Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy

Projekt „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Koszalin. Obejmuje on dwie szkoły  ZS10 i ZS9, które również brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Okres realizacji projektu 2018-2019

W ramach projektu w ZS10:

– Zmodernizowane zostały pracownie blacharstwa samochodowego i spawalnictwa w Pracowni Kształcenia Praktycznego, wykonano prace remontowo- budowlane w zakresie podniesienia wysokości ścian budynku, wzmocniono fundamenty, wymieniono dach oraz bramy wjazdowe. Wymieniona została instalacja elektryczna i system wentylacji. Do pracowni spawalniczej zakupiono stanowiska szkoleniowe, spełniające nowoczesne standardy jakości, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

– Doposażono nowo utworzoną, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), zakupiono nowoczesną, sterowaną numerycznie frezarkę (CNC), konwencjonalną nowoczesną tokarkę i frezarkę oraz drukarkę 3D.

– Przeprowadzono gruntowny remont umywalni dla uczniów.

– Utworzono nowoczesną pracownię komputerową do kształcenia teoretycznego w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych stosowanych w kształconych zawodach, zwłaszcza pod kątem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz umożliwiającej przeprowadzanie egzaminów potwierdzający kwalifikacje w nauczanych zawodach. Na jej potrzeby zakupiono wyposażenie do 15 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem (m.in. Solid Edge, EdgeCam, SinuTrain) Łączny koszt realizacji projektu dla ZS10 wynosi ponad 1.500.000. zł. Warto dodać, że nasz wniosek został oceniony najwyżej i zajął pierwsze miejsce na liście projektów zatwierdzonych do realizacji.

Przewiń do góry
Skip to content