Spotkanie z rodzicami

Zgodnie z Harmonogramem organizacji roku szkolnego 2021/2022, w dniu 23 września 2021 r., odbędą się spotkania z rodzicami. Ze względu na ciągle obowiązujące szczególne zasady funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii, prosimy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o zastosowanie się do poniższych wskazań związanych

W budynku szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Prosimy o stosowanie się również do bieżących zaleceń pracowników obsługi.

  1. W spotkaniu z wychowawcą bierze udział jeden rodzic / opiekun prawny.
  2. Wejście do budynku szkoły będzie możliwe z dwóch stron: od strony placu apelowego oraz od strony Motoparku / MZK. Szczegóły dotyczące wejścia umieszczono w tabeli.
  3. Prosimy przyjść na spotkanie punktualnie, zgodnie ze wskazaną godziną i miejscem.
  4. Pobyt na terenie szkoły należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  5. W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcami, zaleca się kontakt z wykorzystaniem komunikatora dziennika elektronicznego. Szczegóły kontaktu ustala wychowawca.


Spotkania z rodzicami 23 września 2021 r.

Przewiń do góry
Skip to content