń Pracowni Kształcenia Praktycznego pełniącej także funkcję ośrodka egzaminacyjnego w kształconych zawodach.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów w roku szkolnym 2014/15

Artykuł w Głosie Koszalińskim z dnia 9 listopada 2014 r. –  Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów

Zachęcamy do lektury artykułu o tegorocznych stypendystach z naszych szkół.

Praktycznie od kilkunastu lat mamy uczniów, których średnia ocen upoważnia do starania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów.  W ubiegłych latach otrzymywali je Damian Staś z Technikum Mechanicznego i Damian Zięcina z Technikum Samochodowego.

Wyjątkowość obecnej chwili wynika z faktu, że po raz pierwszy w historii, stypendia zostały odebrane w Warszawie z rąk Prezesa Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Samochodówce „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” 17-23 listopada 2014

W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy zostanie zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Poniżej prezentujemy Plakat reklamujący akcję oraz program działań w naszej szkole, opracowany przez p. Barbarę Drzewiecką.

 

Plakat przewodni (pdf)

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE

W ZS NR 10 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOSZALINIE

W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.

Rodzaj działania

Uczestnicy

1 Przygotowanie gablot tematycznych

1Tc, 2Tb

2 Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Interaktywne operacje gospodarcze”

1Tc – grupa 2

oraz chętni uczniowie i nauczyciele

3 Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie REPRO nt. „Projektowanie i tworzenie reklamy firmy za pomocą biurowych urządzeń technicznych”

2Tb – grupa 2

4 Wizyta w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koszalinie

4Tc, 4Tb

5 Spotkanie z właścicielem firmy Inter WALO nt. „Mój własny biznes!”

4Tc – grupa 2

6 Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Sekrety banków – odsetki od lokat i kredytów”

4Tc – grupa 2

2Tb – grupa 2

oraz chętni uczniowie i nauczyciele

Klasa patronacka Mercedes Benz Polska w Samochodówce

Od 1 września w Zasadniczej Szkole Zawodowej mamy w  klasie 1E uczniów kształcących się w zawodzie blacharz samochodowy.

klasa patronacka mercedesa w ZS10 Koszalin

Zgodnie z podpisanym porozumieniem uczniowie otrzymali kombinezony firmowe, w których odbywają zajęcia praktyczne w szkolnej Pracowni Kształcenia Praktycznego i w firmie Mojsiuk Centrum Blacharsko – Lakiernicze. Zgodnie z programem w szkole poznają podstawy zawodu, takie jak pomiary warsztatowe,  obróbkę ręczną, mechaniczną, techniki i prace blacharskie. Dostęp do najnowocześniejszych urządzeń wykorzystywanych w naprawach blacharskich i przeszkolenie w ich obsłudze  to zadanie Centrum Blacharsko – Lakierniczego.

1 miejsce w XVI Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców z okazji Dnia Niepodległości

Szczypiorniak 2014Gratulujemy!!

 

Szczypiorniści ZS10 w Koszalinie 2014

Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej:
1. Krystian Józefowski         I TC ( Najlepszy bramkarz turnieju)
2. Mateusz Zdaniukiewicz  III TB
3. Sebastian Janiszewski   IV TB
4. Kamil Górzyński            IV TB
5. Aleksander Michalak     IV TA
6. Hubert Knitter               II TA
7. Mateusz Januszek         II TA
8. Paweł Mondry               I TA
9. Bartłomiej Roś              I TA
10.Mateusz Hryniewicz      I TC
11. Dominik Kromka         II ZB
12. Bartłomiej Bielec        I ZE

Uczniowie Zespołu Szkół nr 10 odbierają stypendia z rąk Pani Premier Ewy Kopacz

Dnia 5 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół kończących się maturą. Spośród uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75  Technikum Mechaniczne reprezentował Marcin Góral z klasy 4 TC , a Technikum Samochodowe  – Piotr Szada – Borzyszkowski z klasy 4 TA. Opiekunem uczniów podczas wyjazdu i autorem zdjęcia jest wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego Robert Reinert.

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2014 r

 

Nasi stypendyści z Premierem RP Panią Ewą Kopacz

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat naszych stypendystów, zamieszczonym  dnia 7 listopada w „Głosie Koszalińskim”.

Praktyki zawodowe uczniów Technikum Samochodowego

24 października 2014 r. zakończyła się kolejna tura miesięcznych praktyk zawodowych uczniów naszych techników. 16 uczniów odbywało praktyki zawodowe w firmach samochodowych w Hiszpanii, pozostali w przedsiębiorstwach  samochodowych w Koszalinie, gwarantujących zapoznanie się z zawodem związanym z motoryzacją – w firmie Renault Dubnicki, Miejskich  Zakładach Komunikacyjnych, PKS, Bodex (ciągniki siodłowe MAN),  Gazopol (przedstawiciela marki Jeep i Alfa Romeo). Kontynuując współpracę z największym przedsiębiorcą samochodowym w mieście panem Kazimierzem Mojsiukiem, największa grupa miała praktykę w firmach należących do grupy Mojsiuk sp. z o.o. (Mercedes, Honda, Peugeot i Centrum Blacharsko  – Lakiernicze). W tym ostatnim, oprócz doświadczeń, uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające  praktyki w autoryzowanych stacjach obsługi, okolicznościowe upominki, a najlepsi – propozycję stażu w okresie wakacyjnym.  Poniżej prezentujemy migawki z uroczystego zakończenia i podsumowania praktyk w firmie Mojsiuk.

