Koszalińska „Samochodówka” na konferencji w Warszawie poświęconej kształceniu dualnemu w branży samochodowej.

10 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie inauguracyjne projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodach z branży motoryzacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji trzy zadania:

  • Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w wariancie współpracy: szkoła-pracodawca dla 2 grup zawodów (6 zawodów, w tym 1 na poziomie kwalifikacji technika) w branży motoryzacyjnej;
  • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego wraz z opracowaniem matrycy dostosowującej treści programów praktycznej nauki zawodu do narzędzi ich weryfikacji w zakresie realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych;
  • Opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego, w oparciu o wyniki pilotażu programu praktycznej nauki zawodu oraz wnioski autorów dzieł i ekspertów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół zawodowych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Województwo zachodniopomorskie reprezentowane było przez dwie szkoły, w tym Zespół Szkół nr 10 z Koszalina, reprezentowany przez kierownika Pracowni Kształcenia Praktycznego Krzysztofa Bielickiego.
Okazało się, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Rozmowy na forum oraz w panelach dyskusyjnych wykazały jak wiele jest do zrobienia w zakresie spełnienia oczekiwań rynku pracy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości kształcenia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych młodzieży.
Dalsza część prac będzie odbywała się podczas spotkań autorów opracowań oraz poprzez udostępnioną w tym celu, platformę online.

Kliknij w  link do strony PIM, opisującej ten projekt  

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content