Projekt „Najlepszy w zawodzie”

najlepszy w zawodzie - logo

Zespół Szkół nr 1O im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie w okresie od stycznia 2014 r. do września 2015 roku będzie realizował projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkól i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie.

Partnerem jest 14 powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Gmina Miasto Koszalin realizuje Projekt wspólnie z 12 szkołami zawodowymi z Koszalina poprzez realizację w tych placówkach programów rozwojowych oraz staży zawodowych, służących podniesieniu zdolności 458 uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Uczniowie uczący się w Zespole Szkół nr 10 w szkołach: Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5, Technikum Samochodowym i Technikum Mechanicznym w ramach projektu realizować będzie następujące zadania:

  • Staże zawodowe dla uczniów technikum samochodowego, mechanicznego i zasadniczej szkoły zawodowej,
  • Dodatkowe zajęcia  wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących połączone z wyjazdem studyjnym,
  • Dodatkowe zajęcia z komunikacji interpersonalnej i kursy zawodowe zakończone egzaminem nadającym uprawnienia zawodowe,
  • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • Doposażenie szkoły w sprzęt informatyczny do zabezpieczenia zajęć w ramach projektu i w pracowni spedycji.

 

Powyższe formy zostały podzielone na dwa ścieżki:

1. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących połączone z wyjazdem studyjnym i indywidualnym doradztwem zawodowym – 30 uczniów

2. Zajęcia dodatkowe:

– warsztaty z komunikacji interpersonalnej,

– indywidualne doradztwo zawodowe,

– kursy zawodowe w zależności od typu szkoły:

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5:

– mechanik pojazdów samochodowych: kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i żurawie przenośne – 20 uczniów;

– elektromechanik pojazdów samochodowych – uprawnienia energetyczne do 1 kV – 15 uczniów

Technikum Samochodowe – kurs koparko-ładowarki – 10 uczniów

Technikum Mechaniczne – kurs ECDL-Core – 15 uczniów

Łącznie w zajęciach  dodatkowych uczestniczyć będzie 60 uczniów. Dla 20 uczniów będzie możliwość odbycia stażu w zakładach pracy w miesiącu lipcu 2015 roku.

Klasy kończące szkołę zostaną objęte grupowym doradztwem zawodowym.

Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie nie mniej niż 90 uczniów.

Nabór do poszczególnych działań w projekcie będzie realizowany w miesiącu wrześniu 2014 roku zgodnie z regulaminem naboru i harmonogramem realizacji.

Przewiń do góry
Skip to content