Pożegnanie Absolwentów 2021

Drodzy Absolwenci, Rodzice, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele,

szczególne czasy, w których przyszło nam wspólnie zmagać się z ograniczeniami, zarówno w obszarze życia codziennego, jak i działalności dydaktycznej, wydają się powoli normalizować. Oczywiście, wymuszają na nas wszystkich niespotykane do tej pory działania. Nauczanie kontynuowane w sieci, decyzje podejmowane online, przekazywanie  dokumentów, w tym świadectw ukończenia szkoły, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, ograniczona możliwość spotkań osobistych, pokazują obraz utrwalającej się  – epidemicznej – rzeczywistości. Wszystkim tym zmianom towarzyszy ogromna obawa związana z niepewną przyszłością, pytaniami o realizację planów, zwłaszcza w odniesieniu do z egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Mam nadzieję, że nie zaistnieją żadne szczególne warunki wymuszające zmianę podanych terminów egzaminów.

Nie jest nam dane spotkać się na uroczystym pożegnaniu kończącym rok szkolny 2020/2021 w klasach maturalnych. Nie było możliwości podsumowania dorobku wspólnie spędzonych lat, spotkania się ostatni raz z wychowawcami, nauczycielami i kierownictwem szkoły. Nie pożegnaliśmy się jak należy, zgodnie ze zwyczajem. Mamy jednak świadomość, że tak trzeba, takie są wymogi czasów, w których przyszło nam obecnie żyć.

W imieniu swoim, kierownictwa szkoły, wychowawców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dziękuję Wam – Absolwentom Samochodówki – za te wszystkie wspólne lata, za wybór Samochodówki jako Waszej szkoły. Z nami osiągnęliście pełnoletność, poznaliście koszaliński (i nie tylko) rynek pracy, towarzyszyliśmy Wam podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, jeździliśmy na wycieczki, zachęcaliśmy do pracy na rzecz społeczności uczniowskiej, do udziału w konkursach, olimpiadach zawodowych oraz zawodach sportowych. Mamy świadomość ogromnego wpływu na Wasze życie, decyzje, motywacje i plany. Razem zbudowaliśmy bagaż wspomnień, którym dziś nie możemy się podzielić.  Żywię nadzieję, że w pamięci zostaną Wam wyłącznie dobre wspomnienia, a do szkoły zawsze będziecie chętnie wracać, uczestnicząc w uroczystościach, rocznicach, wspierać jej działalność oraz promować ją na lokalnym rynku edukacyjnym.

Dziękuję wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za wszystkie formy wsparcia uczniów w ciągu tych lat nauki, za zaangażowanie w działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Dziękuję za zrozumienie szczególnej roli szkoły przyciągającej uczniów z tak różnych środowisk, z tak różnymi oczekiwaniami i spojrzeniem na swoją przyszłość. Wasze zdanie, postawa, wsparcie i ciężka praca dziś zaowocowały. I będą owocować przez długie lata.

Z  życzeniami spotkania w bezpieczniejszych czasach, skutecznej realizacji planów oraz zdrowia,

Tomasz Lampkowski
Dyrektor  Zespołu Szkół nr 10 im. B. Chrobrego w Koszalinie

Przewiń do góry
Skip to content