Hiszpania 2017-2018

  

Projekt „Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników” to propozycja dla uczniów klas trzecich technikum na odbycie w latach 2017 i 2018  praktyk zawodowych w Sewilli w Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.  Zgodnie z ideą uczenia  się przez całe życie, zamierzamy osiągnąć to poprzez powiązanie uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w oparciu o europejski system kształcenia zawodowego. Praktyka zawodowa w Hiszpanii pozwoli poznać europejski rynek pracy w dziedzinach, w których  szkolą się uczniowie, umożliwi im nabycie nowych kompetencji  oraz uczestniczenie w szkoleniu, rozszerzającym naszą szkolną ofertę edukacyjną.

Oprócz podnoszenia umiejętności i kompetencji zawodowych, chcemy wpajać uczniom wspólne europejskie wartości służące integracji społeczeństw europejskich, uczyć tolerancji dla inności oraz zachęcać do aktywności zarówno w dziedzinie zawodowej  (dodatkowe kursy, szkolenia), jak i w sferze społecznej.  Nowe kwalifikacje potwierdzone zostaną w dokumencie Europass Mobilność, uznawanym w całej Europie.

Do Sewilli, w latach 2017-2018, wyjedzie  40 uczniów (z 5 opiekunami)  trzecich klas technikum o specjalizacji: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik  spedytor. Stażyści odbędą czterotygodniowe praktyki,  w ramach obowiązkowych staży zawodowych przewidzianych w programie nauczania w przedostatnim roku nauki. Praktyki odbędą się  w renomowanych hiszpańskich zakładach firm samochodowych, mechanicznych i spedycyjnych.

Przed wyjazdem do Hiszpanii stażyści wezmą udział w szkoleniu z historii i kultury Andaluzji, szkoleniu z przedsiębiorczości oraz 20-godzinnym kursie podstaw języka hiszpańskiego. Nauka tego języka w wymiarze  20 godzin będzie kontynuowana podczas pobytu w Sewilli, z położeniem nacisku na słownictwo zawodowe, co ma ułatwić komunikację w miejscach praktyk.

Poznanie realiów pracy w hiszpańskim przedsiębiorstwie przyczyni się do przełamania obaw przed podejmowaniem nowych wyzwań i w dalszej perspektywie może zaowocować znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy jednego z krajów Unii Europejskiej.

Wszelkie koszty związane z realizacją projektu, m.in.: szkolenia, praktyki, noclegi, wyżywienie, transport, program kulturowy, ubezpieczenie zdrowotne, opieka ze strony organizacji przyjmującej, pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna.

Autorzy projektu:  Katarzyna Czubatka i Krzysztof Bielicki, nauczyciele ZS10
Koordynator projektu: Katarzyna Czubatka

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi  104050 euro.

Informacje na temat pobytu poszczególnych grup w Hiszpanii, można śledzić na stronach Facebooka:

Fotki z kursu języka hiszpańskiego w ZS10, przed wyjazdem do Sewilli

Prezentacja – staże w Hiszpanii

Film z praktyki w Hiszpanii zamieszczony w serwisie YouTube na koncie szkoły

Przewiń do góry
Skip to content