Technik mechanik 311504

SzkołaKursy dodatkowe
Uczeń w zawodzie technik mechanik jest specjalistą od maszyn i urządzeń, zna budowę i zasadę działania maszyn powszechnie używanych w technice, poznaje materiały, z których są wytwarzane. Wie jak obsługiwać i naprawiać maszyny. Poznaje, w tym praktycznie, pracę na obrabiarkach między innymi sterowanych komputerowo. Posługuje się programami komputerowymi w projektowaniu.

Szkoła: Technikum Mechaniczne
Czas trwania: 5 lat

W trakcie nauki uczeń pełnoletni może wziąć udział różnorodnych kursach przygotowujących do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.


PROGRAMOWANIE – AUTOMATYKA – OBRÓBKA SKRAWANIEM – STEROWANIE NUMERYCZNE
Zajęcia w nowoczesnych pracowniach.
kwalifikacjeMEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
praktyka zawodowaklasa druga – 4 tygodnie
klasa trzecia – 4 tygodnie
Praktyka zawodowa odbywa się w koszalińskich firmach z branży mechanicznej m.in. „Kospel”, „Bumar”, InterMetal. Uczniowie zapoznają się w nich ze specyfiką pracy w zawodzie.
egzamin zawodowyEgzamin zawodowy odbywa się w ostatnim miesiącu nauki klasy trzeciej (MEC.05) i czwartej (MEC.08). Uczeń uczestniczy w państwowym egzaminie zawodowym.

Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
a) etap pisemny – forma testu pisemnego dotyczącego kwalifikacji (60 minut, 40 pytań – próg zdawalności 50%)
b) etap praktyczny – MEC.05 zadanie do wykonania na obrabiarce w warsztacie mechanicznym, MEC.08 opracowanie dokumentacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem komputera i programu typu CAD (próg zdawalności 75%)
przedmioty ogólne Przedmioty nauczane we wszystkich technikach w Polsce zgodne z ramowymi planami nauczania, w tym dwa języki obce i przedmioty rozszerzone: dla technika mechanika matematyka i informatyka.
przedmioty zawodowePrzedmioty teoretyczne:
– podstawy budowy maszyn
– technologia obróbki skrawaniem
– technologia z materiałoznawstem
– komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
– organizacja i nadzorowanie procesu produkcji
– język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne:
– pracownia obrabiarek skrawających
– pracownia metrologii
– pracownia projektowania procesów produkcyjnych
– zajęcia praktyczne (jeden dzień zajęć w klasie 2 i 3)
– zajęcia specjalizujące
Przewiń do góry
Skip to content