Egzamin zawodowy 2023

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Klasa 

Styczeń 2023

Czerwiec 2023

3TS
4A4,4B4
4A5

.
MOT.06
.

MOT.05
.
MOT.06

3TM
 technik mechanik

 

MEC.05

4C4
technik mechanik

MEC.09

 

4C5
technik mechanik

 

MEC.09

4C4
technik spedytor

SPL.05

 

4C5
technik spedytor

 

SPL.05 

3 BA
mechanik pojazdów samochodowych
3 BE
blacharz samochodowy
3BE
elektromechanik pojazdów samochodowych

 

MOT.05


MOT.01

MOT.02

Uwaga:

 1. Tabela dotyczy uczniów zdających egzaminy po raz pierwszy.
 2. Uczeń lub absolwent, który chce przystąpić  kolejny raz do jednego lub kilku egzaminów z kwalifikacji, może to zrobić po otrzymaniu na piśmie informacji o niekorzystnym wyniku egzaminów. Należy złożyć kolejną deklarację w macierzystej szkole na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Trzeci egzamin z tej samej kwalifikacji jest płatny .

Zestawienie terminów egzaminów (szczegóły poniżej)

Egzamin  polega na zdawaniu tzw. kwalifikacji przypisanych do zawodu.

W bieżącym roku szkolnym zdają go klasy:

3TS – kwalifikacja MOT.05 (w czerwcu).

4 TA4, 4 TB4 – kwalifikacja MOT.06 (w styczniu)technik pojazdów samochodowych

4 TA5 – kwalifikacja MOT.06 (w czerwcu)technik pojazdów samochodowych

 

3TM – kwalifikacja MEC.05 (w czerwcu) – zawód technik mechanik (technik spedytor – jedna kwalifikacja zdawana w klasie 4)

4TC4 – technik mechanik – MEC.09 / technik spedytor – SPL.05 (w styczniu)

4TC5 – technik mechanik – MEC.09 / technik spedytor – SPL.05 (w czerwcu)

 

3BA – mechanik pojazdów samochodowych-  MOT.05   (w czerwcu)

3BE – blacharz samochodowy – MOT.01 / elektromechanik pojazdów samochodowych – MOT.02 (w czerwcu)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracja do dyrektora szkoły na 4 miesiące przed planowanym terminem egzaminu (w bieżącym roku do 15 września oraz do 7 lutego na sesję letnią). Dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie zdali w sesji zimowej styczeń 2023 – 7 kwietnia.

 • Egzamin zdawany jest w macierzystej szkole zdającego (chyba, że ze względów organizacyjnych OKE skieruje zdającego na część praktyczną do innego ośrodka).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru, trwającego 60 minut, zawierającego 40 pytań z zakresu zawodu. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (50%).
  W naszej szkole egzamin pisemny odbywa się w postaci elektronicznej.
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, kandydaci na techników pojazdów samochodowych i technikum mechanicznego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku, a kandydaci na techników spedytorów opracowują projekt w postaci dokumentacji. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi do 120 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji i pomyślne ukończenie szkoły. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu) w kolejnych sesjach. Trzeci ponowny egzamin z danej kwalifikacji jest płatny.

Na każdą sesję należy złożyć oddzielną deklarację przystąpienia do egzaminu.

Terminy obowiązujące w roku szkolnym 2022/23:

Sesja styczeń / luty

 • do 15 września 2022 r. – termin składania deklaracji przez ucznia do dyrektora szkoły na sesję styczeń/ luty,
 • od 10 do 14 stycznia 2023 r.  etap pisemny (4 A4, 4 B4, 4C4) oraz poprawki,
 • od dnia 9 stycznia 2023 r.  – etap praktyczny  (4 A4, 4 B4, 4C4) oraz poprawki, wg oddzielnego harmonogramu
 • 31 marca 2023 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (osoba, która nie zdała części egzaminu może w ciągu tygodnia złożyć deklarację poprawy na czerwiec 2023 r.)

Sesja czerwiec / lipiec

 • do 7 lutego 2023 r. – termin składania deklaracji  na sesję czerwiec/lipiec
 • 2 – 7 czerwca 2023 r.  etap pisemny wszystkie klasy techników i branżowej szkoły zdające egzamin
 • od 1 czerwca  2023 r.  – etap praktyczny  wg oddzielnego harmonogramu
 • 31 sierpnia 2023 r. – ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego
 • 8 września 2023 – wydawanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych i dyplomów zawodowych 

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przydatne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Technik mechanik
• Informator egzaminacyjny dla zawodu technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik spedytor

Branżowa Szkoła I stopnia
Informator egzaminacyjny dla zawodu blacharz samochodowy
Informator egzaminacyjny dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Przewiń do góry
Skip to content