Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło LOP działa w Zespole Szkół Samochodowych od 1963 roku. Opiekunką koła jest nauczycielka geografii mgr Beata Żurek. W pracy wspiera ją także mgr inż. Grażyna Małkiewicz, długoletnia opiekunka, obecnie emerytowany nauczyciel.

Głównym i podstawowym celem działania koła jest poznawanie i ochrona środowiska. W tym celu organizowane są liczne konkursy ekologiczne oraz wycieczki dydaktyczne, które przybliżają uczniom tak złożony problem, jak ochrona środowiska. Jednak ekologia to nie wszystko czym zajmuje się koło. Do równie ważnych celów możemy zaliczyć promocję zdrowia oraz aktywnego trybu życia. Uświadamianie młodzieży w kierunku poprawy stanu otaczającego jej środowiska jest bardzo ważna zwłaszcza w szkole technicznej, której absolwenci mogą dokonać znaczących przełomów w użytkowej dziedzinie życia.

Konkursy oraz imprezy towarzyszące są organizowane kilkanaście razy w roku, a liczne nagrody zdobywane przez uczniów są dowodem na to, że nawet w szkole samochodowej można zaszczepić idee zdrowego i przyjaznego środowisku stylu życia.

Do najważniejszych imprez organizowanych przez Szkolne Koło LOP należą:

  • uczestnictwo i organizacja na terenie szkoły akcji o zasięgu ogólnopolskim i światowym (m.in. sprzątanie  świata),
  • coroczne organizowanie konkursu recytatorskiego o tematyce przyrodniczej „Ptaki i ptaszki polne” dla uczniów szkół koszalińskich,
  • organizowanie szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  • tradycyjny poczęstunek  zdrową żywnością podczas imprez szkolnych.

 

Przewiń do góry
Skip to content