Pielęgniarka szkolna

Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się w budynku warsztatów szkolnych.

Dzień Godzina
wtorek 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 15:00
piątek 8:00 – 15:00

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

 1. Zadania
 • organizowanie i realizacja świadczeń pielęgniarskich z zakresu edukacji i promocji zdrowia, w szczególności poprzez:
  • stosowanie zróżnicowanych metod edukacyjnych,
  • udział w projektowaniu i programowaniu zajęć edukacji zdrowotnej w ramach szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
 • nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w środowisku nauczania i wychowania poprzez:
  • ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz warunków nauczania w placówce,
  • ocenę higieny organizacji nauczania,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami poprzez planowanie i wykonywanie:
  • testów przesiewowych, w celu identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, nie zdiagnozowanych zaburzeń i wad
  • postępowania diagnostycznego w przypadku uzyskania dodatniego testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w teście (postępowanie po przesiewowe)
 • monitorowanie bądź organizacja i wykonywanie szczepień ochronnych uczniów zgodnie z aktualnym programem szczepień obowiązkowych ogłaszanym corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.
 • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań i zatruć.
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i zasadami
 • współpraca z:
  • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym opiekę zdrowotną i profilaktyczną nad uczniem,
  • lekarzem dentystą sprawującym opiekę profilaktyczną nad uczniem,
  • rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia,
  • pielęgniarką rodzinną, położną rodzinną,
  • dyrektorem szkoły/placówki,
  • radą pedagogiczną,
  • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Odpowiedzialność za:

 • kompleksową opiekę zdrowotną nad uczniami/wychowankami
 • realizację świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych wynikających z zadań
Przewiń do góry
Skip to content