Zasady obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego

  1. W zajęciach z wychowania fizycznego może brać udział uczeń zdrowy bez objawów choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Uczeń z zauważonym podejrzeniem infekcji dróg oddechowych nie może być na zajęciach i zostanie skierowany do izolatki.
  3. W częściach wspólnych (korytarze i szatnie) obowiązuje zasłanianie ust i nosa (podczas przerw) i utrzymywanie bezpiecznej odległości.
  4. W czasie zajęć na salach i boiskach zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe.
  5. Należy często myć i dezynfekować ręce.
  6. Uczeń niećwiczący przebywa na zajęciach w maseczce zachowując dystans 1,5 m i nie przemieszcza się.
  7. Podczas kaszlu i kichania uczeń zakrywa usta i nos przedramieniem.
  8. Klasa korzystając z szatni by przebrać się na zajęcia robi to w etapach, nie więcej jak po 5 uczniów, podobnie po zakończeniu zajęć.
  9. W innych trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach należy stosować się do wskazań i poleceń nauczyciela.
Przewiń do góry
Skip to content