Przewidywana organizacja pracy szkoły

Przewidywana organizacja pracy szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.

W związku z przedłużającym się, z duży prawdopodobieństwem do końca roku szkolnego, czasem zdalnej pracy, przedstawiam przewidywaną organizację pracy szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z ogłaszanymi kolejnymi rozporządzeniami, kontynuujemy pracę online (na dziś – do 7 czerwca 2020 r.).

  • 8, 9, 10 czerwca 2020 r. – dni wolne od zajęć
  • 11 czerwca 2020 r. – dzień wolny – święto
  • 12 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć (zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020)
  • do 4 czerwca 2020 r. – termin wystawiania przewidywanych ocen w klasyfikacji końcowej (klasy III szkoły branżowej) i rocznej (pozostałe klasy)

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy zajęcia w Pracowni Kształcenia Praktycznego, które będą odbywać się w formie konsultacji wyłącznie dla uczniów przygotowujących się do przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2020 r. Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w dniach zgodnych
z przydziałem wynikającym z planu lekcji.

  • 19 czerwca 2020 r. – termin wystawiania ocen
  • 23 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć (etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
  • 23 czerwca 2020 r. – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
  • 25 czerwca 2020 r. – egzaminy klasyfikacyjne
  • 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i wręczenie świadectw.

Wychowawcy odpowiednich klas otrzymają informacje o terminach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w etapie pisemnym i praktycznym dla każdego ucznia do przekazania wychowankom.

W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji proszę wszystkich uczniów o dołożenie wszelkich starań, by klasyfikacja mogła zakończyć się pozytywnymi wynikami. Zdajemy sobie sprawę z kłopotów, jakie mogły się pojawić przy pracy online, ale bez współpracy z nauczycielami nie jest to możliwe.

Życzę powodzenia,

Tomasz Lampkowski
Dyrektor ZS nr 10

Przewiń do góry
Skip to content