Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

SzkołaKursy dodatkowe
Uczeń w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
– naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
– prowadzenia pojazdów samochodowych.

Szkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia
Okres kształcenia: 3 lata

W trakcie nauki uczeń pełnoletni może wziąć udział różnorodnych kursach przygotowujących do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
kwalifikacjaMOT.02. Obsługa, diagnozowania oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
egzamin zawodowyEgzamin zawodowy odbywa się w ostatnim miesiącu nauki klasy trzeciej. Uczeń uczestniczy w państwowym egzaminie zawodowym.

Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
a) etap pisemny – forma testu pisemnego dotyczącego kwalifikacji (60 minut, 40 pytań – próg zdawalności 50%)
b) etap praktyczny – MOT.02 naprawa usterki związanej z układami elektrycznymi i elektronicznymi samochodów na stanowisku naprawczym w szkolnych warsztatach w obecności egzaminatora (próg zdawalności 75%)
przedmioty zawodowePrzedmioty teoretyczne:
– podstawy budowy maszyn
– technologia mechaniczna
– przepisy ruchu drogowego
– podstawy elektrotechniki i elektroniki
– budowa pojazdów samochodowych
– elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
– język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne:
– zajęcia praktyczne
– pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
zajęcia praktycznePrzez 3 lata nauki – 2 dni w tygodniu w szkolnych warsztatach lub u pracodawcy.
W drugim przypadku uczeń musi dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na naukę od pracodawcy jeszcze przed przyjęciem do szkoły.
Uwaga: nie ma możliwości zmiany formy zajęć w trakcie nauki!
Przewiń do góry
Skip to content