Samorząd uczniowski

Samorząd szkolny bierze aktywny udział w działalności kulturalnej i społecznej Szkoły. Wielu uczniów realizuje swoje talenty artystyczne i chęć działania. Niejednokrotnie, poprzez ujawnienie swoich pasji, na nowo odkrywani są przez nauczycieli i kolegów.

SAMORZĄD 2020/21
Nadia Chirkowska 2C4
przewodnicząca
Jakub Makowski 4TC
zastępca
Dawid Janusiak 3TS
skarbnik

Najważniejsze imprezy organizowane przez Samorząd Szkolny:

 • ślubowanie klas pierwszych połączone z otrzęsinami,
 • uroczystości szkolne („Dzień Edukacji”, „Pożegnanie klas kończących”),
 • akcje: „Dzień Życzliwości”, „Pierwszy Dzień Wiosny”, zbiórki charytatywne,
 • wybory do samorządu szkolnego i udział w miejskich akcjach rozwijających  demokrację (m.in. Młodzieżowa Rada Miasta, głosowanie na projekty obywatelskie),
 • promocja szkoły podczas dni otwartych, targów zawodoznawczych.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. Na zasadach określonych w ustawie, w szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  7) występowania do pozostałych organów szkoły z inicjatywami organizacyjnymi i programowymi w zakresie spraw dotyczących uczniów,
  8) udział w rozwiązywaniu problemów uczniów,
  9) wyrażania opinii o nauczycielu z własnej inicjatywy i na prośbę dyrektora,
  10) opiniowania Szkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego (Warsztatów Szkolnych, Internatu) Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego i innych regulaminów,
  11) opiniowania w sprawie skreślenia z listy uczniów.

Rok szkolny 2021/22

23.11.2021 Dzień Życzliwości

Dnia 23 listopada SU zorganizował w naszej szkole Dzień Życzliwości.   W kalendarzu Święto te ma swój dzień  21 listopada. Specjalnie przygotowane plakaty związane z tym dniem i cytaty o byciu życzliwym dla innych i uśmiechniętym rozwieszone były po szkole. Powiedzenie japońskie mówi, że „Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości” i my również zalecamy uśmiech każdego dnia. I dlatego, aby każdego w tym dniu uśmiech nie opuszczał członkowie Samorządu rozdawali specjalne piankowe naklejki z różnymi minkami.

Dodatkową atrakcją była specjalnie przygotowana dla wszystkich Fotobudka. Na specjalnej fotościance można było zrobić sobie tak bardzo popularne selfie. Aby urozmaić zdjęcia każdy mógł wybrać sobie rekwizyty fotograficzne w postaci, wąsów, okularów, czy łapek tzn. lajków.

Samorząd zapraszał do zdjęć również całe klasy z nauczycielami. Fotobudka cieszyła się zainteresowaniem i na pewno była dodatkową i ciekawą atrakcją w tym mile obchodzonym w naszej szkole dniu.

Archiwum:

Rok szkolny 2020/2021

02 października 2020 r.  
W pierwszym tygodniu października odbyło się krótka uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Niestety z powodu obostrzeń, musieliśmy zrezygnować z części artystycznej i z tak ciekawego szkolnego konkursu na model samochodu. Cztery klasy: dwie klasy technikum i dwie klasy szkoły branżowej wraz z wychowawcami spotkali się na placu apelowym przed szkołą. Część apelową poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego oraz zastępca. Wicedyrektor szkoły p. Robert Reinert przywitał wszystkich uczniów i życzył im powodzenia oraz sukcesów w nauce. Po uroczystym apelu i ślubowaniu pierwszaków oraz po wykonaniu pamiątkowych zdjęć uczniowie rozeszli się ze swoimi wychowawcami do swoich klas. 

18 września 2020 r. 
Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została wybrana Nadia Chirkowska z 2C4, Zastępcą został – Jakub Makowski 4TC, a Skarbnikiem- Dawid Janusiak z 3TS. 

Pasowanie

Rok szkolny 2019/2020

06.02.2019 r.

