Czas na zawodowca

Projekt pod nazwą „Czas na zawodowca”

Projekt trzyletni, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 8.8

Jego realizacja rozpocznie się w 2018 roku i potrwa do roku 2020.

Obejmuje zawody: mechanik pojazdów samochodowych, technik samochodowy, technik mechanik i technik spedytor.

W projekcie uczestniczyć będzie 72 uczniów (24 uczniów rocznie) i 7 nauczycieli.

Uczniowie objęci są doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym, warsztatami z poszukiwania pracy i dwoma wyjazdami studyjnymi: na targi samochodowe i do zakładu produkującego pojazdy. Wszyscy odbędą miesięczną praktykę/staż w zakładach pracy.

Realizowane kursy przez uczniów: operator koparko ładowarki, kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, operator żurawia przenośnego, uprawnienia energetyczne do 1 kV, Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, certyfikaty komputerowe ECDL Orifile PTI Standard, programisty operatora maszyn CNC, prawo jady kat C+E.

Realizowane szkolenia dla nauczycieli: studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – 1, kurs diagnosty – 2, kurs obsługi CNC – 2, kurs obsługi programu spedycyjnego – 2.

Stanowiska Pracowni Kształcenia Praktycznego zostaną doposażone:

Stanowisko obrabiarek sterowanych numerycznie: obrabiarka CNC, 9 stanowisk komputerowych do nauki programowania i sterowania obrabiarką cnc, system operacyjny z możliwością aktualizacji i oprogramowanie antywirusowe, drukarka atramentowa A3, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, zakres podręczników do nauki obsługi obrabiarki CNC, Pakiet MS Office .

Stanowisko diagnostyki samochodowej – szarpak ręczny

Przewiń do góry