Zmiany w harmonogramie

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

24 listopada 2020 r. podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podjęto decyzję o przedłużeniu zdalnego nauczania do 3 stycznia 2021 r. Ma to swoje konsekwencje w odniesieniu do procesu klasyfikowania uczniów za I okres klasyfikacyjny. Po analizie terminów zatwierdzonych w Harmonogramie roku szkolnego 2020/2021, ustalam aktualne terminy:

  • 03.12.2020 r. – termin podania propozycji ocen (bez zmian)
  • 22.12.2020 r. – termin wystawiania ocen (bez zmian)
  • 04.01.2021 r. – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej (zmiana terminu)

W przypadku wprowadzenia nowych regulacji, w tym dotyczących zmiany terminu ferii zimowych, będziemy modyfikować obowiązującą organizację roku szkolnego.

Drugą istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją rozporządzenia jest możliwość organizowania zajęć praktycznej nauki zawodu. Od 30 listopada 2020 r. zajęcia praktyczne realizowane będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego. Uczniowie klas trzecich techników i branżowej szkoły I stopnia oraz uczniowie klas IV odbywają zajęcia praktyczne w pełnym składzie. Uczniowie pozostałych klas zostaną podzieleni na grupy (po dwie w każdej klasie) i będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych na zmianę w cyklach tygodniowych. Szczegółowych informacji dotyczących podziału na grupy udzielą opiekunowie warsztatowi.

Wejście do szatni będzie możliwe do godziny 815, przy wejściu dezynfekujemy ręce, zasłaniamy usta i nos, przebieramy się w ubrania robocze i niezwłocznie udajemy się do Pracowni. Przestrzegajmy zasad zachowania bezpiecznej odległości. Każdy uczeń podlega mierzeniu ciepłoty ciała i podporządkowuje się ustaleniom dyrektora szkoły
i kierownika Pracowni Kształcenia Praktycznego. Zwróćmy uwagę, by nie przychodzić na zajęcia z jakimkolwiek podejrzeniem infekcji lub gdy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną, lub gdy naszemu domownikowi zarządzono kwarantannę.

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami są zobowiązani do kontaktu z pracodawcą w celu ustalenia, czy zajęcia praktyczne mogą odbywać się bez narażenia na utratę zdrowia. Decyzje o przyjęciu ucznia do zakładu podejmuje pracodawca.

Przewiń do góry
Skip to content