W  dniu 06 lutego w szkole odbyły się Walentynki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Każdy uczeń został obdarowany naklejką w kształcie serduszka oraz mógł do specjalnie oznaczonej skrzynki wrzucić wypisaną przez siebie  „Walentynkę”. Każda wypisana  kartka trafiła do swojego adresata.

29.11.2019 r.

W piątek w szkole odbyło się głosowanie na najsympatyczniejszego nauczyciela. Samorząd Uczniowski ma zaszczyt poinformować, że wygrali Rafał Kowalski, Edmund Konefał oraz Wojciech Wolewicz. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy!

9-13.12.2019 – Góra Grosza

W dniach 9-13 grudnia 2019 r. na terenie naszej szkoły Samorząd Uczniowski przeprowadził charytatywną zbiórkę pieniędzy. Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Nasz placówka również przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji. Wyznaczeni wolontariusze z naszej szkoły zbierali monety do oznakowanych słoików, które zostały następnie posegregowane i zliczone.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za dobre i otwarte serca na potrzeby innych osób. To dzięki Wam udało nam się zebrać 349,72 zł.
Rok szkolny 2018/2019

 • Opiekunki: p. Katarzyna Czubatka, p. Natalia Konieczna
 • Prezydium: przewodnicząca: Magdalena Zalewska, kl. III TC zastępca przewodniczącej: Dawid Janusiak, kl. I TS sekretarz: Judyta Pszczoła, kl. III TB
 • Radiowęzeł: Mikołaj Hukowski, Patryk Skubała, kl. II TA
 • Członkinie i członkowie SU: Jakub Adamczewski, Wiktoria Dołhan, Nikola Duliasz, Natalia Genge, Justyna Hoffman, Mikołaj Hukowski, Wiktor Iwaszko, Paweł Kruk, Milena Litwin, Patryk Madej, Patryk Masina, Nikoleta Mendziak, Alex Musiałowski, Sandra Nowak, Michał Parszczyński, Krystian Plata, Patryk Skubała, Sebastian Stenka, Paweł Szlichta, Aleksandra Zaborowska.

12 października 2018 r. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd uczniowski przygotował uroczystość dla Grona Pedagogicznego i Pracowników obsługi i administracji. Było i uroczyście i zabawnie.

 31 października 2018 r.

W ostatni dzień października odbyło się uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Gospodarze wraz ze wszystkimi swoimi koleżankami i kolegami złożyli ślubowanie, a następnie w mnie oficjalnej części musieli sprawdzić swoje umiejętności. Zadaniem każdej z grup było wykonanie modelu samochodu, konkurencje sprawnościowe czy picie mleka. Konkurencje wygrała klasa I TM, natomiast nagrodę specjalną za najlepszy samochód otrzymała klasa 1 BA, która wykonała wspaniały model żółtego „malucha”.

9 listopada 2018 r.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w szkole odbył się uroczysty apel połączony z wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. Nasz Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczył w organizacji tej imprezy – każdy uczeń i nauczyciel otrzymał od nas kotylion, za nagłośnienie apelu odpowiedzialni byli Mateusz Hukowski oraz Patryk Skubała, a uroczystość poprowadził Dawid Janusiak, zastępca przewodniczącej SU.

6 grudnia 2018 r.

W tym roku połączyliśmy Dzień Życzliwości z Mikołajkami. W szkole odbył się plebiscyt na najsympatyczniejszego nauczyciela, w którym zwyciężyli pani Agata Kuźbicka oraz pan Tomasz Klimkowski, a najsympatyczniejszą klasą została II TC. W konkursie na najlepsze zdjęcie walentynkowe wygrali uczniowie klasy I TS.

17 grudnia 2018 r.

Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego – Ola Zaborowska, Dawid Janusiak i Alex Musiałowski wraz z opiekunkami uczestniczyli w spotkaniu z wiceprezydentem Koszalina p. Przemysławem Krzyżanowskim oraz z radnym Błażejem Papiernikiem. Spotkanie dotyczyło reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta, tego, jak młodzi ludzie uczący się w koszalińskich szkołach wyobrażają sobie jej kształt i działanie. Cieszymy się, że po latach przerwy nasi uczniowie znów będą mogli aktywnie wpływać na to, co dzieje się w Koszalinie!

14 lutego 2019 r.

Dzień Zakochanych. Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową aby miłe życzenia dotarły do naszych sympatii.

Rok szkolny 2017/2018

fot.: Samorząd Uczniowski – październik  2017 r.

13.10. 2017 r. –  Dzień Edukacji Narodowej

Tego dnia obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Edukacji Narodowej. Była to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom i pracownikom „Samochodówki” za ich trud włożony w nasze wychowanie i kształcenie. W związku z tym przygotowaliśmy część artystyczną bogatą w humorystyczne scenki i świetnie dobrane piosenki. Koniec imprezy osłodziły torty ufundowane przez Radę Rodziców.

6.10.2017 r. – Pasowanie na ucznia ZS nr 10 w Koszalinie

6 października miało miejsce pasowanie klas pierwszych na uczniów naszej Szkoły. Po uroczystym ślubowaniu, „kociaki” musiały nas przekonać, że zasługują na miano ucznia „Samochodówki”.  W tym celu Samorząd Uczniowski przygotował dla nich sześć konkurencji:

 • pokaz mody
 • najpiękniejsze auto
 • picie mleka z bitą śmietaną na czas
 • „Jak dobrze znasz swojego wychowawcę?”
 • „Taniec inaczej”
 • przeciąganie liny

Uczniowie wykazali się wiedzą, pomysłowością i kreatywnością. Jury z przewodniczącym wicedyrektorem mgr Bogdanem Witkiem było pod dużym wrażeniem własnoręcznie wykonanych przez uczniów samochodów, wyposażonych w elementy elektryczne, głośniki i „koguty”. Na koniec, zgodnie ze zwyczajem kotowania, nastąpiło symboliczne odcięcie ogonów oraz nagrodzenie wszystkich uczniów słodkościami.

Rok szkolny 2015/2016

13 października  – Dzień Edukacji Narodowej.

Przygotowaliśmy fajny program, w którym oprócz życzeń znalazły się scenki z życia szkoły oraz największa atrakcja: walka zapaśników ( Michał i Kuba) z wicedyrektorem szkoły mgr Bogdanem Witkiem.

Imprezę „osłodził” tort ufundowany przez Radę Rodziców.

27 października – Pasowanie na ucznia ZS nr 10 w Koszalinie

Tego dnia  oficjalnie przyjęliśmy do grona uczniów najmłodszych w naszym gronie mechaników, samochodziarzy, spedytorów, blacharzy i elektromechaników.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Po zakończeniu oficjalnej części, przystąpiliśmy do kotowania czyli:

 • picia mleka,
 • prezentacji klas poprzez twórczość własną,
 • wskazywania wychowawców na zdjęciach z dzieciństwa,
 • tańca w rytm wskazanej muzyki,
 • wyścigu wychowawców na „latającym dywanie”,
 • wyboru najpiękniejszych: Kotki i Kota,
 • symbolicznego odcięcia ogonów.

16 listopada – wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

16-go listopada odbyły się szkolne wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyniku demokratycznego głosowania, naszą szkołę w MRM reprezentować będą:

4c
 • Dagmara Bagrowska z klasy I TC
 • Wojtek Kłodowski     z klasy II TB.

Zaprzysiężenie młodych radnych odbyło się 7-go grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Koszalinie.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej!

20  listopada – Dzień Życzliwości

Jak co roku, w listopadzie obchodziliśmy Dzień Życzliwości.  20-go dnia tego miesiąca oprócz słodkiego „co nieco” dla wszystkich wstępujących w progi szkoły oraz sympatycznych buziek, zorganizowaliśmy konkurs na najsympatyczniejszych nauczycieli.

Rok szkolny 2013/2014
Samorząd szkolny bierze aktywny udział w działalności kulturalnej i społecznej Szkoły. Wielu uczniów realizuje swoje talenty artystyczne i chęć działania. Niejednokrotnie, poprzez ujawnienie swoich pasji, na nowo odkrywani są przez nauczycieli i kolegów.

W roku szkolnym 2013/2014 opiekunkami samorządu są: mgr Małgorzata Strużyna i mgr Joanna Cyparska.

Przewiń do góry
Skip to content