Kursy realizowane w ZS 10

Kursy są bezpłatne w przypadku pozyskania środków przez szkołę z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku braku środków z UE kursy są płatne – atrakcyjne ceny dla uczniów.

Kierowca wózka widłowego

Kurs kierowcy wózka widłowego – pełna nazwa: Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia są realizowane na terenie szkoły i miasta Koszalina. Kurs kończy egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru technicznego. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Operator HDS

Kurs operatora HDS, pełna nazwa Kurs operatora żurawia przenośnego i przewoźnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia są realizowane na terenie szkoły i miasta Koszalina. Kurs kończy egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru technicznego  Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.

Operator koparkoładowarki

Kurs operatora koparkoładowarki obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne są realizowane na terenie miasta Koszalina. Zajęcia praktyczne do 10 km do Koszalina. Kurs kończy egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdanym egzaminie otrzymuje się książeczkę operatora uprawniającą do samodzielnego wykonywania prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych koparkoładowarkami wszystkich typów klasy trzeciej.

Spawacz

Szkoła umożliwia nabycie dwóch uprawnień do dwóch rodzajów spawania. Prowadzi kurs spawania metodą TIG141 Moduł I i kurs spawania w osłonie CO2. Kursy realizowane są na terenie szkoły lub miasta Koszalina. Po ukończonym kursie i zdaniu egzaminu przed komisją instytutu Spawalnictwa  kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i książeczkę spawacza z wpisanymi rodzajami spawania.

ECDL PTI Standard

Kurs komputerowy ECDL PTI Standard obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jest realizowany na terenie miasta Koszalina. Obejmuje siedem modułów:

  1. Podstawy pracy z komputerem
  2. Podstawy pracy w sieci
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Użytkowanie baz danych
  6. Grafikę menedżerską i prezentacyjną
  7. IT Security

Każdy moduł kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym jego znajomość. Po zdaniu wszystkich modułów kursant otrzymuje CERTYFIKA ECDL PTI Standard.  Certyfikat jest honorowany w całej Europie.

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

Kurs na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne – rachunkowe. Realizowany jest w szkole lub na terenie miasta Koszalina. Po zakończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisja powołaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uprawnia do ubiegania się o  licencje do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób.

Uprawnienia energetyczne do 1 kV

Kurs na uprawnienia energetyczne Grupa 1 w zakresie eksploatacji na stanowisku: obsługa i konserwacja urządzeń do 1 KV obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia realizowane są na terenie szkoły. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacja w zakresie obsługi, konserwacji i montażu.

Uprawnienia są niezbędne podczas obsługi i naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych.

Prawo jazdy kategorii C+E

Kurs prawa jazdy kategorii C+E jest dla uczniów którzy ukończyli 18 lat i posiadają prawo jazdy kat. B. Realizowany jest na terenie miasta Koszalina. Kurs obejmuje kwalifikację wstępną pełną. Kwalifikacje wstępną kończy egzamin w Ośrodku Ruchu Drogowego. Po jej zdaniu uczestnicy przystępują do nauki teorii i praktycznej jazdy na prawo jazdy C+E.

Płatne staże i praktyki

Staże i praktyki organizowane są w okresie wakacji letnich. W renomowanych serwisach samochodowych i zakładach pracy współpracujących ze szkołą. Uczestnicy poznają rzeczywiste warunki pracy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Przewiń do góry
Skip to content