Wizyta Przygotowawcza w Plymouth w ramach programu Leonardo da Vinci

Wizyta przygotowawcza w Plymouth (Anglia) miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Udał się na nią nauczyciel Zespołu Szkół nr 10 mgr Krzysztof Bielicki. Jej celem było opracowanie planów współpracy między naszą szkołą i firmą Tellus Group. Współpraca ta będzie polegać na realizacji wspólnych projektów finansowanych z funduszy unijnych. W trakcie wizyty omówione zostały założenia dotyczące planów projektu praktyk dla uczniów klas trzecich technikum, w naszej szkole, oraz projektu staży dla nauczycieli ZS nr 10, który odbędzie sie w Rzymie w lipcu 2011 r.

 

Tellus Group zostało utworzone w 1995 roku, posiada biura we Francji, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Prowadzi szkoły językowe w Plymouth i Portsmouth. Tellus Grup i jej spółki są aktywnym europejskim partnerem programu „Uczenie sie przez całe życie” (Life Long Learning Programme). Uczestniczy w programach typu Leonardo da Vinci (IVT, VETPRO, projekty partnerskie) Erasmus, Grundtvig, Comenius i innych.

 

uk1fot.: Kolaż zdjęć z wizyty  w Plymouth

 

W trakcie pięciodniowego pobytu nasz nauczyciel:

  • Zapoznał się z siedzibą, pracownikami oraz działalnością firmy Tellus Group Ltd.
  • Odbył spotkanie z Panem Davidem Lindsay’em, na temat funkcjonowania systemu opieki, bezpieczeństwa oraz zasad pobytu młodzieży w czasie odbywania praktyk.
  • Uczestniczył w lekcji języka angielskiego z udziałem grupy młodzieży z Włoch.
  • Odbył spotkania robocze z Paniami Katarzyną Sikorą i Anną Wieczorek, na temat zorganizowania praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły. Omówione tam zostały szczegóły dotyczące zakresu programowego praktyk, terminów, ilości uczestników, zakwaterowania, wyżywienia, programu kulturowego, szkolenia językowego (branżowego) oraz szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania firm w Wielkiej Brytanii. Uzgodnione zostały również wstępne kwestie finansowe oraz podział zadań między naszymi firmami.
  • Odbył spotkania z dyrektorami firmy Tellus Group Ltd. Panem Kimo Kosunen’em i Panem Neil’em Pick’iem, w trakcie których omówione zostały ogólne założenia projektu oraz perspektywy współpracy na przyszłość.
  • Uczestniczył w cotygodniowym spotkaniu uczestników projektów, aktualnie przebywających w Plymouth. Udział w nim wzięła młodzież z Polski, Włoch, Niemiec i Francji.
  • W towarzystwie Pana Kimo Kosunen’a odwiedził pięć zakładów pracy, gdzie uczniowie naszej szkoły mogliby odbywać praktyki zawodowe.
  • W towarzystwie Pani Shirley Hallam odwiedził rodziny, u których w trakcie realizacji projektu mogliby zamieszkać nasi uczniowie. Rozmawiał na temat zasad pobytu w domach i sposobach sprawowania opieki nad uczniami.
  • Zwiedził wiele ciekawych miejsc o charakterze kulturalno- turystycznym w Plymouth i okolicach, które warto będzie polecić uczestnikom planowanego projektu.

Realizator projektu:  mgr Krzysztof Bielicki

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content