Poznanie systemów edukacji zawodowej w UE, szansą podniesienia jakości pracy szkoły

Roma 2011

 

 

 

Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie zrealizował kolejny projekt w ramach programu funduszy unijnych Leonardo da Vinci, „Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach UE, szansą podniesienia jakości pracy szkoły”. W ramach tego projektu grupa 16 nauczycieli pojechała na tygodniowy staż do Rzymu. Wyjazd odbył się w dniach od 10 do 17 lipca 2011 r. W ramach wizyt roboczych nauczyciele odwiedzili placówki oświatowe, oraz wydział do spraw szkolnictwa zawodowego w rzymskim Urzędzie Miasta. Poza częścią zawodową, uczestnicy projektu realizowali program kulturowy, w ramach którego prawie cały wolny czas poświecili na poznawanie zabytków, muzeów i galerii „wiecznego miasta”. Partnerem, pełniącym rolę organizacji przyjmującej była angielska firma Tellus Group Ltd., która ma w Rzymie swój oddział. Fundusze na realizację stażu w całości pochodziły z programu Leonardo da Vinci. Wyjazd poprzedzony był szkoleniami z języka angielskiego (który był językiem projektu), z zakresu systemu edukacji zawodowej we Włoszech oraz historii i kultury Rzymu. Autorami projektu byli nauczyciele ZS nr 10: mgr Krzysztof Bielicki i mgr Katarzyna Czubatka. Koordynatorem projektu był mgr Krzysztof Bielicki.

 

 

Relacja z pobytu w Rzymie

Założeniem projektu było poznanie funkcjonowania systemu edukacji zawodowej we Włoszech. W tym celu zaplanowaliśmy wspólnie z firmą partnerską Tellus Group wizyty w placówkach reprezentujących różne obszary i formy szkolnictwa zawodowego w Rzymie. W ramach tych wizyt zaplanowaliśmy spotkanie w wydziale edukacji rzymskiego ratusza, oraz odwiedzenie czterech szkół zawodowych. Na każdy dzień pobytu przypadała jedna wizyta robocza, która trwała średnio (z dojazdem i przerwami) około 6 do 8 godzin.

 

W ramach wizyt roboczych odwiedziliśmy między innymi:

  • Wydział Kształcenia Zawodowego Urzędu Miasta Rzym „Ufficio formazione di supporto al lavoro Comune di Roma”

Spotkanie w Wydziale Kształcenia Zawodowego Urzędu Miasta Rzym prowadziła Pani Gianna Nicoletti.

 W trakcie wystąpienia omówiła:

 – system kształcenia zawodowego w Rzymie i w całych Włoszech.

 – współpracę międzynarodową szkół zawodowych w Rzymie (między innymi w programie Leonardo da Vinci)

 – organizację staży dla uczniów w ramach Xarxa European, (celem zwiększenia mobilności młodych ludzi we wspólnocie europejskiej);

 – tworzenie specjalnych projektów (między innymi pomoc niepełnosprawnym)

 – współpracę ze szkołami i przedsiębiorstwami.

 W trakcie spotkania toczyła sie dyskusja na temat struktury szkolnictwa zawodowego we Włoszech, certyfikowania zdobytych kwalifikacji, finansowania szkolnictwa zawodowego z budżetu państwa, oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Po zakończeniu dyskusji, strona włoska zaproponowała nam współpracę w zakresie organizowania praktyk zawodowych dla naszych uczniów oraz dla uczniów szkół włoskich. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne i broszury Urzędu Miasta Rzym. Poniżej kilka zdjęć z tej wizyty.

  • Szkołę Zawodową w I.I.S. Giovanni Falcone

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania klas nauki zawodu, następnie przedstawiono prezentację o szkole, która dotyczyła historii szkoły, patrona szkoły oraz sposobu nauczania zawodu. Szkoła kształci uczniów w zawodach chemiczno biologicznych oraz związanych z modą. Placówka wyposażona jest w liczne laboratoria, gdzie uczniowie spędzają większą ilość czasu na wykonywaniu ćwiczeń związanych z ich zawodem. W czasie spotkania stażyści mieli okazję rozmawiać z przedstawicielami dyrekcji szkoły i nauczycielami.

 

  •  Centrum Kształcenia Zawodowego S. Antonio Casilino–Giardinetti

Na początku wizyty dyrektor Roberto Fanciano przedstawił wyczerpująco charakter pracy placówki, po czym osobiście oprowadził uczestników projektu po szkole. Zwiedzano pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych. W czasie zwiedzania szkoły stażyści zapoznali sie ze specyfiką kształcenia młodzieży w zawodach mechanicznych i elektrycznych. Placówka kształci uczniów w zawodach:

 · Mechanik pojazdów samochodowych

 · Hydraulik

 · Monter instalacji gazowych

 · Elektryk

Większość uczniów tej szkoły to chłopcy. Jest to młodzież, która zaczyna naukę w wieku 14 lat i kończy w wieku 16 lat. Potwierdzeniem ich umiejętności jest egzamin zawodowy przed państwową komisją.

 

  •  Szkołę Zawodową w I.I.S Leopoldo Pirelli

Szkoła I.I.S. Leopoldo Pirelli, która jest jednym z większych ośrodków kształcenia zawodowego w regionie Lazio. Placówka posiada następujące kierunki kształcenia:

 Ekonomia

 Technika

 Księgowość

 Kierunek Eksperymentalny

 Kierunek Językowy

 Szkoła jest w bardzo dobrze wyposażona w środki dydaktyczne, szczególnie branży technicznej. Pracownie komputerowe wyposażone są w najnowsze oprogramowanie do tworzenia animacji 3D. W większości sal wykładowych zainstalowane są tablice interaktywne.

 Dyrektor placówki, Pani Flavia De Vincenzi zorganizowała spotkanie z dużą grupą nauczycieli, w czasie którego rozmawiano na tematy związane z funkcjonowaniem szkół zwodowych, realiów życia szkolnego, pracy nauczycieli oraz perspektyw rozwoju naszych szkół.

  • Centrum Kształcenia Zawodowego Ial Lazio Centro Polifunzionale.

To placówka prowadzona i finansowana przez związki zawodowe. Kształci ona w wielu zawodach robotniczych. Sale zajęć praktycznych są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt niezbędny nauki zawodu. Kształci sie w niej bardzo wiele osób pochodzących rodzin emigrantów. Bardzo ciekawe były rozmowy na temat prób jakie szkoła podejmuje w celu motywowania młodzieży (szczególnie emigrantów) do podejmowania nauki zawodu oraz jej znaczenia dla zwiększenia atrakcyjności na włoskim rynku pracy, który obecnie przeżywa kryzys gospodarczy.

Oprócz wizyt roboczych uczestnicy projektu realizowali program kulturowy, w ramach którego zapoznali się z historią Rzymu oraz mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki tego miasta. Między innymi: Galerię Borghese, Forum Romanum, Palatyn, Panteon, Koloseum, Bazylikę św. Jana na Lateranie, Watykan z jego muzeami oraz Bazyliką św. Piotra.

 

 

Przewiń do góry
Skip to content