Organizacja roku szkolnego 2020/2021

I semestr: 01.09.2020 r. – 06.01.2021 r.
II semestr: 07.01.2021 r. – 25.06.2021 r.

01.09.2021 r.rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
23-31.12.2020 r.zimowa przerwa świąteczna (zmiana: 23.12.2020 – 3.01.2021)
18-31.01.2021 r.ferie zimowe (zmiana: 4.01 – 17.01.2021)
01-06.04.2021 r.wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2021 r.zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych
25.06.2021 r.zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26.06 – 31.08.2021ferie letnie

Spotkania z rodzicami

24.09.2020wszystkie klasy
12.11.2020wszystkie klasy
03.12.2020wszystkie klasy / informacja o ocenach
11.02.2021wszystkie klasy
08.04.2021wszystkie klasy (dla klas maturalnych – informacja o ocenach)
10.06.2021wszystkie klasy / informacja o ocenach

Zespoły wychowawcze

15.09.2020wszyscy wychowawcy
 pozostałe: według oddzielnego harmonogramu

Praktyki zawodowe

04-31.05.2021III TS, III TM
12.10-06.11.2020
09.11-06.12.2020
II A4
II B4
01-26.02.2021
01-26.03.2021
II A5
II B5
09.11-06.12.2020
01-26.03.2021
II C4
II C5

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

05.01.2021za I semestr (zmiana: 4.01.2021)
27.04.2021klasy: IV TA, IV TB, IV TC.
22.06.2021pozostałe klasy
 pozostałe posiedzenia zgodnie z zarządzeniem dyrektora

Wydawanie świadectw

30.04.2021absolwenci klas IV TA, IV TB, IV TC
25.06.2021pozostałe klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg zarządzenia dyrektora, wynikające z organizacji pracy Szkoły

05.01.2021uzasadnione organizacją pracy szkoły (anulowano)
04.05.2021egzaminy maturalne
05.05.2021 egzaminy maturalne
06.05.2021egzaminy maturalne
07.05.2021
04.06.2021uzasadnione organizacją pracy szkoły
22.06.2021część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
04.01.2021dzień odpracowujemy 17.04.2020 r. (Piknik Motoryzacyjny) (anulowano)

Inne terminy

22.12.2020termin wystawiania ocen za I semestr
23.04.2021termin wystawienia ocen w klasach IV TA, IV TB, IV TC
15.06.2021termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
od 04.05.2021egzamin maturalny wg oddzielnego harmonogramu
12.01.2021
22.06.2021
egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
od 11.01.2021
od 21.06.2021
egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe (wg odrębnego harmonogramu)
ostatni tydzień sierpnia 2021egzaminy poprawkowe wg odrębnego harmonogramu
 egzaminy poprawkowe maturalne:
23–24.08.2021 r. – część ustna
24.08.2021 r. – część pisemna
Przewiń do góry
Skip to content