Zasady obowiązujące w bibliotece

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 IM. B. CHROBREGO W KOSZALINIE NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

§ 1 ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć i zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 5. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 5 osób (w tym 2 bibliotekarzy).


§ 2 ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz ograniczone korzystanie z czytelni( jeden uczeń na jedną ławkę, tylko w trakcie trwania lekcji na tzw. okienkach).
 2. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 3. Zasady wypożyczeń książek nie zmieniają się. Uczeń który chce wypożyczyć podręczniki jest zaznajomiony z listą obowiązujących podręczników, podaje tytuł i  autora książki.
 4. Książki  podaje bibliotekarz.
 5. Uczeń przychodzi do biblioteki ze swoją kartą biblioteczną, ewentualnie legitymacją szkolną, w celu potwierdzenia tożsamości.


§ 3 ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które stoi na pierwszej ławce, przy biurku bibliotekarza i jest oznakowane.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę, oraz numer inwentarzowy książki.
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka możliwie często oraz na zakończenie dnia pracy.
 3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

Opracowała: Joanna Cyparska
nauczyciel bibliotekarz

Przewiń do góry
Skip to content