Lepszy nauczyciel – Lepsza szkoła

W latach 2016-2018 realizowany jest projekt programu Erasmus plus Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej zatytułowany.: „Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła”. Zakłada on rozszerzenie kwalifikacji nauczycieli, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły w celu maksymalizacji sukcesu edukacyjnego uczniów.

Ulepszenie nastąpi w trzech obszarach: nauczania i uczenia się języków obcych, pedagogiki i psychologii oraz przedwczesnego kończenia nauki i zwalczania niepowodzeń w edukacji. Rozwój tych obszarów zamierzamy osiągnąć poprzez szkolenia grona pedagogicznego w zakresie zastosowanie skutecznych metod nauczania oraz wiedzy psychologicznej, jak również poprzez korzystanie z przykładów dobrych praktyk stosowanych w europejskich szkołach. Rezultatem projektu będzie zdobycie przez nauczycieli szkoły nowej wiedzy i doświadczeń, rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych, zwiększenie świadomości kulturowej, poznanie przykładów dobrych praktyk stosowanych w europejskich szkołach oraz nawiązanie kontaktów z nauczycielami z europejskich szkół.

W projekcie uczestniczy bezpośrednio ośmioro nauczycieli:

  • Izabela Nowakowska (koordynatorka projektu),
  • Agnieszka Satro (zastępca koordynatora projektu),
  • Tomasz Lampkowski,
  • Bogdan Witek,
  • Robert Reinert,
  • Małgorzata Strużyna,
  • Ewa Polkiewicz,
  • Katarzyna Czubatka.

Pośrednio w projekcie biorą udział wszyscy pozostali nauczyciele, poprzez szkolenia koleżeńskie i materiały zgromadzone i opracowane przez uczestników szkoleń zagranicznych.

W dniach 12-18.02.17 pierwsza grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu w Berlinie aby poznawać system zawodowej edukacji niemieckiej. Obszary szkolenia: System edukacji i nauczania w Niemczech z seminariami- system edukacji w Europie, metody zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, nowe techniki nauczania. Uczestnicy: Tomasz Lampkowski, Bogdan Witek, Izabela Nowakowska, Agnieszka Satro.

W Wiedniu w dniach 3-14.07.2017 r. Izabela Nowakowska i Agnieszka Satro uczestniczyły w dwóch różnych kursach. Pierwszy to Deutschlehrerkurs czyli kurs dla nauczycieli języka niemieckiego dotyczący metod pracy, drugi kurs to 50 godzinny intensywny kurs języka niemieckiego. Kursy dały możliwość odświeżenia i poznania nowych i ciekawych metod pracy, poszerzenia wiedzy krajoznawczej dotyczącej Austrii oraz poznania i odświeżenia umiejętności językowych, co z pewnością będzie skutkowało współpracą ze szkoły niemieckiego obszaru językowego.

Kolejne szkolenie naszych nauczycieli to kurs języka angielskiego w Dublinie w dniach: 10-21.07.2017 r. Dwa tygodnie w stolicy Irlandii dały pracownikom szkoły możliwość rozwoju umiejętności języka angielskiego, aby w jeszcze lepszym stopniu zapewnić uczniom udział w inicjatywach międzynarodowych jak praktyki zagraniczne, projekty partnerskie czy wycieczki zawodoznawcze. W tym szkoleniu uczestniczyli Robert Reinert oraz Katarzyna Czubatka.

Ostanie szkolenie, w którym uczestniczyły Izabela Nowakowska, Agnieszka Satro, Małgorzata Strużyna i Ewa Polkiewicz to dwutygodniowy kurs we Florencji w dniach 31.07-11.08.2017 roku. Zgodnie z tytułem kursu nauczycielki zdobyły lub odświeżyły wiadomości i umiejętności z zakresu strategii nauczania, zarządzania konfliktami czy umiejętności emocjonalnych.

Kolejna faza projektu to szkolenia koleżeńskie i wdrażanie wiedzy zdobytej na szkoleniach w praktykę szkolną. Nauczyciele przeprowadzają także prezentacje i szkolenia dla uczniów i ich rodziców oraz innych nauczycieli z regionu, aby upowszechniać umiejętności i wiedzę zdobytą podczas szkoleń.

Przewiń do góry
Skip to content