Zajęcia praktyczne dla klas trzecich

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nauczanie w trybie zdalnym zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021 r. na dotychczas obowiązujących zasadach, za wyjątkiem zajęć praktycznych dla uczniów klas trzecich branżowej szkoły I stopnia oraz uczniów klas trzecich technikum, przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br., uczniowie klas 3 ba, 3 be, 3 ts oraz 3 tm (technik mechanik) będą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach praktycznych w dniach przewidzianych na te zajęcia w planie zajęć.

Przypominam, że uczniowie, przebywając na terenie szkoły, zobowiązani są do stosowania się do wymogów sanitarnych, muszą zakrywać usta i nos maseczką, unikać grupowania się oraz stosować się do doraźnych poleceń pracowników szkoły.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Dyrektor ZS nr 10
Tomasz Lampkowski

Przewiń do góry
Skip to content