4tb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   MAT LA 10 REL-1/2 #RE4 103 FIZ_R-1/2 #FR4 113
CHE-R-2/2 #CR4 213
REL-1/2 #RE4 103
2 8:55- 9:40 J.P ZW 104 MAT-R LA 10 MAT LA 10 FIZ_R-1/2 #FR4 113
CHE-R-2/2 #CR4 213
MAT-R LA 10
3 9:50-10:35 J.P ZW 104 FIZ_R-1/2 #FR4 113
CHE-R-2/2 #CR4 213
MAT LA 10 FIZ_R-1/2 #FR4 113
CHE-R-2/2 #CR4 213
MAT LA 10
4 10:50-11:35 ZZW TK 11 FIZ_R-1/2 #FR4 113
CHE-R-2/2 #CR4 213
J.P ZW 104 J.N AK 109 J.P ZW 104
5 11:45-12:30 MAT-R LA 10 HISP-U RA 13 WF PI SG1 HISP-U RA 13 WF PI SG1
6 12:40-13:25 MAT LA 10 J.P ZW 104 WF PI SG1 HISP-U RA 13 HISP-U RA 13
7 13:35-14:20   J.A AB 110 J.N AK 109 J.A AB 111  
8 14:30-15:15     J.N AK 109    
Drukuj plan
wygenerowano 04.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum