Organizacja nauki po feriach

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

24 listopada 2020 r. podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przesunięto termin ferii zimowych, które kończą się 17 stycznia 2021 r.

Wiemy, że od 18 stycznia 2021 r. naukę stacjonarną rozpoczynają uczniowie klas I–III szkoły podstawowej, pozostali uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym.

Na podstawie wskazanej wyżej nowelizacji rozporządzenia, zasady pracy Zespołu Szkół nr 10 pozostają niezmienione i będą takie same, jak przed świętami. W związku z tym kontynuujemy realizację zajęć praktycznej nauki zawodu w trybie stacjonarnym, z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego.

Przypominam, że uczniowie klas trzecich techników i branżowej szkoły I stopnia odbywają zajęcia praktyczne w pełnym składzie. Uczniowie pozostałych klas zostali podzieleni na grupy (po dwie w każdej klasie) i uczestniczą w zajęciach praktycznych w trybie stacjonarnym na zmianę w cyklach tygodniowych, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. W razie wątpliwości informacji udzielą opiekunowie warsztatowi lub kierownik PKPrakt.

Przypominam również, że wejście do szatni będzie możliwe do godziny 815, przy wejściu dezynfekujemy ręce, zasłaniamy usta i nos, przebieramy się w ubrania robocze i niezwłocznie udajemy się do Pracowni. Przestrzegamy zasad zachowania bezpiecznej odległości. Każdy uczeń podlega mierzeniu ciepłoty ciała i podporządkowuje się ustaleniom dyrektora szkoły i kierownika Pracowni Kształcenia Praktycznego. Zwróćmy uwagę, by nie przychodzić na zajęcia z jakimkolwiek podejrzeniem infekcji lub gdy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną, lub gdy naszemu domownikowi zarządzono kwarantannę.

Nadal uczniowie będący młodocianymi pracownikami są zobowiązani do kontaktu z pracodawcą w celu ustalenia, czy zajęcia praktyczne mogą odbywać się bez narażenia na utratę zdrowia. Decyzje o przyjęciu ucznia do zakładu podejmuje pracodawca.

Od 18 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy plan, według którego prowadzone będą zajęcia dydaktyczne. MS Teams  nadal jest obowiązującą aplikacją do prowadzenia zajęć online. W klasach maturalnych istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach – szczegółowe rozwiązania podjęte zostaną w porozumieniu z wychowawcami, nauczycielami i uczniami klas maturalnych.

Informację nt. organizacji praktyk zawodowych podamy w pierwszym tygodniu po feriach zimowych.

Tomasz Lampkowski

Dyrektor ZS nr 10 w Koszalinie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach
Przewiń do góry
Skip to content