Kierunki kształcenia w Samochodówce


technik
pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły przygotowany jest do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawy samochodów, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowy. Program obejmuje także zajęcia z języka obcego zawodowego.

technik
mechanik

Specjalista od maszyn i urządzeń, zna budowę i zasadę działania maszyn powszechnie używanych w technice, poznaje materiały, z których są wytwarzane. Wie jak obsługiwać i naprawić maszyny. Poznaje (także praktycznie) pracę na obrabiarkach, w tym sterowanych komputerowo. Posługuje się programami komputerowymi w projektowaniu.


technik
spedytor

Absolwent szkoły przygotowany jest do planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenia dokumentacji związanej z transportem i rozliczeniami, monitorowania przebiegiem procesu transportu. Kierunek godny polecenia także dla dziewcząt!

mechanik
pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły przygotowany jest do użytkowania, diagnozowania i naprawiania pojazdów samochodowych.


elektromechanik
pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły przygotowany jest do oceniania stanu technicznego i naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych oraz prowadzenia pojazdów samochodowych.

blacharz
samochodowy

Absolwent szkoły przygotowany jest do naprawy uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (potrafi ocenić stan techniczny elementów nadwozia, naprawić nadwozia pojazdów samochodowych, wykonać zabezpieczenie antykorozyjne nadwozi).


Szkoła daje szansę zdobycia poszukiwanego zawodu! Motoryzacja to jedna z największych gałęzi przemysłowych regionu. W „Panoramie Firm 2009” w dziale samochodowym znajduje się ponad 200 adresów koszalińskich firm. Są tam salony samochodowe, komisy, zakłady usługowe i specjalistyczne. To na pewno nie wszystkie podmioty gospodarcze działające w naszym mieście. Wystarczy przejechać głównymi ulicami, żeby przekonać się jak wiele jest potencjalnych miejsc pracy.

Przewiń do góry
Skip to content