Zakończenie roku szkolnego 2017/18 w Samochodówce

W nieco deszczowy piątek 22 czerwca 2018 r., na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia zajęć. Jak zwykle była to okazja do podsumowania wyników i wręczenie nagród najlepszym uczniom.

Gościem specjalnym imprezy był p. Kazimierz Mojsiuk, który osobiście wręczył nagrody najlepszym blacharzom kończącym szkołę – zaproszenie do odbycia płatnego stażu w firmach Grupy Mojsiuk. Spotkanie było także okazją do publicznych podziękowań dla p. Mojsiuka, który zawsze pamięta o szkole z której się wywodzi i hojnie wsparł organizację jubileuszu 60-lecia szkoły, który miał w miejsce 21 kwietnia 2018 r.

Szczególnie wyróżnieni byli także uczniowie ostatnich klas Branżowej Szkoły I stopnia, którzy zaczynali naukę jeszcze w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Oprócz świadectw ukończenia szkoły otrzymali oni pamiątkowe breloki z logo szkoły, a także świadectwa potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji na kursach prowadzonych przez Szkolny Ośrodek Kariery z funduszy unijnych.

Nagrody i świadectwa wraz ze świadectwami kwalifikacji zostały także wręczone uczniom, którzy kontynuują naukę w szkole. Cieszymy się, że mamy tak wielu zdolnych i obiecujących adeptów w kształconych zawodach. Pojawiło się kilkanaście „świadectw z czerwonym paskiem”. Jak widać na zdjęciach Samochodówka stała się szkołą koedukacyjną. Dzięki zawodowi spedytora mamy sporą reprezentację dziewcząt w naszych murach.

Po oficjalnym zakończeniu, podczas spotkania pracowników Samochodówki, odbyło się pożegnanie nauczycieli, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę z zakończeniem roku szkolnego Elżbiety Chojnackiej, Mirosława Faszczewskiego i Krzysztofa Wojciechowskiego. Nie rozstajemy się zupełnie i mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze mieć wsparcie w kształceniu kolejnych roczników uczniów.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za wspólny wysiłek. Gratulujemy osiągniętych wysokich wyników i życzymy samych słonecznych dni podczas zasłużonego odpoczynku!

 

Przewiń do góry
Skip to content