Wniosek absolwenta z lat 2016-2020

UWAGA ABSOLWENCI!
Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016–2020, o wydanie w 2021 r. świadectwa
dojrzałości
.

Wypełnij ten formularz, jeżeli w latach ubiegłych przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego, ale nie
otrzymałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, ponieważ:

  1. nie zdałeś(-łaś) egzaminu obowiązkowego w części ustnej
    albo
  2. nie przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
    Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora właściwej OKE (OKE w Poznaniu) najpóźniej 31 maja 2021 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie OKE.

Załącznik 31:
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/646/m_31.pdf

Przewiń do góry
Skip to content