1, 5 mln złotych dla szkoły na „inteligentne specjalizacje”

Dnia 22 lutego w Urzędzie Miasta w Koszalinie odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta i Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego  na realizację projektu, który zajął I miejsce w konkursie w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Projekt „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” obejmuje dwie szkoły – popularną Samochodówkę  i Elektronik, które również brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.


Zapraszamy do oglądania relacji z podpisania umowy przygotowanej przez serwis „Koszalin info”


W ramach projektu w ZS10 zmodernizowane zostaną pracownie blacharstwa samochodowego i spawalnictwa w Pracowni Kształcenia Praktycznego. Wykonane zostaną tam prace remontowo- budowlane w zakresie podniesienia wysokości ścian, wzmocnienia fundamentów, wymiany dachu oraz bram wjazdowych. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna i system wentylacji. Do pracowni spawalniczej zostaną zakupione stanowiska szkoleniowe, spełniające nowoczesne standardy jakości, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Przeprowadzony zostanie gruntowny remont umywalni dla uczniów.
Ponadto doposażona zostanie, nowo utworzona, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), która docelowo ma zostać ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie technik mechanik- obróbka skrawaniem. Zostanie tam zakupiona nowoczesna, sterowana numerycznie frezarka (CNC), konwencjonalna nowoczesna tokarka i frezarka oraz drukarka 3D.
W ramach realizowanego projektu utworzona zostanie również pracownia komputerowa do kształcenia teoretycznego w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych stosowanych w kształconych zawodach, zwłaszcza pod kątem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz umożliwiającej przeprowadzanie egzaminów potwierdzający kwalifikacje w nauczanych zawodach. Na jej potrzeby zakupionych zostanie wyposażenie do 15 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem.
Łączny koszt realizacji projektu dla ZS10 wynosi 1 535 058,45 zł.

Przewiń do góry
Skip to content