Egzamin zawodowy – styczeń 2021

1. Daty egzaminów:

 • 11.01.2021 – egzamin praktyczny AU.31 (klasa 4TC technik spedytor), praktyczny MG.43 (4TA, 4 TB), A.28, A.29 – poprawki
 • 12.01.2021 – egzamin pisemny wszystkie kwalifikacje
 • 13.01.2021 – egzamin praktyczny M.44 (technik mechanik)
 • 14.01.2021 – egzaminy praktyczny z wykonaniem MG.18, MG.20, MG.24 poprawki

(w razie wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie ze szkołą, która pracuje normalnie w dni robocze, przez komunikator e-dziennika lub platformę MS Teams)

2. Każdy zdający powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • czarny długopis, którym podpisuje listę obecności i pisze egzamin
 • dodatkowe pomoce dopuszczone do użytku:
  – na egzaminie pisemnym kalkulator prosty
  – na egzaminie praktycznym: A.28, A.29, AU.31, MG.43 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka (MG.44, MG.18, MG.20, MG.24 – bez dodatkowych przyborów)

Przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania urządzeń telekomunikacyjnych (smartfon, smartwatch, itp.)

3. W związku z sytuacją epidemiczną należy przestrzegać zasad ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zamieszczonych pod linkiem:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/632/20201216_przeprowadzanie_epkwz_ez_covid_wytyczne_zima_2021.pdf

Proszę zwrócić szczególną uwagę na punkty oznaczone symbolami [*] i [!]

Dodatkowo zasady postępowania w naszej szkole uściśli dyrektor szkoły w komunikacie, który zostanie opublikowany najpóźniej dnia 8 stycznia 2021 r. (piątek).

Przewiń do góry
Skip to content