IV Targi Edukacji i Pracy w Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie

Dnia 20.03.2019 roku w Samochodówce odbyły się „IV Targi Edukacji i Pracy”, w których uczestniczyli uczniowie klas kończących naukę w technikach, w branżowej szkole I stopnia oraz zaproszeni przedstawiciele szkół policealnych, uczelni wyższych, pracodawców i instytucji rynku pracy. Otwarcia IV Targów Edukacji i Pracy dokonał Pan Bogdan Witek zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego. Krótka prezentacja zaproszonych gości została zakończona prelekcją pana Artura Kempkiewicza z Państwowej Inspekcji Pracy ze Szczecina, dotycząca zawierania umów z pracodawcami oraz przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Ponad 76 uczniów zapoznało się z informacjami i ofertami 14 przedstawicieli.
W targach uczestniczyli przedstawiciele: szkół i uczelni – Politechniki Koszalińskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, Szkoły Policealnej ŻAK; pracodawców: Mojsiuk Sp. z o.o, Sp. k., F.M. BUMAR Koszalin S.A., Centrum Motoryzacyjne Grupa Polmotor; Inermetal S.C., Kospel S.A Koszalin, Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA, Homatech Polska Spółka z o.o., Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz instytucji rynku pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, Państwowa Inspekcja Pracy.
Wszystkie trzy grupy przedstawicieli uczestniczące w Targach cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów – reportaż z Targów. Za rok 5. jubileuszowe targi.

Przewiń do góry
Skip to content