Technik pojazdów samochodowych 311513

SzkołaAbsolwentKursy dodatkowe
Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw;
– przeprowadza diagnostykę samochodową;
– wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów;
– zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Szkoła: Technikum Samochodowe
Czas trwania: 5 lat

• Otrzyma świadectwo wykształcenia średniego
• Może zdobyć dyplom technika pojazdów samochodowych
• Może przystąpić do matury i kontynuować naukę na studiach
W trakcie nauki uczeń pełnoletni może wziąć udział różnorodnych kursach przygotowujących do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
Doskonała profesja w zmotoryzowanym świecie.
Zamień hobby w wymarzony zawód!
kwalifikacjaMOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
praktyka zawodowaklasa druga – 4 tygodnie (w firmach samochodowych)
klasa trzecia – 4 tygodnie (w firmach samochodowych)
*możliwe praktyki zagraniczne jeśli szkoła będzie realizować projekt
egzamin zawodowyUczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:
– egzamin w ostatnim miesiącu nauki w klasie trzeciej (kwalifikacja MOT.05)
– egzamin w ostatnim miesiącu nauki w klasie czwartej (kwalifikacja MOT.06)

Uczeń uczestniczy w państwowym egzaminie zawodowym, który przeprowadzany jest w szkole. Egzamin składa się z części pisemnej (test z pytań dotyczących zawodu) oraz części praktycznej – zadanie praktyczne do wykonania na stanowisku naprawy samochodów (MOT.05) oraz opracowanie dokumentacji naprawy samochodu w oparciu o opis awarii (MOT.06).
przedmiotyPrzedmioty w kształceniu ogólnym:
przedmioty są zgodne z ramowym planem nauczania dla wszystkich techników, w tym 2 obowiązkowe języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz matematyka i fizyka realizowana w zakresie rozszerzonym

Wybrane przedmioty w kształceniu zawodowym:
• podstawy budowy maszyn
• silniki pojazdów samochodowych
• podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
• elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
• pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
• pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
• język obcy zawodowy
zajęcia praktyczneW klasie 2 i 3 w szkolnych warsztatach.
W ramach zajęć praktycznych uczeń uczestniczy w bezpłatnym kursie nauki jazdy na kategorię B.
Przewiń do góry
Skip to content