Mechanik pojazdów samochodowych 723103

SzkołaKursy dodatkoweAbsolwent
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– diagnozowania pojazdów samochodowych,
– obsługi pojazdów samochodowych,
– naprawy pojazdów samochodowych.

Szkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia
Czas trwania: 3 lata

W trakcie nauki uczeń pełnoletni może wziąć udział różnorodnych kursach przygotowujących do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
• Otrzymuje świadectwo wykształcenia zasadniczego zawodowego
• Może zdobyć dyplom mechanika pojazdów samochodowych jeśli ukończy szkołę i zda egzamin zawodowy
• Może uzupełnić wykształcenie w LO oraz kontynuować naukę zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla dorosłych, aby uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych
Doskonały zawód w zmotoryzowanym świecie.
kwalifikacjaMOT.05 Obsługa, diagnozowanie  oraz naprawa pojazdów samochodowych
egzamin zawodowyW ostatnim miesiącu nauki w klasie 3, uczeń uczestniczy w państwowym egzaminie zawodowym, który przeprowadzany jest w szkole. Egzamin składa się z części pisemnej (test z pytań dotyczących zawodu) oraz części praktycznej – zadanie praktyczne do wykonania na stanowisku naprawy samochodów.
przedmiotyPrzedmioty w kształceniu ogólnym:
Przedmioty są zgodne z ramowym planem nauczania dla wszystkich branżowych szkół I stopnia, w tym jeden z języków obcych: j. angielski lub j. niemiecki.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
• podstawy budowy maszyn
• budowa pojazdów samochodowych
• elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
• pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
• język obcy zawodowy
zajęcia praktycznePrzez 3 lata nauki – 2 dni w tygodniu w szkolnych warsztatach lub u pracodawcy.
W drugim przypadku uczeń musi dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na naukę od pracodawcy jeszcze przed przyjęciem do szkoły. Uwaga: nie ma możliwości zmiany formy zajęć w trakcie nauki!
W ramach zajęć praktycznych uczeń uczestniczy w bezpłatnym kursie nauki jazdy na kategorię B.
Przewiń do góry
Skip to content