Czas edukacji zdalnej

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie,

zgodnie z oczekiwaniami, czas edukacji zdalnej powrócił. Działalność szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych w trybie stacjonarnym została zawieszona w powiatach zaliczonych do czerwonej strefy, a do tej zalicza się miasto Koszalin. Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o przejściu tych szkół i uczelni w nauczanie zdalne. Tej formie kształcenia nie podlegają zajęcia praktyczne, które nadal odbywać się będą w formie stacjonarnej. W normalnym trybie odbywają się również praktyki zawodowe.

Wioną 2020 r., w celu ujednolicenia narzędzi wykorzystywanych w kształceniu online oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły, zwłaszcza statutowej pracy rady pedagogicznej, wybraliśmy jako obowiązujące narzędzie w zdalnym nauczaniu darmowy program Microsoft Teams.  Każdemu uczniowi założyliśmy konto, musi tylko zalogować się własnym loginem i hasłem. Microsoft Teams to aplikacja, która wchodzi w skład pakietu Office365, dostępnego od momentu zalogowania się online. W przypadku kłopotów z zalogowaniem się na indywidualne konto ucznia prosimy o kontakt telefoniczny z wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego, p. Bogdanem Witkiem.

Od 19 października 2020 r. lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem wskazanej aplikacji. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z obowiązującym planem, zgodnie z zasadą: rozpoczynają się o godzinie wskazanej w planie (np. o godz. 8.00) i trwają 30 minut. Kolejne zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.50 i trwają 30 minut itd. Uczniowie logują się na każde zajęcia zaplanowane w kalendarzu oddzielnie. Nauczycieli proszę o wpisanie (zgodnie z planem) zajęć w kalendarzu programu MS Teams jako zaplanowanych spotkań (tak jak robiliśmy to wiosną). Realizacja zajęć podlega również rejestracji w dzienniku elektronicznym.

Zdajemy sobie sprawę z ogromnych trudności, jakie mogą pojawić się w związku z zajęciami online. Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do nauki w czasie pracy online, po podpisaniu umowy użyczenia. Wypożyczony sprzęt nie może być wykorzystywany do innych celów i zwrócony w nienaruszonym stanie. Proszę kontaktować się w tej sprawie z wychowawcami lub bezpośrednio ze szkołą. Dołóżmy wszelkich starań, by kłopoty techniczne nie były powodem wykluczenia uczniów z uczestniczenia w zajęciach online.

Z powodu trudnej sytuacji epidemicznej, wszelkie sprawy związane ze szkołą prosimy, w miarę możliwości, załatwiać telefonicznie bądź z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji (np. dziennik elektroniczny bądź poczta e-mail). Osobistą wizytę w szkole zaplanujmy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Uczniom życzę wytrwałości i samozaparcia w nauce zdalnej, a nam wszystkim jak najszybszego powrotu do nauczania stacjonarnego.

Dyrektor ZS nr 10
Tomasz Lampkowski

Przewiń do góry
Skip to content