Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku Unii Europejskiej


Leonardo da Vinci jest unijnym programem mającym na celu między innymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W naszej szkole realizujemy dwuletni projekt „Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku Unii Europejskiej”, którego łączna wartość przekracza 80.000 euro. Autorami projektu byli nauczyciele ZS nr 10: mgr Katarzyna Czubatka i mgr Krzysztof Bielicki. Koordynatorem projektu była mgr Katarzyna Czubatka.

 

Realizację projektu rozpoczęliśmy od wizyty przygotowawczej, w której skład weszli: przedstawiciel dyrekcji ZS nr 10 w Koszalinie mgr inż. Joanna Torbińska oraz dwoje nauczycieli, którzy mieli pełnić obowiązki opiekuna praktyk, mgr Agnieszka Lebioda oraz mgr Krzysztof Bielicki.

 

 

Przedstawiciele goszczącej nas,  firmy partnerskiej VITALIS, zaprezentowali nam miejsca przyszłych praktyk i szkoleń zawodowych oraz warunki zakwaterowania dla uczestników realizowanego programu. Poza tym omówione zostały szczegóły dotyczące podjętej współpracy oraz zawiązane z tym,  plany na przyszłość.

W ramach projektu, który trwał twa lata, na miesięczne praktyki zawodowe wyjechało łącznie 60 uczniów klas trzecich technikum samochodowego i mechanicznego.

I Grupa 28.10.2007 – 24.11.2007 II Grupa30.03.2008 – 26.04.2008 III Grupa 02.11.2008 – 29.11.2008 IV Grupa 01.03.2009 – 28.03.2009
10 uczniów Opiekunowie:Krzysztof Bielicki
Agnieszka Lebioda
10 uczniów Opiekunowie:Henryk Piask
Józef Wysocki

20 uczniów
Opiekunowie:Eligia Kosiek
Agnieszka Satro
Mirosław Stachnik
Waldemar Hejne

20 uczniów
Opiekunowie:Elżbieta Chojnacka
Marta Markowska
Bogdan Fałek
Robert Reinert

Okazało się, że wbrew pozorom i stereotypom jakie do tej pory krążą w krajach Europy zachodniej na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce, jego niedoposażenia i przestarzałych metod nauczania, potrafimy kształcić mechaników samochodowych na bardzo wysokim poziomie. Wysiłki jakie podjęła nasza szkoła w celu zdobywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych, urządzeń technicznych i komputerowych, przyniosły oczekiwane rezultaty. Nasi uczniowie dysponując wiedzą z zakresu nowoczesnych metod diagnostyki komputerowej pojazdów oraz znajomością budowy i naprawy podzespołów pojazdów samochodowych, zdobyli sobie uznanie osób prowadzących szkolenia i pracodawców. Bardzo ważnym czynnikiem, na który zwracali uwagę przedstawiciele organizacji goszczącej VITALIS oraz pracodawcy była kultura osobista i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Dla uczestników tego projektu stało się jasne, że w niczym nie są gorsi od swoich rówieśników z innych krajów europejskich. Doskonale poradzili sobie w nowych realiach, zyskując cenne doświadczenia i poczucie własnej wartości.

Przewiń do góry
Skip to content