Blacharz samochodowy 721306

SzkołaZadaniaPracaKursy dodatkowe
Uczeń w zawodzie blacharz samochodowy będzie przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
– naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
– zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Szkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia
Okres kształcenia: 3 lata

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego należy ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, diagnostyka, naprawa i konserwacja nadwozi pojazdów samochodowych.

Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są:
– ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych,
– planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych,
– dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych,
– montaż nadwozi na liniach produkcyjnych,
– kontrola jakości stanu nadwozia po naprawie,
– wykonywanie prototypowych części nadwozia ręcznie lub na maszynach do obróbki plastycznej,
– montaż i naprawa elementów nadwozia z zastosowaniem takich urządzeń, jak: spotter blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka, zgrzewarka, urządzenie do cięcia plazmą itp.

Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami motoryzacyjnymi.

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:
– salonach samochodowych i stacjach obsługi,
– zakładach produkcyjnych i naprawczych,
– przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
– hurtowniach i sklepach części zamiennych.

W trakcie nauki uczeń pełnoletni może wziąć udział różnorodnych kursach przygotowujących do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
kwalifikacjaMOT.01. Diagnozowania i naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
egzamin zawodowyEgzamin zawodowy odbywa się w ostatnim miesiącu nauki klasy trzeciej. Uczeń uczestniczy w państwowym egzaminie zawodowym, który przeprowadzany jest w szkole.

Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
a) etap pisemny – forma testu pisemnego dotyczącego kwalifikacji (60 minut, 40 pytań – próg zdawalności 50%)
b) etap praktyczny – MOT.01 naprawa uszkodzonego nadwozia pojazdu na stanowisku naprawczym w szkolnych warsztatach w obecności egzaminatora (próg zdawalności 75%)
przedmioty zawodowePrzedmioty teoretyczne:
– podstawy budowy maszyn
– podstawy technik wytwarzania w blacharstwie
– budowa pojazdów samochodowych
– technologia napraw nadwozi samochodowych
– język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne:
– zajęcia praktyczne
– pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
zajęcia praktycznePrzez 3 lata nauki – 2 dni w tygodniu w szkolnych warsztatach lub u pracodawcy.
W drugim przypadku uczeń musi dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na naukę od pracodawcy jeszcze przed przyjęciem do szkoły. Uwaga: nie ma możliwości zmiany formy zajęć w trakcie nauki!
Przewiń do góry
Skip to content