Ślubowanie klas pierwszych za nami

Dnia 23 października odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków do grona społeczności uczniowskiej. Gospodarzem imprezy był  Samorząd Uczniowski  pod opieką p. Małgorzaty Strużyny,  a grono pedagogiczne szkoły reprezentował   dyrektor szkoły p. Tomasz Lampkowski wraz z wychowawcami zaproszonych klas. Po części oficjalnej odbyły się konkursy i zabawy integracyjne z nagrodami dla klas.

Jak widać po zdjęciach wiele się działo, a  zebrani bawili się znakomicie.

Pola nadziei w „Samochodówce”

Dnia 10  października 2014 r. członkowie szkolnego wolontariatu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Pola nadziei”, polegającej na sadzeniu cebulek żonkili,  które  po zakwitnięciu wiosną zostaną wykorzystane podczas zbiórki datków na koszalińskie Hospicjum im.  św. Maksymiliana Kolbego.

Na terenach przyległych do szkoły zostało posadzonych 100 cebulek kwiatowych, którymi będą się opiekować  nasi uczniowie. Miejsca sadzenia oznaczono tablicami dostarczonymi przez Hospicjum.

Uczestnicy sadzenia kwiatów: dyrektor hospicjum mgr Wojciech Gliński, koordynator wolontariatu pani Teresa Krysztofiak, opiekun szkolnego wolontariatu pani Halina Jodzio i członkowie szkolnego Wolontariatu.

Uczestnicy sadzenia kwiatów: dyrektor hospicjum mgr Wojciech Gliński, koordynator wolontariatu pani Teresa Krysztofiak, opiekun szkolnego wolontariatu pani Halina Jodzio i członkowie szkolnego Wolontariatu.

Akcja Pola Nadziei

Jedno z dwóch miejsc sadzenia żonkili – przy wejściu do szkoły.

Reportaż z rekrutacji do projektu „Najlepszy w zawodzie”

 

Nabór do projektu "Najlepszy w zawodzie"Reportaż z ogłoszenia wyników (kliknij aby zobaczyć)

Zapraszamy na kolejny rajd rowerowy

Na dzień 27 października (poniedziałek) zaplanowany jest rajd rowerowy o długości ok. 60 km pod hasłem „Ciekawostki regionalne”.

Wyjazd: godz. 8:00 sprzed szkoły.
Trasa: Maszkowo – Kościernica – Park Leśników w Osetnie (cel wyjazdu)  – Wyszewo – Manowo – Lubiatowo – Dzierżęcino.
Powrót: ok. godz. 14:00

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy: Bogdan Fałek, Henryk Piask

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15

1 września powitaliśmy w szkole nowych uczniów: trzy klasy technikum i dwie zasadniczej szkoły zawodowej, w tym uczących się zawodu blacharz samochodowy pod patronatem firmy Mercedes Benz Polska.

Plakat podsumowujący projekt unijny „Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości”

Right choice

Projekt „Najlepszy w zawodzie” – rekrutacja

Do dnia 26. września 2014 r. trwa rekrutacja na dodatkowe zajęcia i kursy nadające uprawnienia.

 

Do dnia 15. września 2014 r. trwa rekrutacja na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących.

Szczegóły zawarte są w „Regulaminie rekrutacji”. Dodatkowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy.

Regulamin rekrutacji do projektu „Najlepszy w zawodzie”.

Klasy 3. Technikum Samochodowego – deklaracje przystąpienia do egzaminu na pierwszą kwalifikację

Zgodnie z planem nauczania uczniowie klas trzecich Technikum Samochodowego po pierwszym semestrze roku szkolnego (w styczniu) będą zdawać „nowy” egzamin zawodowy z kwalifikacji M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. W związku z tym w pierwszym tygodniu września odbędzie się spotkanie z dyrektorem   ds. kształcenia zawodowego, na którym  uczniowie wypełnią deklaracje przystąpienia do tego egzaminu.

Od września nowy projekt – szansa na dodatkowe kwalifikacje

Najlepszy

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Technikum Samochodowe

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

 

Technikum Mechaniczne

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Ostatnie spotkanie w Paryżu w ramach projektu „Right career choice for a happy tomorrow”

Ostatnie spotkanie nauczycieli z 9. krajów, pracujących nad projektem „Right career choice for a happy tomorrow” miało miejsce w Paryżu w dniach 16-19 czerwca 2014 r. Oprócz spotkań roboczych podsumowujących efekty projektu i przymiarek do dalszej współpracy, gospodarze z Francji zaplanowali przybliżenie gościom kultury i historii swojego kraju. Jednym z punktów programu była wspólna kolacja oparta na tradycyjnej kuchni francuskiej, po której wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Leonardo da Vinci - Paryż 2014

Uroczysta kolacja z możliwością posmakowania kuchni francuskiej, wymiana pamiątek i kilimatyczne zdjęcie.

Nauczyciele Szkoły w Salamance (Hiszpania)

Muzeum techniki w Salamance

 

 

 

 

Fot.: Bogaty program wyjazdu obejmował także zwiedzanie muzeum techniki.